Svenska Kyrkan – Ljust för kyrkan i Fuengirola

Svenska Kyrkan - Ljust för kyrkan i Fuengirola

Turerna har varit många och osäkerheten har ofta legat som ett mörkt töcken, men inför jul och det kommande året läggs tvivlen på hyllan och ersätts av kämparglöd. Den gångna tiden har varit tung för Svenska kyrkan på Costa del Sol. 2010 lät Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) varsla om nedläggning av kyrkan, lokalerna skulle säljas och verksamheten upphöra vid årsskiftet 2012/2013 och Costa del Sol kom att råda under Torreviejas pastorat. I samband med nedläggningsdiskussionerna startades en grupp på Costa del Sol som kallar sig Kyrkovärnet, med syfte att rädda kyrkan på Costa del Sol, någonting som de idag har gått ifrån och ändrat till ”bevara Svenska kyrkan på Costa del Sol”. Och visst har gruppen sett resultat av sitt arbete med att informera samt skapa kyrkoaktiviteter som motsvarar kustbornas behov. Resultatet kan inte minst ses i ökat medlemsantal liksom i besökssiffrorna som idag uppgår till mellan 500 – 800 personer i veckan, enligt kyrkokommitténs ordförande, Tjälvar Åslund. Dessutom har kyrkostyrelsen beslutat att man nu önskar skapa en egen församling, vilket bl.a. skulle ge möjlighet att erhålla ekonomiska medel, för t ex en kyrkoherde, från SKUT.

Det skedde i oktober
Som en del i arbetet att bevara kyrkan bjöds i oktober representanter från rådet för Utlandskyrkan in för att se behovet av en kyrka på Costa del Sol och en bussrundtur gjordes för att presentera området som kyrkan ligger i. Innan bussturen hölls ett informationsmöte där olika punkter för bevarande av kyrkan presenterades, bl.a. nämndes ren fakta såsom att det uppskattas bo ca 40 000 svenskar på kusten, att många av dessa är unga familjer och att kyrkan innebär gemenskap samt utgör en viktig träffpunkt och säkerhet för många. Även önskan om att återigen bli en egen församling eklaterades, vilket blev temat för utflykten. Ett av stoppen var Svenska skolan i Fuengirola. Där berättade rektorn, Per Jonsson, om skolverksamheten och om hur skolan och kyrkan kan arbeta tillsammans, han betonade speciellt många elevers intresse för konfirmationsundervisning samt vikten av den gemenskapen som kyrkan kan erbjuda eleverna, framförallt de många gäststudenter som ofta bor inackorderade i spanska familjer.
Även Centro Forestal i Marbella besöktes där lokala företagare och privatpersoner talade om sina intressen för att bevara kyrkan i Fuengirola.

Positiva känslor
Diskussionerna som fördes under rådets besök skedde enligt Tjälvar Åslund i mycket positiv anda och efter de tidigare nedläggningsbesluten, som togs på en enmansutredares slutsatser – som pekade på att engagemanget inom kyrkan var för litet, ser framtiden nu ljus ut. Nedläggningen har lagts på is och i nuläget står det klart att kyrkan får disponera kyrkolokalerna fram till juni 2013, med eventuell förlängning. Inom krykan hoppas man på att bevara-kyrkan-projektet ska få pågå i 2-3 år för att nå riktiga resultat samt för att bygga upp en ekonomisk grund som visar att kyrkan kan stå på egna ben.
Tjälvar Åslund berättar under mötet med En Suecos utsända att känslan efter rådsrepresentanternas besök är att de nu ändrat inställning och ställt sig positiva för bevarandet av kyrkan och säger: ”Vi är nöjda med att ha fått förlängt kontrakt från SKUT för kyrkoverksamheten i lokalerna, att vi fått det konkret från rådet och SKUT. Nu vet vi med säkerhet att ingen försäljning kommer att ske av lokalerna innan sommaren vilket ger oss mer tid att arbeta vidare med verksamheten”, det betyder genomgång av kyrkans aktuella kostnadsposter samt att få kontraktet med SKUT förlängt ytterligare.
Tommy Svensson, präst i Svenska kyrkan Costa del Sol till och med februari 2013 då en ny präst tillträder tjänsten t.o.m. juni 2013, tror på kyrkans framtid om kyrkan själv kan bära upp lokalkostnaderna och om SKUT enbart skulle behöva bidra med tjänstekostnader som t ex kostnaderna för en kyrkoherde. Tjälvar Åslund tillägger att det ultimata för framtiden är att återigen få en egen församling och inte ingå under Torrevieja, men att det viktigaste i nuläget är att kyrkan får finnas kvar.

Alla behövs
Nämnden för SKUT har lyssnat på de gemensamma krafter som bär upp kyrkan på Costa del Sol och nu förs diskussioner för att framtiden ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, istället för nedläggningsdiskussionerna som fördes tidigare. Mats Hulander, områdeschef för Utlandskyrkan, har till Kyrkans Tidning uttalat att det har förts givande samtal i kreativ anda med kyrkan och att kyrkans framtid nu bygger på en mycket aktiv, egen församling.

Stämningen i kyrkan är idag glad, positiv och förväntansfull. Många kustbort har dragit sitt strå till stacken för bevarandet av kyrkan genom att betala medlemskap till kyrkan. Tommy Svensson, säger att behovet av medlemmar och frivilliga, till t ex serveringen, fortfarande är stort och inger fortsatt hopp genom att berätta att rådets senaste uttalande är att den svenska kyrkan ska finnas där svenskar finns. Själv säger han: ”Visst vill vi bevara vår kyrka på Costa del Sol, så bli medlem, kom med idéer, var med du också!”.

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.