Högre skatt i Andalusien vid köp av fast egendom

Högre skatt i Andalusien vid köp av fast egendom

Den andalusiska regeringen har från och med den 1 januari 2012 fattat beslut om att införa transmissionsskatten (ITP) som betalas i samband med köp av fast egendom i Andalusien. Detta offentliggjordes i BOJA (den andalusiska bulletinen) den 31 december 2011 (nyårsafton).
Förr låg transmissionskatten i samband med köp av fast egendom på 7 %, dock steg skatten till 8 % för den delen av köpeskillingen som översteg respektive 400 000 euro, om det gällde bostad, och 30 000 euro om det gällde garage.
Från och med januari 2012 blev transmissionskatten indelad i 3 områden med skattesatser på respektive 8, 9 och 10 procent.
Bostäder med en köpeskilling på 400 000 euro eller lägre kommer nu att beskattas med 8 % istället för hittills 7 %. Gällande garage kommer även dessa beskattas med 8 % i de fall köpeskillingen inte överstiger 30 000 euro.
Om köpeskillingen överstiger 400 000 euro (30 000 euro gällande garage) kommer den del av köpeskillingen som överstiger 400 000 euro nu att beskattas med 9 %. De 9 % av beskattningen kommer göra sig gällande upp till en köpeskilling av 700 000 euro (50 000 euro gällande garage).
Överstiger köpeskillingen de 700 000 euro (50 000 euro gällande garage) kommer den överstigande delen nu beskattas med 10 %.

Exempel: Köp av bostad belägen i Andalusien till 800 000 euro.
Innan januari 2012 var beskattningen av detta 7 % av köpeskillingen på de första 400 000 euro och 8 % på de resterande 400 000 euro (från 400 001 euro till 800 000 euro), dvs. en sammanlagd transmissionsskatt på 60 000 euro.
Från och med januari 2012 kommer transmissionsskatten på ovanstående köp vara totalt 69 000 euro (8 % på de första 400 000 euro), 9 % på de nästa 300 000 euro (från 400 001 euro upp till 800 000 euro) och 10 % av de resterande 100 000 euro (från 700 001 euro till 800 000 euro).
Totalt en skatteökning på 9 000 euro i detta konkreta fall.

Dock kan unga, under 35 år, som köper deras primära bostad till ett pris under 130 000 euro utnyttja en reducerad transmissionsskatt motsvarande 3,5 %. På samma vis kan pensionär med funktionshinder utnyttja denna reducerade transmissionsskatt på 3,5 % vid köp av primär bostad med en köpeskilling understigande 180 000 euro. Här bör poängteras att det är krav på att det ska vara deras primära bostad och den bör användas som sådan i minst 3 år framöver. D.v.s. det gäller ej semesterbostad.

Junta de Andalucía har även höjt IAJD-skatten (beskattning av juridiska akters dokumentation), d.v.s. den skatt man betalar i t ex förbindelse med upprättandet av ett banklån eller om man köper direkt från promotor (utöver att betala IVA/moms, betalas även IAJD). Fram tills nu har denna skatt varit 1 %, men från och med januari 2012 har denna skatt höjts till 1,2 %. Dock finns det även här en reducerad skattesats för de ovannämnda situationerna. Unga under 35 år kan vid ovannämnda villkor utnyttja en IAJD-beskattning på 0,3 % och pensionär med funktionshinder i ovannämnda situation kan utnyttja en IAJD-beskattning på 0,1 %.

Dock har den spanska regeringen bibehållit den låga IVA/momssatsen på 4 % vid köp av nya bostäder. I normalfallet är IVA-nivån för nya bostäder, köpta direkt från promotor, 8 % (därutöver bör ovanstående IAJD-skatt betalas). Under 2011 beslutade dock regeringen att reducera IVA-nivån till 4 % för att försöka få i gång försäljningen av nybyggen.

Kort sagt, i Andalusien blir det dyrare att köpa bostäder som inte köpes direkt från promotor, då skatterna vid både köp och eventuellt låntagande har stigit 2012.
Dock tas det fortfarande under 2012 fortfarande hänsyn till den låga IVA/momssatsen på 4 % vid köp av nya bostäder direkt från promotor.

Önskas ytterligare information inom detta ämne är Ni välkomna att kontakta CYCLO Abogados -Asesores på: 95-2665055.

Av Heidi S. Andersen, Civilekonom

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.