Easy Legs (lätta ben)

Dela

 – mot åderbråck och dålig cirkulation i benen.

Nuförtiden har åderbråck och andra problem i benen blivit så vanliga att en stor del av läkarvetenskapen fokuserats på att utveckla nya behandlingsmetoder – t ex kirurgiska ingrepp. Men vad kan man göra för att hindra att problemen utvecklas? Easy Legs är ett naturläkemedel som tillsammans med andra metoder kan hjälpa många människor med att förebygga samt behandla.

För att benen ska förbli smidiga och ”lätta”, med andra ord hälsosamma och vackra, så krävs det först och främst att blodet kan genomföra sin ”återresa” från fött-erna till hjärtat utan att saktas ned och utan att mer eller mindre stoppas på vägen upp. Men hos väldigt många fungerar ”pumpverket” dåligt och på grund av detta finns det idag en hel uppsjö av problem som är förbundna med dålig cirkulation i benen. Mest känt är åderbråck, de fula, mörka,
framträdande venerna, som är vanligast hos kvinnor. Man kan utgå ifrån att minst 10 % av befolkningen har riktiga åderbråck, men det är svårt att hitta en kvinna som bara har några få utvidgade blodkärl på benen.

Venpumpen – benens pumpteknik
Uppumpning av blodet tillbaka till hjärtat sker genom en rad mekanismer, som tillsammans går under namnet venpumpen.

Först och främst handlar det om några fysiska faktorer, nämligen naturligtvis självaste hjärtat, som genom att utvidgar sig pressar blodet uppåt. Sedan venklaffarna, som sitter på insidan av blodkärl-en, som kan liknas med ”svalbon” som hjälper till att hindra blodet strömma tillbaka, ”falla” ned i benen. Men även muskelfunktionen, speciellt i vaden, som när den slappnar av, underlättar blodtillförseln i venerna, samtidigt som den pressar blodet uppåt, när den spänner sig. Tillslut ”det perifera hjärtat” i fotsulan, en typ av ”vensvamp” som när man går pressas samman av kroppsvikten och på det sättet bidrar till att föra blodet genom venerna tillbaka upp till hjärtat.

Det är av största vikt – så att dessa mekanismer kan fungera – att de stöttas av starka venväggar, annars ökar risken för åderbråck väsentligt.

Även om det är endast en av de nämnda mekanismerna i venpumpen som sviktar finns det risk för veninsufficiens, alltså funktionssvikt i vensystemet, vilket kan innebära att det inträffar ett eller flera av de kända symptomen på begynnande venproblem –
åkommor. Det är särskilt vanligt
vid ankarna. Klåda, hetta, ”stickningar”, ”sovande”, ömhet – en svag, men konstant smärta en känsla av tunga ben, speciellt kvällstid och nattkramper i vaderna.
Det finns en rad faktorer som ökar risken för åderbråck, vilket gäller både kvinnor och män, och som spelar större roll idag än förr. Det handlar om så kallade livsstilsfaktorer.

Det moderna stillasittande livet, som inte motverkas av fysiskt träning, leder till att många människor är överviktiga, varvid trycket på fotsulorna ökar och det blir svårare för blodet att pumpas uppåt. Dessutom lider fler och fler människor av förstoppning, så trycket i buken ökar och blodets flöde i benen hämmas.

En mycket väsentlig faktor som hämmar cirkulationen är rökning. De flesta rökare har säkert lagt märke till att de känner sig frusna i fingrar och tår, när de röker mycket. Det beror på att blodkärlen drar ihop sig så att blodtillförseln till de nämnda kroppsdelarna minskar. Efter att ha rökt endast en enda cigarett håller kärlförträngningen i sig i ca en kvart, upp till en halv timme, efter att rökningen upphör.
Det bör även beaktas att vi idag ständigt har varmt runtomkring oss året runt och värme främjar venutvidgning.
Vissa yrken är särskilt utsatta: butikspersonal, servitörer, läkare, sjuksköterskor osv., dvs. yrken vari man står upp i många timmar varje dag; men de, som tvingas sitta ned mesta delen av tiden har det inte mycket bättre, för den sittande ställningen orsakar press på vensystemet omkring ljumsken och vid knäna.

Förebyggande åtgärder är viktiga
Förutom att vara utbuktande och fula är åderbråck också ett hälsoproblem eftersom det kan uppstå komplikationer som inflammationer, sår, blödningar osv. När venklaffarna är förstörda och venerna kraftigt utvidgade går det inte att bli av med åderbråcken, förutom genom kirurgiska ingrepp (strippning och andra tekniker). Det är på grund av detta som det är så viktigt att förebygga. Personer som ligger i riskzonen bör vara uppmärksamma på de första symptomen, så att man tidigt kan gripa in och motverka att situa-tionen förvärras.

Easy Legs – en del av effektivt förebyggande
Vad kan man själv göra för att förhindra utvecklingen av åderbråck och förbättra cirkulationen i benen, rent generellt?
Motion (gå – i trappor! – spring och cykla) är viktigt för att aktivera venpumpen, övervikt och förstoppning kan åtgärdas och regelbunden massage av benen främjar cirkulationen. Står man mycket är hjälpmedlen stödstrumpor eller bandage (man börjar linda nedifrån). Det underlättar tillbakaströmmen; sitter man mycket kan man resa sig med jämna mellanrum och ”sträcka på benen” och man ska undvika att befinna sig på varma platser under en längre tid (det gäller även bastu, solarium och solbad!). En kudde under fötterna när man ligger ned gör det lättare för blodet att flyta tillbaka till hjärtat. Mycket tajta kläder rekommenderas inte. Det samma gäller i hög grad rökning.

Ge benen uppmärksamhet!
Alla kan drabbas av skador i benen, kvinnor lättare än män på grund av hormoner. Var därför uppmärksam på benen och ”lyssna” till symptom på begynnande cirkulationsbesvär och vensvaghet. Många människor har redan upplevt att Easy Legs kan vara en riktigt bra hjälp för att hålla benen smidiga och ”lätta” vilket också betyder hälsosamma och vackra.

Easy Legs kan köpas hos Vitamina i Centro Idea.

Av Vitamina, Centro Idea

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.