Politik lokalpolitik: Debatterna vässas inför valet 22 maj

Politik lokalpolitik: Debatterna vässas inför valet 22 maj

Nedräkningen inför lokalvalet har börjat på allvar
Den 22 maj avgörs det, vem som ska styra i kommunerna under de nästkommande fyra åren. Men vilket parti motsvarar bäst ens intressen?
För att komma närmare ett svar har vi bett svenska Johanna D. Forsell, som är aktiv i PSOE i Fuengirola, samt Ángel Nozal, PP:s toppkandidat i Mijas, att besvara en rad frågor.


Bör man slå ihop några av landets många kommuner?

Spaniens förvaltning är samman-satt av 8 115 kommuner, 50 pro-
vinser och 17 regioner. För att spara in på de administrativa kostnaderna har man i andra länder slagit ihop en del kommuner. Det har man t ex gjort i Grekland, var man har reducerat antalet kommuner med 679 stycken.
Det verkar vara både rimligt att göra och lätt sätt att spara pengar på. Ett exempel, som har nämnts i flera debatter är Mijas och Fuengirola, som tidigare var en enda kommun, och som fortfarande idag också driver flera offentliga verksamheter tillsammans.
Det är kanske orimligt att förvänta sig att lokala politiska kandidater ska rösta för borttagandet av de poster som de hoppas på att tillträda, men vi har i alla fall bett dem svara på frågan.

Ángel Nozal:
Kommunen är den förvaltning som står närmast invånarna, och den mest nödvändiga. Då demokratin infördes skapades autonoma regioner, i teorin för att föra förvaltningen närmare befolkningen. I praktiken har man dock skapat ytterligare 17 organ, och invånarnas välfärd har inte förbättrats för det, bortsett från dem som arbetar inom dessa organ.
Allting är absolut inte negativt, men det ger ytterligare 17 organisationer att administrera, det som egentligen borde bli lättare och lättare, speciellt med den nya teknologin, såsom internet. Vår ståndpunkt är klar: Spaniens produktivitet kan inte bära denna dyra, administrativa infrastruktur, och vi borde ta bort, eller slå ihop många organ.
Det handlar inte om att avskaffa kommuner, men att förena kraft-erna. Till exempel är det slöseri att det finns ett företag som tar hand av hushållsavfall i Las Lagunas, och ett annat liknande företag i Fuengirola. Samma sak gäller för vattenbolagen. De skulle vara logiskt att glömma den tröttsamma partipolitiken och i stället samarbeta och slå ihop tjänsterna, sett ut ett ekonomiskt perspektiv.
Det var många år sedan Fuengirola blev en självständig kommun, och jag ser ingen orsak till att ändra på det. Omvänt finns det grund till att samarbeta inom många områden, som sjukhus, tåg, polis och liknande.

Johanna D. Forsell:
Jag tror, att det finns många andra sätt man kan spara på. Fuengirolas kommun har delat ut 25 000 kalendrar, som har 13 bilder av borgmästaren, Esperanza Oña. Det har kostat 50 000 euro, pengar som man har tagit ur den kommunala kassan. Man har också delat ut 12 000 stråhattar med den spanska flaggan för att fira segern i fotbolls-VM – fyra månader efter världsmästerskapet.
Jag vill inte, och kommer aldrig att tillåta, att Fuengirola försvinner!

Utbyte av tid (Banco de Tiempo)
Johanna D. Forsell berättar att hon är mycket tillfreds med att Fuengirolas stadsråd har beslutat att införa ett av PSOE:s initiativ under början av det nya året. Det handlar om utbyte av tid, Banco de Tiempo, som infördes på 1980-talet i Italien, var det har haft stor succé.
Hon fortsätter:
Man byter timmar mot timmar. En person, som kan laga mat, kan erbjuda sin tid till den, som har behov av att få mat lagad. Därmed får matlagaren en timme eller fler, som kan användas till någonting annat, som personen i fråga har behov av och som erbjuds i ”banken”.
Tjänsterna kan vara mycket varierande, och kan till exempel vara att följa med äldre till läkaren, gå och handla, reparera en skada i huset, undervisa i språk eller hjälpa till med läxläsning.
Målet är att stärka banden mellan invånarna, att uppmuntra till att man hjälper varandra och till okad solidaritet samt ökad jämställdheten mellan kvinnor och män. Att ge folk möjlighet att lära känna varandra samtidigt som de tar vara på varandras tid. Det handlar inte om att skapa en svart marknad, utan att låta människor hjälpa varandra.
När man anmäler sig ska man bara meddela vilka tjänster man kan erbjuda och när man finns tillgänglig.

Ángel Nozal:
Banco de Tiempo finns redan i Mijas och i många andra kommuner. Med det är ju som att återvända till byteshandel. Pengar uppfanns för att skapa jämlikhet mellan tjänster och mellan produkters värde. Eftersom det idag är så dyrt och svårt att administrera en officiell ekonomisk aktivitet, skapas en lösning som utbyte av tid, men det är ingenting annat än ännu en ljusskygg ekonomi vari man undgår att betala moms och skatt.
Ett exempel: om jag skriver en artikel till denna tidning och tidningens ägare målar min dörr, så ska båda parter uppge intäkterna av detta arbete till skattemyndigheterna och också betala IVA.
Utbyte av tid kommer inte att vara nödvändigt om alla skulle ha arbeten och en fast inkomst.
Tänk på en rörläggare som betalar alla sina skatter och avgifter. Och på en annan, som tar emot arbetslöshetsersättning, och som samtidigt erbjuder sina tjänster i ”banken”, eftersom hon eller han har tid över. Det samma sker i inom andra yrken och i alla dessa fall konkurrerar de med dem, som betalar skatt.
Banco de Tiempo införs i ekonomier som inte fungerar. Och en ekonomi, där 20 miljoner männi-skor arbetar, medan 4 miljoner, eller 20 procent, av de arbetsföra står utan arbete, är inte en välfungerande ekonomi. Tidsbankerna är alltså inte en lösning, det är det däremot om alla integreras i den reglerade ekonomin vari vi alla betalar skatt.

Av Norrbom

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.