Cytostatikabehandling och munhälsa

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

God munhälsa främjar välbefinnandet. En frisk munhåla har stor betydelse för det allmänna välbefinnande, både socialt och psykologiskt. Det är viktigt att funktioner som tal, tuggning, sväljning och smakupplevelser fungerar. En frisk munhåla under-lättar dessutom en fullvärdig nutrition.
Den vanligaste orsaken till ökad risk för sjukdomar i munhålan är nedsatt salivproduktion, muntorrhet. Brist på saliv kan ge svårigheter att tala, tugga, svälja, smärta, munsveda, skavande proteser, karies mm. Saliven har stor betydelse för kroppens naturliga försvar mot infektioner.

Cellerna i matsmältningskanalens slemhinnor är känsliga för cytostatika. När maten tuggas, sväljs och förs vidare till magsäck och tarmar, stöts hela tiden gamla celler bort och ersätts av nya. Under cytostatikabehandling hinner inte alltid slemhinnorna nybildas tillräckligt snabbt. Det kan orsaka sår och torrhet i munnen, illamående, diarré och ändtarmsbesvär.
Långt ifrån alla patienter får besvär och det finns både läkemedel och andra sätt att lindra. Besvären upphör alltid när behandlingen är avslutad.

När det gäller munhälsan kan det ofta vara bra med ett tandläkarbesök redan före behandlingsstarten för att man sedan ska veta vilka förändringar som har med behandlingen att göra. Dessutom kan tandläkaren upptäcka tänder som bör lagas, tandsten som behövs tas bort samt tänder som behöver dras ut före kommande cytostatikabehandling för att eliminera komplikationer under behandlingsperioden. Dessutom kan tandläkaren ge råd om olika preparat mot eventuell smärta, munsår, svamp, muntorrhet etc.

Trombocyterna (blodplättarna) gör så att blodet kan levra sig och sår kan läkas. Blir de för få efter behandling med cytostatika kan det ge näsblod, blödningar i tandkött och från småsår. Rådet är att borsta tänderna med en mjuk tandborste.

Saliversättningsmedel i form av lösning eller gel bör ges frekvent. Muntorrhet, torra läppar, seg saliv och känsla av allmänt obehag bidrar i hög grad till sänkt livskvalitet Smärtlindring kan ges med exempelvis smärtstillande salva eller tabletter. Varsamt utförd munvård flera gånger per dag är viktigt.

Det finns tre hörnstenar som utgör basen för förebyggande tandvård; kost, munhygien och fluor. Jag rekommenderar följ-ande dagliga munvård:
Daglig tandborstning morgon och kväll med fluortandkräm.
Rengöring av proteser och sköljning av slemhinnor.
För muntorrhet få slemhinnorna fuktade med spray, gel eller tabletter.
Få läpparna smorda.
Vid behov få extra fluor tillskott.

Du är välkommen att maila eller ringa oss på Nordic Dental Centre för en gratis konsultation. Välkommen du också!

Av Christina Radics, tandläkare Nordic Dental Centre

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco