Korta nyheter januari 2011

Korta nyheter januari 2011

Det första undantagstillståndet utfärdat i Spaniens sedan införseln av demokratin
Händelsen då den spanska regeringen i december eklaterade undantagstillstånd på grund av flygledarstrejken, var den första sedan införandet av demokratin.
Det säger lite om, hur allvarlig situationen var, då 442 flygledare sjukanmälde sig under långhelgen kring helgdagarna 6 och 8 december, vilket berörde 650 000 passagerare, landets ekonomi och därmed regeringen.
Under de senaste åren har regering-en kämpat mot flygledarna, vars löner tidigare låg på ett genomsnitt av ca 400 000 euro – med övertidsarbete tjänade några upp till en miljon – och som därför i början av 2010 fick lönerna reducerade med 40 procent. Med grund i detta, beslutade regeringen i december att privatisera 49 procent av deras arbetsgivare, det statligt ägda luftfartsbolaget AENA. Från fredagen och under långhelgen drabbades så 70 procent av flygled-arna av okänd, akuta sjukdomar.
Efter införandet av undantagstillståndet skickades omkring 200 soldater från flygvapnet in till landets kontrolltorn för att övervaka flygledarna, vilka samtidigt var beordrade till att arbeta. De allra flesta av de 442 flygledarna mötte snabbt upp, men först under söndagen kunde flygtrafiken löpa på någorlunda normalt.
Myndigheterna anslår, att händelsen har kostat turistindustrin omkring 350 miljoner euro, och flygbolagen omkring 80 miljoner euro.
De flygledare som inte hade ett gilt-igt sjukintyg (några misstänks för att ha förfalskat intygen), blir nu ställda inför domstol, anklagade inom fyra punkter. Enligt lagen riskerar de mellan tre och åtta års fängelse för upproret, de kan hållas ansvariga för de ekonomiska skadorna, samt för att de har utsatt flygsäkerheten för fara och de riskerar att bli avsked-ade samt få sina flygledarcertifikat suspenderade.

 

Fler kryssningsresenärer besökte Málaga under 2010
Siffrorna var framtagna redan innan slutet av förra året, Málaga besöktes under 2010 av 650 000 kryssningsresenärer, vilket är 35 procent fler än föregående år.
Ökningen förklaras bland annat med utbyggnaden av hamnen, var den första fasen av den nya delen togs i bruk under 2008, medan nästa ska stå färdig i maj.
Myndigheterna förväntar sig en fortsatt ökning i år, och man hoppas att se mellan 730 000 och 750 000 gäster komma till staden via sjövägen.

 

Hamnen La Bajadilla i Marbella renoveras för 77 miljoner euro
Ca 270 båtplatser för fiskebåtar och kryssningsfartyg, en sammanlagd yta på 12 670 m2 till restauranger och butiker samt företag och 250 parkeringsplatser. Tillsammans utgör de målsättningen för nästa års byggnadsarbete i hamnområdet La Bajadilla i Marbella. Andalusiens regionfullmäktiga värderar att renoveringsarbetet kommer skapa 536 nya arbeten. Det finns planer om att senare bygga ytterligare 400 nya kajplatser för sportaktiviteter.
De andalusiska hamnmyndigheterna (APPA) har lagt en startbudget på 77 miljoner euro till den omfattande renoveringen och utvecklingen av hamnen. Utav de 12 670 m2 som är avsedda för diverse handelsaktiviteter uthyres 5 126 m2 lokaler för ett vägledande pris på 120 euro/m2/år, medan 7 544 m2 uthyrs för 1 850 euro/m2. Därutöver kommer man kunna hyra terrassplatsen, som har en total yta på 5 797 m2, för ca 72 euro/m2. De 250 parkeringsplats-erna kommer att kosta ca 1 euro i timmen.
Det är ännu ovisst vilka företagare som kommer att finnas i den nya hamnen. Fram till den 11 mars 2011 har intresserade möjlighet till att presentera deras företagsförslag för Junta de Andalucía. Och det trots att det sägs, att det mesta av hamnen redan ligger i fickan på ägaren av Málaga CF, shejk Abdullah Ben Nasser Al-Thani, den nationella fiskeindustrin och en rad företagare inom bankvärden.

 

Ökande alkoholförbrukning
18,4 procent av spanjorerna, 21 procent av männen, 8,6 procent av kvinnorna, blev under föregående år berusade minst 10 gånger. Det visar en undersökning som hälsovårdsministeriet har genomfört. Under 2007 var procentsatsen endast 14 procent.
Samma undersökning pekar på, att omkring två miljoner människor riskerar sin hälsa till följd av alkohol, och att 90 000 är alkoholister.

Málagas tunnelbana ställs ut på María Zambrano
Nu kan pendlare och tågintresser-ade få ett smakprov på den kommande tunnelbanan i Málaga. På stationen María Zambrano ställer man ut en prototyp av den framtida tunnelbanevagnen, fram till den 15 januari. Vagndesignen är speciellt utformad för Málaga, med inspiration av Picassos abstraktioner. Den är designad av den berömda italienska vagntillverkaren Giorgetto Giugiaro, som är världsberömd för sin design av sportbilar, för bl.a. Ferrari.
Interiören är dekorerad med linjer och cirklar i rött, gult och blått, på en vit bakgrund med tydliga referenser till blombilden Ramillete av Picasso. Vagnens yttre sidor är dekorerade med stjärnbilden oxen och den främre delen pryds utav det allseende ögat på Málagas fiskebåtar, som är en symbol hämtad i den feniciska traditionen.
Prototypen är konstruerad av metallbelagt trä och vinyl och har en längd på 13,8 m, en höjd på 3,5 m och bredd på 2,8 m. Vagnen har plats för 221 personer och hela tunnelbanan kommer att bestå av 14 enheter, som ska komma till Málaga under april, från fabriken CAF. Det sammanlagda priset för tunnelbanan uppgår till 41 miljoner euro.
Missnöjd medarbetare skjuter sin arbetsgivare och ytterligare tre
En mycket missnöjd man som arbetade vid ett byggföretag i Olot , i Girona, tog i december ödet i egna händer.
Först gick han in på en bar i utkanten av staden, var han sköt sin tidigare arbetsgivare och dennes son, medan de satt och åt sin frukost. ”Han sa ingenting. Han bara kom in med ett gevär, sköt och så gick han igen”, berättar barägaren efter händelsen till TV3.
Därefter körde mannen till sin bank, Caja de Ahoros del Mediterráneo, i Olot, var han sköt två av bankens medarbetare och en tredje sårades.
Mannen, vars namn är offentliggjort, Pere Puig Punti, hade inte fått sin lön utbetalad sedan maj månad och förväntades bli avskedad inom snar framtid. När han så mottog en check, ville banken inte lösa in den på grund av att arbetsgivarens konto saknade täckning, vilket uppenbar-ligen blev för mycket för mannen.
Han anhölls kort efter de sista av-lossade skotten.
”Jag kanske är en bondtok, men ingen ska skratta år mig. Jag gjorde vad jag skulle göra”, lär han ha sagt.

 

Miljövänlig nöjespark ska byggas i Elviria
Marbellas kommun har planer om att bygga en miljövänlig nöjespark i Elviria. Parken kommer att ligga vid Avenida de España, vara 22 000 m² och ha 96 olika attraktioner. Kommunen försäkrar att byggandet av parken inte kommer drabba träden runtomkring, och att några av de omkringstående tallarna ska integreras i broar och andra konstruktioner.
Liknande parker finns redan i Madrid, Barcelona och Santander.

 

Ännu en Michelin-stjärna utdelas till Dani García på Calima i Marbella
Dani García har blivit tilldelad sin andra Michelin-stjärna för sitt innovativa gourmetkök på restaurang Calima på Hotel Gran Meliá Don Pepe i Marbella. ”Detta är en god nyhet för Marbella, Málaga och hela regionen”, säger Dani García med hänvisning till sin andra restaurang La Moraga i Málaga och på flygplatsen. Han har ytterligare planer om att öppna i Madrid och i New York.
2007 mottog García sin första stjärna för sina kreativa rätter, var minsta detalj är noga utförd. Den 34-årige mästerkocken är nytänkande och innovativ i sin kokkonst med respekt för sina rötter i den traditionella andalusiska gastronomin. Denna ingångsvinkel har lagt grunden för hela hans personlighet, kontrastrika stil, vilken utan tvivel har banat väg-en för hans andra stjärna i Michelin-guiden.
Calima är dock inte den enda restaurangen i Andalusien eller Málagaprovinsen som har tilldelats en Michelin-stjärna. Här ses en översikt över de andalusiska restauranger som har belönats med en eller två stjärnor:

En Michelin-stjärna:
El Café de París i Málaga, El Lago och Skina i Marbella, Abantal och Santo i Sevilla, Aponiente i El Puerto de Santa María (Cádiz), La Costa en El Ejido och Alejandro i Roquetas, som båda två ligger i Almería.

Två Michelin-stjärnor:
La Alquería del Bulli på Hotel i la Hacienda Benazuza i Sanlúcar la Mayor (Sevilla) och Calima i Marbella.
I 2011-utgåvan av Michelin-guiden för Spanien och Portugal har 17 restauranger fått deras första stjärna, medan 1 portugisisk och 15 spanska restauranger har förlorat deras enda stjärna.
I hela Spanien finns det 7 restauranger med tre Michelin-stjärnor, 12 med två stjärnor och 120 med en stjärna.

 

Anställda är nervösa för att sjukskriva sig
Antalet sjukanmälningar i Spanien har under det sista året sjunkigt med ca 25 procent. Enligt hälsovårdsministeriet hade medarbetare på de spanska arbetsplatserna i genomsnitt 20 sjukdagar per år, och, enligt samma ministerium, infaller dessa ofta före eller efter helger.
Antalet har dock minskat, vilket man menar, beror på att många inte längre vågar vara frånvarande utan giltigt sjukintyg.
Fackföreningarna ser dock annorlunda på saken. UGT, en av landets största fackföreningar, säger att det minskade antalet sjukanmälningar nog beror på att människor är rädda för att sjukanmäla sig, och går till arbetet även om de är sjuka.

 


Spaniens biskopar: Det kommer alltid att vara omoraliskt att använda preventivmedel
I Peter Seewalds nya intervjubok med påve Benedikt XVI ”Licht der Walt”, som utkom i slutet av förra året, påpekar påven att preventivmedel kan accepteras vid tillfällen då smittorisken är speciellt hög, t ex bland prostituerade.”Det är klart att jag inte uppfattar det som den rätta och moraliska lösningen. Men icke desto mindre, i förhållande till att minska riskerna för smitta, så kan det vara det första steget på väg mot en mer ansvarsfull sexuell handling”. Så lyder svaret från påven, då journalisten Peter Seewald frågar om den Katolska Kyrkans principiellt är emot användandet av preventivmedel eller ej.
Trots denna oväntade inställning från påven håller de spanska biskoparna fast vid den traditionella katolska doktrinen, som emotsätter all användning av preventivmedel, och menar att det alltid kommer vara en omoralisk handling. Och av samma orsak kommer de aldrig att tillåta användningen av kondomer.
Talesmannen för de spanska biskoparna Juan Antonio Martínez Camino fastslår att påven på intet sätt får tillåta användning av kondom, inte heller prostitution för den sakens skull. Han försäkrar, att det inte har skett en meningsändring i den kyrkliga diskursen gällande attityder till användning av preventivmedel. Istället beskyller han medierna för att komma med dåliga och felaktiga rubriker.
Talesmannen för ministerrådet och ansvarige för statens kyrkliga relationer, Ramón Jaúregui försvarar de spanska biskoparnas ställningstagande i ett försök att ge en förklaring till den rådande förvirringen. ”Det är enormt svårt för den katolska kyrkan att göra eftergifter inom detta område, för det skulle innebära en acceptans av sexualiteten som en naturlig del av att vara människa, och inte enbart för reproduktion”, säger han till ultimahora.es.
Enligt teologen och lektorn vid Den teologiska fakulteten vid Aarhus Universitet, Peter Lodberg, har de många sexskandalerna inom den katolska kyrkan tvingar påve Benedikt XVI att ändra sin inställning till användning av kondomer. Hans uttalande är ett uttryck för en positiv vändning, som kan få stor betydelse i kampen mot hiv och aids i Afrika, Asien och Latinamerika, var människor är väldigt lojala till kyrkan.

Man dog efter att ha blivit stångad av tjur på väg till slakteri
Då en tjur i december skulle fraktas till slakteriet, blev den så rasande att den stångade ihjäl sin ägare.
Den 61-åriga mannen skulle transportera denne och en annan tjur från sin gård i Tejina, som ligger i La Laguna på Teneriffa, till slakteriet. Då han försökte få upp dem på lastbilsrampen, löpte en av tjurarna amok och stångade mannen i magen. Han avled omedelbart.
Tjuren var uppvuxen på gården och ansågs annars vara en lugn och trevlig tjur.

Världsmästare insisterar på att vara oskyldig
Världsmästaren i 3 000 meter häcklöpning, Marta Domínguez, som i december anklagades för doping, insisterar på att hon är oskyldig.
Hon blev frigiven kort efter det att hon anhållits, medan saken undersöktes.
Hon misstänks inte bara för att själv ha tagit olovliga preparat, utan också för att ha sålt dopingpreparaten.
Den 35-åriga Marta Domínguez, vars blodprov inte visa några tecken på att hon själv brukat preparaten, avvisar, enligt tidningen El País, att polisen skulle funnit olovliga preparat i hennes hem i Palencia, men hon bekräftar inte, att hon själv aldrig tagit olovliga preparat.
Hon har dock blivit ifråntagen sin post som vise ordförande i det spanska atletikförbundet. 14 andra personer är också misstänkta för att ha deltagit i försäljningen av preparaten, varav några har förbindelse med dopingskandalen kallad Operation Puerto, som för ett par år sedan härjade bland cyklister.

Ny stor arena i Málaga
”Qatar stadion”, ska den heta, den kommande storarenan för fotboll i Málaga och därmed hemmaplan för Málaga Club de Fútbol i stället för den aktningsvärda La Rosaleda stadion. Det är klubbens arabiska ägare, Abdullah Bin Naser Al-Thani, som står bakom projektet, som kommer bli en stor del av den nya sportstaden, Ciudad Deportiva, som ska uppföras i den norra delen av Málaga kommunen.
Man har valt ut området Puerto de la Torre.
Arenaprojektet ligger på 120 000 m2. Al-Thani själv kommer investera 100 miljoner euro i projektet. De resterande pengarna kommer från investerare.
Åskådarkapaciteten kommer bli 65 000, mot de nuvarande 29 000 på La Rosaleda. Härmed blir ”Qatar stadion” den tredje största i Spanien, större är Camp Nou i Barcelona med en kapacitet på 98 772 åskådarplatser och Bernabeu i Madrid med 80 530 platser.
Gällande namnet på stadion säger Al-Thani:
”Vi kallat den Qatar stadion då vi hoppas att det kommer att bidra till att främja vårt land”.
Den lilla oljestaten gjorde sig känd på i den internationella sportsvärld-en under november 2010 då de tilldelades slutmatchen i världsmästerskapen i fotboll 2022.
Det har också skyfflats in oljepengar i den spanska mästarklubben FC Barcelona, trots stora sportprestationer finns en skuld på 77 miljoner euro. För 12 miljoner euro har Qatar Foundation fått ett sponsorskap i klubben. Unicef-loggan kommer dock fortfarande att ses på spelardräkten.

147 181 fordon i Málaga utan försäkring
Enligt trafikdepartementet DGT finns det 1 044 361 inregistrerade bilar, motorcyklar och lastvagnar i Málagaprovinsen. Samtidigt har det statistiska institutet i Andalusien, AEA, räknat ut, att av dessa har endast 897 180 bilar en giltig försäkring. Alltså har 147 181 fordon inte försäkring.
Myndigheterna upplyser om, att man antar, att omkring två miljoner fordon i Spanien saknar försäkring.
AEA säger dock, att av dessa så är det kanske bara hälften som körs vägarna, resten väntar på att bli skrotade, eller bara står av en eller annan anledning, ägarna har bara inte meddelat myndigheterna om det.
I Málaga betyder det, att det är knappt 74 000 bilar på vägarna utan försäkring. Blir man stoppad av polisen och försäkringspappren inte är i sin ordning, kan man förvänta sig böter på mellan 600 och 3 000 euro, liksom att bilen blir beslagtagen, fram tills att man kan framvisa giltiga papper.

Vägen mellan Nerja och Almuñécar är den farligaste i Spanien
Den gamla landsvägen N-340 mellan Nerja och Almuñécar har fått ett tråkigt tillägg till sitt namn; den farligaste i Spanien.
Under de senaste tre åren har det skett sex olyckor med dödlig utgång och 25 olyckor, vari människor har skadats allvarligt.
Det gäller speciellt sträckan kilometer 296 och 312, där hälften av olyckorna har skett.

 

Insamling av underskrifter för införande av livstidsfängelse
Föräldrarna till Marta del Castillo Casanueva, som mördades i Sevilla förra året, har via föräldraorganisationen Todos somos Marta samlat in 1,6 miljoner underskrifter till det spanska parlamentet.
De kräver en återinförsel av livslångt fängelsestraff i samband med speciellt allvarliga brott.
Deras 17-åriga dotter försvann i januari förra året och hon förmodas ha mördats av hennes före detta pojkvän Miguel Carcaño, som har erkänt mordet. Men man har dock aldrig funnit liket, och polisen har avbrutit sökandet. Miguel Carcaño har dömts till 52 års fängelse. Men de övriga fyra misstänkta för mordet, Javier Delgado, Samuel Benítez, María García och en minderårig med öknamnet El Cuco har försatts på fri fot. Domare Francisco de Asís Molina har valt att släppa dem mot en total borgenssumma av 240 000 euro, trots att anklagningarna mot dessa inte har hävts.
Miguel Carcaño har uppgett olika förklaringar på omständigheterna kring mordet, och har flera gånger ändrat sin förklaring till vad som gjordes med liket. Till en början sa han, att liket dumpades i den 80 kilometer långa floden Guadalquivir, och senare att de dumpade liket i den närmaste avfallscontainern. Hans senaste förklaring är att han begravde liket i en trädplantering.
Eftersom polisen har avbrutit sökandet, är det nu överlåtet till familjen, och dem som frivilligt erbjuder hjälp. En multimiljonär från Córdoba har i koppling till det, utlovat en belöning på en miljon euro till den som finner liket av Marta.
Fem tusen människor har demonstrerat på Madrids gator för att visa deras stöd till familjen. Och Zapatero har träffat föräldrarna för att framföra sina kondoleanser för deras förlust, men med påminnelsen om att livslångt fängelsestraff avskaffades 1976 i samband med antagandet av den spanska konstitutionen.

Todos somos Marta har, till namnunderskrifterna, bifogat ett dokument, som är en uppmaning till de statliga institutionerna om att införa hårdare straff i samband med särskilt grova brott. Med tonvikt på brott som mord, vådtäkt och kidnappning som begås mot barn och andra speciellt utsatta personer.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.