Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email
hoejlydtespaniere
De flesta spanjorer pratar lugnt och stilla när man är på tumanhand eller när det är bara ett litet sällskap. Men annat är det när det kommer till större grupper och i allmänna lokaler. Det verkar som om det plötsligt skulle bli en tävlig om vem som har de kraftigaste lungorna och den kraftigaste stämman.

 
Kanske är det en del av spanjorernas charm men att man på t ex restauranger inte ens kan höra vad man själv tänker, ännu mindre vad ens bordsgranne säger, trots att denne talar allt högre för att försöka överrösta den allt högre ljudvolymen i kakofonin av röster, som tar upp striden med en bullrande tv, har sina utmaningar och nackdelar. I Spanien kallas det för café-effekten, akustisk förorening är ett annat namn på det.
 
Sanningen är också den att den höga ljudvolymen är hälsoskadlig och det inte bara fysiskt för öronsnäckan och ens egna stämband utan även på det mentala planet. Oljudet är också störande på skolor och andra utbildningsinstitutioner då barn och unga hindras från att nå den nödvändiga koncentrationen som behövs, och på sjukhus, där patienter inte får tillräckligt med lugn och ro, samt på arbetsplatser, där bullereffekten även går ut över produktiviteten.
 
Europarekord i oljud
Spanien är officiellt Europas mest högljudda land. På världsplan når bara Japan högre decibel. Det påstår bland annat Svante Borjesson i en intervju för tidningen El País, och han är generaldirektör för stiftelsen Oír es Clave, som arbetar med hörselskadade. Samma slutsats gör den internationella tidningen Noise and Health. Där har man dessutom kommit fram till att oljuden, som även kommer från andra källor såsom speciellt trafik, har allvarliga konsekvenser för 20 procent av landets befolkning, vilket i runda tal blir nio miljoner människor, som dagligen utsätts för mer buller än världshälsoorganisationen WHO:s gräns på 65 dB. Följderna blir, inte föga förvånande, hörselskador men det kan även leda till sömnlöshet och hjärtproblem, samt få psykologiska effekter.
 
Människor är därmed både orsaken bakom och offren för de höga bullernivåerna.
 
Skriva ned
En ny kampanj ska tacka några av bullerkällorna. Oír es Clave har presenterat ett projekt som de kallar Comer sin Ruido, alltså att äta utan buller, varmed restaurang- och caféägare uppmanas att bland annat ha mer plats mellan borden, sätta upp ljudisolering och sänka volymen på musiken samt den eviga tv-apparaten.
 
Därutöver förväntas nu kampanjer riktade mot skola, sjukhus och företag, där speciellt medarbetarna är utsatta, samt mot det överröstande trafikbullret. Myndigheterna har så småningom börjat arbeta med problemen och det har ställts ut böter till syndare som överträder bullerreglerna, om regler och utövande av det samma hör under kommunen, och det leder till en växande medvetenhet hos befolkningen, som bidrar till att ljudvolymen kan minska i allmänhet.
Oljudsfakta
Madrid är världens sjätte mest bullriga stad medan Mumbai i Indien ligger på förstaplatsen.
I den spanska huvudstaden utsätts fyra miljoner människor för mycket buller dagligen.
På världsplan handlar det om 130 miljoner.
Var tionde skolbarn i Spanien har hörselskador.
40 procent av den totala spanska befolkningen hör dåligt.
Av Jette Christiansen

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco