Internationella bortföranden av barn

Det är ganska vanligt att höra om separerade föräldrar som bor i olika länder där den ena föräldern vägrar återlämna ett barn efter ett tillfälligt föräldrabesök. Spanien skyddar föräldrar som har vårdnaden om barn och som är bosatta i Spanien genom sin nationella lagstiftning, sina internationella avtal och bilaterala avtal mellan länderna. I synnerhet den organiska lagen 9/2002 från den 10:e december, Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn som undertecknades den 25:e oktober 1980, Europeiska råd-ets överenskommelse i samband med rättsliga beslut för vårdnaden av minderåriga från den 20:e maj 1980 och det bilaterala avtalet mellan Marocko och Spanien i samband med verkställandet av de rättsliga besluten som rör vårdnad och återlämnande av minderåriga från den 30:e maj 1995. Den senare ansågs vara en nödvändighet på grund av den mängd rättsfall av återlämnande av barn, som bortförts av föräldrar vid besök i Spanien eller Marocko.

Internationell umgängesrätt
En förälder som är bosatt i Spanien och som tar emot en begäran om umgängesrätt från den andra föräldern i ett annat land måste juridiskt uppfylla begäran så länge den överensstämmer med skilsmässo- eller separationsavtalet (Convenio Regulador). Situationen kan vara ett fruktansvärt dilemma för den förälder som har vårdnaden om de misstänker att den andra föräldern inte kommer att lämna tillbaka barnet. I detta fall bör en spansk advokat med erfarenhet av internationell familjerätt konsulteras omedelbart.
Kräva barnet tillbaka
För länder utanför de internationella konventionerna ovan, kan det vara svårt att juridiskt tvinga myndigheter i det andra landet att återlämna barnet. För länder som uppfyller de fördrag ovan finns det en rättslig väg som måste följas för att få barnet tillbaka, men hur lång tid det tar kan variera kraftigt. Storbritannien, Nya Zeeland och Australien kommer till exempel att lämna tillbaka barnet mycket snabbt.
Vid fall av bortförande är tiden det väsentliga. Om barnet är utanför Spanien i mer än ett år, kan domaren i det landet stoppa processen om den andra föräldern kan visa att barnet har integrerat sig perfekt i sin nya miljö.

Slutsats
Om en av föräldrarna misstänker kidnappning är det viktigt att omedelbart kontakta en spansk advokat, som har erfarenhet av internationell familjerätt, i syfte att i förebyggande syfte utvärdera alla alternativ. Ännu viktigare är det när bortförandet redan har ägt rum och att kunna undersöka alla tänkbara lagliga sätt för ett säkert återlämnande av barnet.

Vad är bortförande av barn?
Spansk lag är tydlig om vad bortförande av barn är, och tar dessa fall på största allvar:

1. Bortförandet av ett barn från sin hemadress utan medgivande från den förälder som barnet vanligtvis bor med eller från de personer eller institutioner i vars vård barnet anförtrotts.

2. Bibehållandet av ett barn i klar överträdelse mot ett etablerat rättsligt eller administrativt beslut.

Straffet kan bli från 2 till 4 års fängelse plus förlusten av vårdnadsrätten (Patria potestad) i 4 till 10 år.
Om den bortförande föräldern informerar den andra föräldern eller institutionen som ansvarar för barnet, deras exakta position med löfte om omedelbar återlämning, blir det inga påföjder så länge perioden av bortförandet är kortare än 24 timmar. 

Av María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.