Varför tvingas vi åka till Madrid?!

Varför tvingas vi åka till Madrid?!

Både norrmän, danskar och finländare kan nu ansöka om nytt pass hos sitt konsultat i provinsen, någonting som inte alls gäller för svenskar som måste resa till Madrid eller Sverige för att lämna in sin passansökan. Varför är det så och varför kan länderna inte samarbeta?

Sista giltighetsdagen
Tiden är inne då de gamla svenska passen, dvs. pass utfärdade före 1 oktober 2005, börjar bli en sällsam syn. När det förr räckte med ett passfoto från en fotoautomat, personligt inställande hos polisen, på ambassaden eller konsulatet samt en underskrift för att få ett nytt pass är förfarandet betydligt mer komplicerat idag, framförallt för de svenskar som lämnat sitt hemland och sökt sig utanför Sveriges gränser. Och det är ju till dessa sistnämnda som vi hör, vi soltörstande svenskar som bor i Spanien, som av en eller annan anledning har sökt oss till Europas sydvästra spets, eller till de små öarna utanför den afrikanska kusten.

Ökad säkerhet
De gamla passens giltighetstid varade 10 år men efter strängare regler i den internationella världen kring identifikation infördes ett nytt system för svenska pass 1 oktober 2005. Alla svenska pass som utfärdats efter det datumet är så kallade biometriska pass, med 5 års giltighetstid. I dessa registreras biometriska personuppgifter, såsom ansiktsbilden, genom så kallade biometriska maskiner och sedan januari 2012 har systemet tillförts ytterligare säkerhetsdetaljer såsom foto i både färg och svartvit. Från Europaparlamentet lyder det att det nya systemet är ett led i den internationella kampen mot terrorism, brott och olaglig invandring. Dessutom ställs det idag krav på att barn, redan från födseln, ska ha ett eget pass, för att minska risken för bortförande av samt handel med barn.

Nytt pass i Spanien
För boende i Spanien innebär detta att oavsett var man bor i Spanien så har man två alternativ för att förnya sitt pass. Det ena är en resa till landets huvudstad Madrid för att där uppsöka Svenska ambassaden eller att resa till Sverige och där uppsöka en polismyndighet med rätt att utfärda pass. Alltså har inga svenska konsulat i Spanien rätt att utfärda pass dagsläget, någonting som retar många spanien-svenskar.
Gunilla Ekberg på det svenska konsulatet i Málaga berättar att man om man vill ansöka om pass i Spanien, bör man meddela den svenska ambassaden om sitt besök i förväg för att säkerställa att de har öppet den tänkta dagen, så att ens besök inte infaller på t ex en lokal helgdag. Hon understryker också vikten av att vara noga med att ha med sig alla de rätta handlingar som behövs så att resan inte görs förgäves och att det är bäst att kontakta ambassaden om denna information så att allt blir helt rätt. Hon tillägger också att man bara behöver infinna sig på ambassaden vid ansökningstillfället och inte behöver återvända efter de 2-2,5 veckor som handläggningstiden kan ta, utan att passet kan skickas för utlämning till personens närmaste konsulat, mot en tilläggskostnad av 18 euro.

Högre kostnad
Hela processen med att framställa pass har blivit betydligt dyrare än vad det var fram till och med 30 september 2005. Idag kostar ett enkelt pass som ansöks i Spanien 167 euro, jämfört med 350 kr för att ansöka om ett pass i Sverige.
Den högre kostnaden hänvisas till de dyra, från Sverige utskickade, maskinerna (som den svenska regeringen hyr in) som krävs för att uppta den biometriska informationen till passen samt kostnader för att tillverka passet och skicka det till Spanien.

Ambulerande maskin
På konsulatet i Las Palmas säger honorärkonsul Ann-Kristine Ekstrand Celis att det är synd att det ska vara så besvärligt för svenskar att få nytt pass. Hon säger att hon känner till flera som varken vill eller har råd att resa till varken Madrid eller Sverige. Hon betonar att det över huvudtaget inte är tal om att honorära konsulat skulle få en maskin då det endast är tjänstemän som har rätt att utfärda pass. Men hon tillägger att hon tycker att en lösning kan vara en tjänsteman som kommer på besök med en ambulerande maskin några gånger per år, såsom det fungerar för svenskar i vissa delar av USA.

Regeringsbeslut
På svenska ambassaden i Madrid beklagar de om någon finner systemet besvärligt men meddelar att det för stunden inte finns några andra alternativ. Besluten om vart landet skickar en biometrisk maskin för pass avgörs av regeringen som tog upp frågan så sent som 2012 med beslut att inte bevilja fler biometriska maskiner till Spanien, då det utgör en så stor kostnadspost, meddelar den svenska ambassaden i Madrid. Och på frågan om ett eventuellt samarbete mellan de nordiska länderna kring en biometrisk maskin ens har diskuterats råder det fortfarande osäkerhet om då det på både Regeringskansliet och Utrikesdepartementet hänvisats till semestertider när En Sueco varit i kontakt med dem för en kommentar i frågan.
De svenska konsulaten i Spanien har fortfarande rätt att utfärda provisoriska svenska pass.

Svenska ambassaden i Madrid
Vill du veta mer om anskaffande eller förnyelse av pass i Spanien, eller komma i kontakt med svenska ambassaden i Madrid, surfa in på: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Madrid/.
Kanske blir systemet lättare om vi tillsammans för fram önskemålet om lättare tillgång på pass till den Svenska ambassaden i Madrid samt Utrikesdepartementet i Sverige. Vem vet – många bäckar små…

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.