Magnesium antistress-mineralet

Magnesium är en betydande beståndsdel av skelettets och organens material och därför ovärderlig för tillväxten och hälsan. Idag betraktas magnesium som den stora aktivatorn för cellmetabolismen. Det har fastslagits att mer än 250 enzymer (proteinkroppar med biologisk aktivitet) har behov av detta mineralämne som partner. Annars är de inte funktionsdugliga. Således är uppbyggandet och nedbrytningen av de tre näringsämnena (fett, protein, kolhydrater) beroende av enzymer och magnesium. Proteinbyggstenen (aminosyrorna) kan endast transporteras genom cellernas membran i samband med magnesium. Hela energimetabolismen är beroende av magnesium. T ex främjar magnesium nedbrytningen av fetter från oönskade fettlager vid fysisk ansträngning. I samband med detta har studier visat på en ökad uthållighet med 40 % hos idrottsmän.
Hälften av kroppens magnesium finns i skelettet (byggmaterialsreserver). Spädbarn har mest magnesium. Ju äldre en person blir desto mindre blir mängden. Den ökande magnesiumbristen ökar kärlens och vävnadernas förkalkning, vilket i sig leder till tandskador, ryggproblem och bildningen av plattfot.

Vårt hjärta behöver magnesium
Eftersom magnesium förbättrar hjärtats förmåga, utvidgar kranskärlen, har en positiv effekt på blodets koaguleringsförmåga (skyddar mot blodproppar) och förbättrar syreupptaget används det fortfarande i stor utsträckning i förebyggandet av hjärtinfarkter.
Magnesium är som ett biologiskt mjukmedel, som tätar kärlväggarna, bidrar till normalisering av kolesterol- och blodfettshalter, håller blodkärlen mjuka och elastiska och därmed verkar det även förebyggande mot åderförkalkning.

Avslappning och bättre nervkraft
Magnesiumbrist sätter igång katastrofalarm i nervsystemet. På detta finns flera symptomen som kan yttra sig som irritation, oro, ryggont, migrän, väderkänslighet, sömnsvårigheter, ömhet, depression, irritation, ljuskänslighet, hjärtklappning, ångest och koncentrationssvårigheter.

Mjukgörande även för muskler och inre organ
Nervirritation som följd av magnesiumbrist leder till ökad risk för kramper i musklerna, de inre organen och blodkärlen. Även här kan flera olika symptom visa sig: kramp i blodkärlen, blodcirkulationsstörningar, förhöjt blodtryck, nervöst och oregelbundet slående hjärta (även kammarflimmer), smärta i bakhuvudet på grund av kramper i nackmusklerna samt större risk för hjärtinfarkt i stressituationer.
Hos alkoholister är motorisk oro, illamående och låg aptit typiska tecken på magnesiumbrist. Alkohol försämrar magnesiumupptaget i blodet.

Balsam för hjärta, nerver och sinne
Hjärta och nerver är idag utsatta för särskilt stor ansträngning. I vardagen talar man då om stress. Att anstränga sig har naturligtvist även positiva sidor men kan urarta i negativ, skadlig stress (tidsbrist, ilska och sjukdomar). Magnesiumbrist förstärker stressbenägenheten och den skadliga effekten på organismen. Nervsystemet tål inte belastningar. Det leder till hjärt- och kretsloppssjukdomar.

Hur stort är människans magnesiumbehov?
Det exakta minimumbehovet är lika okänt som vad som är optimalt. Det uppskattas att behovet ligger mellan 250 till 6000 mg per dygn. Läkare rekommenderar 850 mg per dygn i förebyggande av hjärtinfarkt och framförallt mot en återkommande infarkt.
Kroppen tar endast upp ca en tredjedel av magnesiuminnehållet i maten. Majoriteten går inte att absorbera och utsöndras igen med avföringen. Vid sur mage är utsöndringen ännu högre.
Några ämnen som har negativ effekt på upptaget av magnesium: alkohol, för mycket fett, proteinrik kost (mekanismen okänd), laxermedel, oförnuftiga bantningskurer och intag av tabletter. Även B-vitaminbrist ökar bristsymptomen av magnesium.
Bristsymptomen konstateras ofta hos: hjärtpatienter, diabetespatienter, leversjuka, cancerpatienter, vid sjukdom i bukspottskörteln, även hos gravida, ammande kvinnor och under uppväxten.
Alla som föredrar raffinerad, mineralfattigkost hotas av magnesiumbrist.
Magnesium rekommenderas i övrigt även som förebyggande av njursten.

Magnesium som tabletter och som ört-magnesiumelixir kan köpas hos Vitamina i Centro Idea.

Av Vitamina, Centro Idea

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.