Svenska politiker sökes september 2010

Svenska politiker sökes september 2010

Anders Emich, PP

Såväl lokala som nationella politiker uppmanar svenskar bosatta i Spanien, till att inte bara sitta på åskådarplatsen, utan att också gå in aktivt i politiken. De spanska politikerna menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.

Johana D. Forsell, PSOE

Från och med maj i år och fram till och med maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, kommer vi därför i varje nummer, se närmare på en rad problematiska ämnen. Därtill har vi bett två, politiskt engagerade och i Spanien boende svenskar, att ge svar på en rad frågor om var de två största partierna står. Det är Johanna D. Forsell, som är aktiv i PSOE i Fuengirola och Anders Emich, som representerar PP i Mijas.

Månadens debatter:

Burkaförbud, en lokal eller nationell fråga?

I Coín har stadsrådet beslutat att förbjuda användning av de arabiska huvudbeklädnaderna, burka och niqab, som täcker ansiktet. Förbudet omfattar i alla offentliga byggnader. Liknande förbud blev tidigare i år infört i flera katalanska städer, medan den andalusiska staden är den första utanför Katalonien som inför förbudet. Samtidigt har man på nationellt plan debatterat i både senaten och i kongressen om, huruvida ett förbud bör vara landsomfattande. Senaten har förordat ett förbud, medan kongressen, med 183 röster emot och 169 röster för, tillsvidare avvisat införandet av ett förbud.

I Coín röstade alla partier förutom extrem vänstern IU för förbud, medan socialistiska PSOE på nationellnivå röstade emot att förbjuda användning av klädesplaggen på gatorna. Det är med andra ord inte någon partipolitisk linje i denna fråga.

I några städer får alltså kvinnorna fortfarande gärna bära plagget både utomhus och inomhus, medan det i andra städer kan bära det utomhus, men ska ta av den när de går in i en offentlig byggnad.

En sådan beslutsprocess leder till frågan om i vilken omfattning och under vilka omsständigheter en kommun själv kan lagstifta.
Anders Emich:

”Vi försvarar kvinnans rätt till att klä sig som hon vill, men det är också under förutsättning att det sker frivilligt. Utöver det ska kvinnan tillfällen kunna identifiera sig vid vissa tillfällen. Kommunerna har tillräckligt självstyre för att införa ett förbud mot användning av dessa huvudbeklädningar. Generellt kan man säga, att kommunerna har ansvar för lokala frågor (städning av offentliga lokaler och områden, skolor och parkeringsplatser), och representerar invånarnas rättigheter i andra frågor (hälso- och sjukvård och säkerhet) mot andra myndigheter. Det vill säga, att junta de Andalucía är ansvariga för att det inte finns ett sjukhus i Mijas, medan borgmästaren konstant bör kräva ett, vilket dock inte sker.”

Johanna D Forsell:
”I Coín och de andra städerna gäller förbudet bara inomhus i offentliga byggnader. Det vill säga kommunala byggnader såsom skolor, idrottsplatser, sjukhus och vårdcentraler. Det samma gäller i de katalanska städerna, som har infört ett förbud, däribland Barcelona, Tarragona och Lleida.
Kommunerna har alltså behörighet att förbjuda användandet av huvudbeklädnaderna i nämnda byggnader, men inte på gatan.
För närvarande studerar vi situationen i Coín.”

Är det regeringens fel, att arbetet med Fuengirolas strandpromenad inte slutförs?
I Fuengirola verkar den sista och fjärde delen av renoveringen av strandpromenaden helt ha avstannat. Diverse sparpaket har också drabbat offentliga arbeten, men hela strandmiljön bidrar till att locka turister – stadens enda inkomstkälla, och man kan tycka att det är viktigt att promenaden är i bra skick. Men det är den inte.

Det är regeringens fel, säger borgmästare Esperanza Oña på skyltar som är uppsatta i staden. Har hon rätt i det? Och bör en kommun använda pengarna på att smutskasta andra, samtidigt som det bidrar till att stadsbilden ser ännu värre ut?
Johanna D. Forsell.

”Borgmästaren och ministeriet för offentligt arbete bör sätta sig ner och enas om, hurdan strandpromenad man vill ha. Problemet är, att det hon vill, det vill inte ministeriet, och vice versa. Men det är nödvändigt att vara flexibel.

Stränderna är vår viktigaste tillgång, våra barns och barnbarns framtid, och den måste tas vara på. Om PSOE vinner nästa val, kommer slutförandet av arbetet på strandpromenaden vara en av de saker som prioriteras. Vi vill göra allt för att den ska bli färdig, och det vill vi göra genom att föra en dialog.
Gällande skyltarna så tycker jag inte om att PP använder pengar på att skriva att statsminister Zapatero är ”dålig”. Skyltarna har uppskattningsvis kostat 10 000 euro, och de pengarna kommer från kommunkassan; alltså har vi alla betalat för dem”.

Anders Emich:
”Stora projekt utförs normalt i samarbete mellan flera administrationer, som vid detta tillfälle är det kommunen och staten. Kommunen utför uppenbart sin del, och regeringen fas två och tre. Fas fyra är också regeringens ansvar, men redan 2004, när Zapatero kom till makten, stoppades arbetet.
Regeringens plan är att fortsätta strandpromenaden med endast ett körfält, medan kommunen vill hålla fast vid det ursprungliga projektet, dvs. ett körfält i vardera riktning, som övriga delar av strandpromenaden har.

Varför beskyller Fuengirolas borgmästare regeringen för att inte vilja slutföra arbetet av stadens strandpromenad?

Vi är eniga om, att fördröjningen drabbar Fuengirola och alla dem, som lever av turismen”.

Varför städas det inte utmed Mijasvägen?

Vägen mellan Fuengirola och Mijas Pueblo drunknar i avfall.

Utmed Mijasvägen ligger flera högar med avfall. Ingen verkar vara speciellt bekymrad över det.
Vilka åtgärder görs eller vad bör göras åt saken?

Johanna D. Forsell:
”Vi ska göra kampanjer, som förklarar, att det offentliga rummet tillhör oss alla, och att det är brist på respekt för andra människor att skräpa ned på detta sätt. Avfall ökar även risken för skogsbränder”.

Anders Amich:
”Landsvägarna är Junta de Andalucías ansvar, men vägkanterna och närliggande områden, är kommunens ansvar.
Det är inte bara avfall längt Mijasvägen, utan även sträckor utan trottoarer och övergivna byggnader och olagliga reklamskyltar.
Kommunen sköter inte städningen, men tar heller inte hand om rivningen av de oavslutade byggena som stått halvfärdiga i 20 år. Man anlägger heller inte trottoarer eller tar bort reklamskyltarna.

Annars är avfall en fråga om uppfostran och utbildning. Mijas har en TV-station, som kostar 6 400 euro om dagen, trots att nästan ingen tittar på den, eftersom den inte sänds digitalt. Och om utbildningen från skola och föräldrar inte räcker till, och informationen från kommunen inte når ut, är det snart bara sanktioner som finns kvar att ta till.

Jag är dock säker på, att om det en gång för alla städades upp, skulle människor sluta kasta sitt avfall som de gör idag. Folk kastar avfall där det ligger avfall”.
 


Känn till färgen på ditt kommunalråd:
Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Empadronamiento ska bekräftas
Inrikesministeriet har beslutat att alla utlänningar nu måste bekräfta, att de är fast boende i kommunen. Framöver måste man därför bekräfta sin empadronamiento vartannat år. Detta innefattar inte spanjorer, utan bara utlänningar, och denna ”diskriminering”, beror på, att utlänningar ofta flyttar, utan att meddela den ifrånflyttade kommunen, vilket man alltså också bör göra.

De olika kommunerna hanterar dock saken olika, till exempel:

Mijas: Här behöver man inte göra någonting. Sker det ändringar, kommer alla att bli informerade personligen av kommunen.

Marbella: Här har kommunen sänt ut brev till samtliga invånare som är mantalsskrivna. Har man mottagit detta brev, behöver man inte göra någonting. Har man inte mottagit brevet, bör man kontakta stadshuset.

Fuengirola: Här ombeds man att själv inställa sig för att förnya det. Det kan göras i utlänningsavdelningen på våning 4 i stadshuset, måndag – fredag kl. 09:00-13:00. Ta med uppehållstillstånd (NIE) samt en kopia.

Politiska uppdrags A, B, C
• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är inte lagstadgat att man ska skriva in sig i folkregistret (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkregistret. För varje inskriven person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och en viss summa till den lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.

Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens på betald elektricitet, vatten, andra avgifter eller telefon, där din adress framgår.

NIE eller residencia samt pass.
• Och på röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För att kunna rösta måste man presentera sin önskan att rösta i Kommunala Valenheten innan slutet av detta år.

Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)
• Medlemskap av parti

För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t.ex. www.ppmalaga.es,
www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com eller
www.marbella-sanpedro.com

Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl.a. www.psoemalaga.es,
www.psoemijas.org,
www.fuengirola.psoe.es och
www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiva eller passiva medlemmar.

Nästa kommunalval
Nästa val hålls den 22 maj 2011.
Partikandidaterna är ännu inte bestämda i alla städer.
PP har redan fattat beslut om vissa kandidater och de övriga kommer att väljas senast sex månader före valet, d.v.s. i december eller januari. Partiet meddelar att de flesta kommer att återväljas från senaste kommunalvalet.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.com

Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.