Dela

tandlaege
Problemet kan vara det som händer på natten – som du inte känner till.

– Sömnapné har blivit en folksjukdom. Men lösningen är enklare än många tror, säger tandläkaren Niclas Wallenborg.
 
Sömnapné uppstår när du sover. Tungan faller bak mot svalget vilket minskar eller helt tillsluter lufttillflödet till lungorna. Konsekvensen blir ett andningsstopp, vilket påfrestar hjärta och hjärna. I förlängningen kan detta leda till bland annat högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt.
 
Ungefär 80 000 människor i Sverige har diagnosen sömnapné men enligt tandläkaren Niclas Wallenborg, vid Puerto Banus dentalgroup, är mörkertalet stort.
”Eftersom symptomen uppstår under sömnen lever uppemot 300 000 personer i bara Sverige med sjukdomen utan att veta om det. Det gör sömnapné så vanlig att den kallas folksjukdom”, säger Niclas Wallenborg.
 
En av anledningarna till att sömnapné brett ut sig är att befolkningen blir tyngre och tyngre. Att överviktiga lättare drabbas av sömnapné har troligen att göra med att fett samlas under tungan, i gommen och i svalget, vilket gör det svårare för luften att passera. En annan orsak är att magen trycker mot bröst och andningsorgan. Enligt Niclas Wallenborg har därför tandläkare i allt större grad börjat ställa rutinfrågor kring sömnproblem i samband med tandläkarbesöket.
”Sömnapné gör att du natt efter natt inte sover tillräckligt, vilket påverkar din livskvalitet. Du kan känna dig dödstrött på morgonen, ha huvudvärk, vara irriterad och vara mer glömsk. Depression kan bli en felaktig diagnos på grund av sömnapné. Om man inte får sova blir man på sikt helt sänkt.
 
Om en patient känner igen symtomen finns möjlighet att undersöka om den lider av sömnapné.
”Är man osäker på om man lider av sömnapné kan man göra en sömnregistrering på natten. En liten apparat mäter då syremättnadsgraden i blodet och kontrollerar luftflödet och hjärtrytmen. Förekommer mer än fem andningsuppehåll per timme bör man ha en anti-apnéskena – och den ger mycket bra resultat”, säger Niclas Wallenborg. I Sverige är detta en subventionerad behandling och alla behandlingar med en anti-apneskena föregås av denna registrering.
 
Anti-apnéskena, eller snarkskena, är en slags tandställning eller bettskena som den drabbade använder om natten. Skenan skjuter fram hakpartiet, vilket underlättar andningen eftersom tungan och mjuka gommen hindras från att falla tillbaka. Det finns även mer avancerad teknik för att åtgärda problemet, bland annat andas i mask, men för lindrig sömnapné räcker skenan.
I Spanien kostar en skena ca 700 euro.
 
Niclas Wallenborg kom i kontakt med nya forskningsrön kring sömnapné under en läkarkonferens för tio år sedan och har sedan dess hållit sig uppdaterad. Han uppskattar att han behandlar omkring 50 patienter årligen med anti-apnéskena.
  
FAKTA
• Sömnapné är ungefär dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor. Efter klimakteriet är risken lika stor för kvinnor som för män.
• Sömnapné förekommer främst bland äldre och överviktiga.
• Eftersom sömnapné stör såväl sömn som syretillförsel till blodet är den drabbade ofta mycket trött. Det påverkar både det sociala och emotionella livet.
Av tandläkare Niclas Wallenborg & specialisttandläkare Dejan Tomic, Puerto Banus dentalgroup

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.