Avdrag för funktionsnedsättning i den spanska deklarationen

Avdrag för funktionsnedsättning i den spanska deklarationen

I samband med beredelsen av deklarationen i Spanien kan personer med en godkänd grad av funktionsnedsättning göra ytterligare avdrag och därmed betala mindre i skatt. När pensionen mottages från Spanien, finns det fasta ramar för vilka samt hur avdrag kan göras. Problem uppstår när graden av funktionsnedsättning och pensionen har utfärdats av en utländsk myndighet. Detta skapar förvirring för de personer som mottager utländsk pension, då de spanska skattemyndigheterna omedelbart kräver att graden av funktionsnedsättning ska vara godkänd av den spanska myndigheten ”Imserso”. Det är dock få som har lust att genomgå denna process med läkarundersökningar samt samtal för att kartlägga de sociala förhållandena, vilket är processen för att få graden av funktionsnedsättningen godkänd hos Imserso. Dock är det värt att göra det då skattebetalaren kan komma att spara pengar i samband med deklarationen årligen framöver.
Jag vill i denna artikel försöka reda ut de frågor och förhållande som berör personer som har en bekräftad grad av funktionsnedsättning från utländska myndigheter.

Först vill jag gärna fastslå att man som spansk skattebetalare är förpliktigad att uppge ALLA sina intäkter i den spanska årliga deklarationen, både vanlig folkpension och funktionsnedsättnings- eller förtidspensioner.
De enda pensioner som enligt spansk lag är beskattningsfria är de två typer av pensioner som i Spanien kallas ”Incapacidad permanente absoluta” (absolut och permanent handikapp) samt ”Gran Invalidez” (grav invaliditet), som utbetalas av den offentliga spanska myndigheten ”Instituto Nacional de la Seguridad Social”.
Alla andra sorters pensioner och intäkter ska deklareras i den spanska deklarationen.
Funktionsnedsättningsavdragets storlek beror på vilken ”funktionsnedsättningsgrad” personen har tilldelats. En funktionsnedsättningsgrad under 33 % ger ej rätt till avdrag i den spanska deklarationen. Är graden av funktionsnedsättningen minst 33 % men under 65 % kan skattebetalaren göra ett avdrag på 2 316 € (deklarationsåret för 2011). Är graden av funktionsnedsättningen 65 % eller mer kan avdrag göras med 7 038 € (deklarationsåret för 2011). Dessa skalor är bestämda på basis av det spanska pensionssystemet för funktionsnedsättning och kan därför vara svåra att anpassa till utländska system för tilldelning av pensioner pga. funktionsnedsättning.

Den spanska laggivningen accepterar att skattebetalare kan utnyttja avdraget även om funktionsnedsättningen har godkänts av utländska myndigheter. Dock är det ett krav att den skattepliktiges funktionshinder har godkänts av en myndighet i hemlandet som motsvarar den spanska Seguridad Social (i Sverige, Försäkringskassan).

Om skattebetalaren från rätt myndighet i sitt hemland mottar pension för funktionsnedsättning, motsvarande de två spanska typerna som är undantagna, kommer dessa att accepteras i Spanien. Det är dock krav på att skattebetalaren får ett certifikat utställt från Försäkringskassan var det framgår att personen har en ”absolut och permanent funktionsnedsättning samt att personen ej är arbetsför för något slags arbete eller affärer”. Mod detta certifikat kommer de spanska myndigheterna jämföra den sociala pensionen med den spanska motsvarigheten och skattebetalarens sociala pension kommer undantas för beskattning. Alla andra intäkter (ränteintäkter, privata pensioner m.m.) ska fortfarande deklareras samt beskattas. Det är viktigt att formuleringen är som ovanstående då det uteslutande är denna typ av pension som är undantagen beskattning. Certifikatet ska översättas till spanska av en officiell översättare.

Kan man inte få detta certifikat ska pensionen deklareras samt beskattas i Spanien. Dock kan man ha glädje av ovanstående avdrag om man får sin pension för funktionsnedsättning godkänd i Spanien.
Vid en del tillfällen har de spanska myndigheterna accepterat att skattebetalaren utnyttjar avdraget motsvarande funktionsnedsättningsgraden 33 % (d.v.s. ett avdrag i deklarationen på 2 316 €) även om pensionen för funktionsnedsättning har tilldelats från utländsk myndighet och hej varit godkänd i Spanien. Dock är det upp till varje skattekontor att fatta beslut om de accepterar detta och det finns därför ingen garanti för detta. Av den anledningen råder vi att man får graden av funktionshinder godkänd i Spanien, då detta jämställs med spanska pensioner och uppfyller kraven enligt spansk lag.

Utöver detta finns det andra fördelar med att få sin grad av funktionshinder godkänd i Spanien. Med funktionshinderkortet, som man får utställt, kan man få rabatter på en del resebyråer samt på allmänna transportmedel. Utöver det kan man ansöka hos kommunen om rabatt för egendomsskatten samt att bli undantagen betalning av vägavgiften på bilen.

Önskar ni mer information är ni välkomna att kontakta mig på 952 665 055 eller på: lena@cyclo.es
Lena Grön
Hjälp för utländska medborgare
Cyclo Abogados-Asesores

Av Lena Grön

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.