Hej Christina
Jag var nyligen hos tandläkaren och han sa att jag behövde rotfylla en tand. Vad innebär det? Han sa att den ser svårbehandlad ut. Det konstiga är att jag inte har ont i tanden…

Med vänliga hälsningar
Sara

Hej Sara
Tanden har i sina centrala delar en nerv (pulpa) vars uppgift är att reagera och göra ont (varna oss) när vi biter så hårt att vi riskerar bryta tanden. Om tandpulpan blir infekterad kan kroppens eget försvar inte komma åt bakterierna.
Tanden måste då göras ren och rotfyllas. Vanligaste anledning-
en till skada på pulpan är karies eller slag mot tanden.
En rotfyllning innebär att tand-
ens skadade nerver tas bort och rotkanalerna fylls igen. Läran om tandens centrala strukturer och deras olika sjukdomstillstånd kallas endodonti
Om pulpan skadas kan den dö. Om skadan får utvecklas vidare, kan den sprida sig vidare via rotspetsen till käkbenet. Vid det laget kan skadan ses på röntgen.
Tandinfektionen kan vara akut eller kronisk. Vid den akuta infektionen kan du få feber, svullnad och kraftig värk. Är infektionen kronisk har processen pågått i tysthet under lång tid utan symtom. Du har då inte ont i tanden.
En infektion måste behandlas, även om den är tyst. Den läker inte ut av sig själv. Däremot kan den bli akut och sprida sig till andra delar av kroppen.
Vid rotfyllning tas tandens pulpa bort. Rotkanalen vidgas, jämnas till och görs ren med hjälp av filar och bakteriedöd-ande medel. Den kan sedan fyllas med en tillfällig rotfyllning eller rotfyllas permanent.
Efter en permanent rotfyllning gör man till en början en komposit fyllning, för att i fram-tiden besluta om den behöver förses med t.ex. en krona.
Att rotfylla en tand tar olika lång tid att utföra, beroende på hur många rotkanaler tand-en har och hur förkalkade och krökta dessa är, men som regel behövs två eller tre. En vanlig uppfattning är att rotfyllningar är jobbiga behandlingar, men detta saknar numera grund. Du behöver dock i allmänhet bedövning.
Sedan tanden behandlats kan man uppleva besvär från den. Besvären kan uppträda ett par timmar till ett par dagar efter besöket och kan bestå av allt från att tanden känns öm och för hög när man tuggar på den till, i sällsynta fall, värk och svullnad som kan behöva behandlas med antibiotika. Om det skulle visa sig att tanden inte läker efter rotfyllningen kan behandlingen behöva kompletteras med ett apikalkirurgiskt ingrepp, alltså där tanden rotfylls bakifrån.
En rotbehandling är ibland komplicerat för tandläkare. Samtidigt är det en bra behandling på så sätt att man räddar tanden så att den går att behålla för framtiden. Problem i form av svullnad, värk och utebliven läkning har nämnts tidigare.

Ytterligare komplikationer kan bestå av omständigheter som försvårar behandlingen,
• om det är svårt att komma åt, till exempel en kindtand långt bak
• om kanalen är böjd
• om kanalen är smal och trång (sklerotiserad)
• om kanalen förgrenar sig

Har du några fler frågor eller oklarheter så kontakta oss på Nordic Dental Centre.

Av Tandläkare Christina Radics, Nordic Dental Centre

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.