Ett Spanien utan Katalonien

Argumenten emot känner vi alla till. Det är ju tydligt att Spanien ganska snart skulle gå upp i limningen om Katalonien skulle frigöra sig och bli en självständig stat, även därför att andra regioner, först och främst Baskien, skulle försöka att följa i Kataloniens fotspår.
Men när det lokala parlamentet i Katalonien, Parlament de Catalunya, tidigare i höst, som svar på massiva demonstrationer i bl.a. Barcelona, vidtog en resolution som skulle ge katalanerna rätt till att hålla en folkomröstning i vilken de skulle rösta om huruvida de vill ha en självständig stat, togs alla argument emot fram – och det samma gjorde de oberoendesökande katalanernas egna attityder.
Beslutet fick Spanien att skälva – och den spanska grundlagen dammades av och luslästes. Här skulle det senare med sjutumsspik slås fast att Katalonien är en del av det spanska riket och att om grundlagen ska ändras, ja, då måste alla spanjorer ha rätt att delta i en folkomröstning om det. Avgörandet skakade även den spanska ekonomin, som ju redan har det svårt nog, och Katalonien kan kanske klara sig bra utan resten av Spanien men det motsatta skulle bli mycket svårare.
Kataloniens önskan om oberoende och självständighet är ingen nyhet, men det är parlamentets beslut (84 röster för av 135 möjliga). Redan tidigare har det skådats en deciderad förklaring om självständighet, t ex när Kosovo utropade sig som oberoende stat 2008, så varför skulle inte även Katalonien göra det. Omröstningen skulle vara obindande, men hoppet är att så många som möjligt ska rösta för självständighet så att regionen kan locka mer internationell uppmärksamhet och sympati för sin sak. Det är svårt för ett demokratiskt samhälle att ignorera fler.
Och vad är då katalanernas egna argument för sin rätt till ett självständigt land? Grundar de rätten till ett land i historien? I en ockupation av den spanska staten? Grundas det på ekonomiska orsaker? Är en absolut majoritet för självständighet? Och är oberoende överhuvudtaget möjligt?
En Sueco har bett talesmannen i det katalanska parlamentet för det nationalistiska partiet Solidaritat Catalana per la Independència, Alfons López Tena, om att svara på frågorna.

Varför önskar du att Katalonien ska vara ett självständigt land?
Av samma orsaker som att svenskarna är för ett självständigt Sverige.
Som alla länder i världen har vi också rätt till ett eget styre. Katalonien har alltid betraktats som en nation, men det är sant att vi under många år har satsat på ett samarbete med Spanien vari detta land respekterade den katalanska identiteten och det katalanska självstyret.
Efter många försök är det dock tydligt att Spanien avvisar denna möjlighet så nu är majoriteten av katalanerna för oberoende då alternativet skulle vara vår undergång som ett folk.

Vad har du för tankar kring det katalanska beslutet om att hålla en folkomröstning?
Det är ett steg i rätt riktning, även om resolutionen saknar konkritisering. Solidaritat Catalana per la Independència skapades just för att påskynda självständighetsprocessen. Det räcker inte med ospecifika syften. Det är nödvändigt med en tydlig plan för alla steg i övergången till självstyre.
Det är vårt viktigaste bidrag varför vi är en garanti för självständighet.

Det väntas på olika historietolkningar. En del menar att Katalonien har varit ett självständigt land, varmed området skulle råda under internationell lag medan andra anser att det aldrig varit så. Kan du förklara?
Det, som det överhuvudtaget inte råder någon diskussion om överhuvudtaget, är att Katalonien från det 10 till det 18 århundradet hade en struktur och befogenheter som en stat, fram tills att dessa krossades av de spanska och franska stridigheterna.
Sedan dess har Katalonien varit en region i Spanien.

Betyder det någonting om det har varit ett självständigt land eller inte?
Mycket lite. Det viktigaste är demokratin. Om majoriteten av katalanerna önskar oberoende så har de rätt till ett val, som de ska få oavsett vad som hände för flera hundra år sedan.

Är du av den övertygelsen att ni kommer uppnå det en dag? Och i så fall när?
Om vi inte vore övertygade om det skulle vi inte spendera varje minut på saken. Det är en process som inte går att stoppa.
Vi har den akademiska och sociala majoriteten. Nu återstår bara att se om det också kan konverteras till politisk majoritet.
När? Det är svårt att veta, men ju förr desto bättre, folk har det ju riktigt svårt just nu.

Och befolkningen, katalanerna själva, hur många av dem är det som egentligen vill ha ett självständigt Katalonien?
Enligt opinionsundersökningar är det mer än 50 procent som stödjer förslaget om självständighet, medan endast 15 procent är emot. Prognoserna visar även att mellan 70-80 procent skulle rösta ja till en självständig stat om det hölls val i morgon.

Men den spanska grundlagen säger att alla spanjorer, inte bara katalanerna, har rätt att delta i en folkomröstning om eventuell självständighet. En kommentar kring detta?
Det har aldrig varit någon självständighetsprocess var ett val har hållits i hela staten och inte endast i den nation som önskar självständighet. Om så vore fallet skulle det inte finnas någon självständighet överhuvudtaget.
Kom ihåg att Spanien inte har en demokratisk tradition, som t ex Kanada och Storbritannien, som har deras egna, oberoende områden, så det katalanska parlamentet bör välja en ensidig självständighetsförklaring och finna stöd i den internationella lagen om folkrätt.

Vad är enligt dig de största skillnaderna mellan katalaner och de övriga spanjorerna?
Skillnaderna stammar från en rad olika områden som historia, geografi, klimat, språk och egna kulturer.
I Spanien är det ju fyra nationer: den katalanska, den baskiska, den galiciska och den kastilianska. Problemet är att man har önskat tvinga det kastilianska över det hela som en samlad stat.

En del menar att ett självständigt Katalonien skulle bli ett av världens rikaste länder. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Kom ihåg att vi har en bruttonationalprodukt (BNP) på 200 miljarder euro och att vi är 7,5 miljoner invånare. Det är 26 600 euro per invånare. Men för ögonblicket behåller den spanska staten 10 procent av vår BNP och ingen ekonomi kan understödja en sådan kontinuerlig störtblödning.
Alla undersökningar placerar ett självständigt Katalonien som nummer fyra i Europa, när det gäller BNP, alltså vissa ekonomiska parametrar liknande dem i Skandinavien, Belgien och Holland.

Vilka visioner har du och ditt parti för ett självständigt Katalonien?
Vi förväntar oss ett kosmopolitiskt land. Öppet mot världen med en ekonomi baserad på export och högt förädlingsvärde. Så önskar vi även att vi får ett effektivt offentligt system, en välfärdsstat i förhållande till skattetrycket, samt en demokrati med stort deltagande.
När vi börjar självständighetsprocessen hoppas vi att vi kan räkna med stöd från den svenska staten och den svenska befolkningen. Speciellt när man tänker på er demokratiska tradition och er önskan att ha en allierad i södra Europa, solvent, pålitlig och öppen – allt det som blir den nya staten Katalonien.

Vad säger grundlagen?
Den spanska grundlagen säger att om den ska ändras så kräver det bl.a. att 2/3 av den nationella kongressen röstar för att val utlyses, varefter även 2/3 av det nya parlamentet ska rösta för, och att det ska hållas en landsomfattande folkomröstning, vari naturligtvist majoriteten av spanjorerna ska rösta för en förändring av grundlagen.
Landets två största partier, konservativa PP och socialistiska PSOE är båda motståndare till ett självständigt Katalonien.
2008 försökte den dåvarande ledaren av den baskiska lokalregeringen, Juan José Ibarretxe, att genomföra en folkomröstning bland de minst lika självständighetssökande baskerna, men Spaniens centralregering satte då käppar i hjulen för denna plan.
Ledaren av den katalanska lokalregeringen, Artur Mas (CiU), har dock sagt att han och hans partivänner och andra likasinnade har planer på att genomföra en omröstning – med eller utan tillstånd från centralregeringen.

Majoritet för folkomröstning
74,1 procent av katalanerna vill rösta om en möjlig frigörelse. Det visar en undersökning genomförd av det katalanska analysinstitutet, Centre d’Éstudis d’Opinió, i oktober i år.

Den katalanska historieboken
Relevant fakta ur den katalanska historien:
På 800-talet grundades en katalansk grevedynasti med Barcelona som det ledande grevskapet.
Katalonien var så gott som oberoende fram till 1137 när det gick in under Aragoniens styre.
När Kastilien och Aragonien förenades 1479 under de katolska monarkerna, Isabel och Ferdinand, följde Katalonien med.
Under åren 1640 till 1652 tillhörde regionen den franska kronan.
Från 1652 till 1714 hade regionen en form av självständighet, eller strukturer som en självständig stat, men efter successionen mot bl.a. Frankrike avskaffade Felip V de autonoma rättigheterna.
Under den andra republiken, alltså i början av 1930-talet var det en självstyrande region.
1978 fick katalanerna med den nya stadgan rätt till att kalla sig en nation och regionen fick en rad autonoma befogenheter.
Den 25 november 2012 hålls det regionval i Katalonien och således blir det upp till lokalregeringen att avgöra vad som kommer att utgöra nästa steg i processen till frigörelse.

Katalansk parlamentarism
Det katalanska parlamentet, Parlament de Catalunya, som det heter där, har 135 medlemmar. De är fördelade mellan CiU (62), PSC (28), PPC (18), ICV-EUiA (10), C (3) och SI (3). Solidaritat Catalana per la Independència är en del av det sistnämnda.
PSC är PSOE:s katalanska avdelning och PPC är PP:s.

Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.