Stress leder vägen till Costa del Sol

Stress leder vägen till Costa del Sol

stress costa del sol
 

Enligt organisationen Svenskar i Världen har 660 000 svenskar valt att bosätta sig utanför Sveriges gränser, det motsvarar 7 procent av landets befolkning (siffror från år 2015). Populäraste länderna att bo i är USA (150 000 svenskar), Storbritannien (90 000), Norge (90 000) och så självklart Spanien (90 000), varav uppskattningsvis drygt 40 000 är bosatta på Costa del Sol.

Som utlandssvensk räknas en person som är bosatt i ett annat land i mer än sex månader per år.

Orsakerna bakom migration kan vara många, och nu har en ny faktor presenterats. Under sommaren har Dan Sigvardsson, från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet, publicerat sin masterstudie vari han pekar på att kronisk stress kan vara en möjlig faktor i livsstilsmigration. Det betyder alltså att den urbana stressen i Sveriges storstäder är vad som driver många migranter till Costa del Sol.

”Stress har under senare år ökat drastiskt i många samhällen, inte minst i storstäderna. Orsakerna är många, men främst är nog ökade osäkerheter på arbetsmarknaden, högre sociala krav och en ständig uppkoppling”, förklarar Dan Sigvardsson för En Suecos reporter när han delar med sig av sina forskningsresultat. Och så fortsätter han: ”Vissa väljer alltså att lämna denna ohälsosamma miljö och söka sig vidare i världen. Även om äventyret i sig, klimatet, den ökade tillgängligheten i och med tillväxten av exempelvis lågpris flygbolag har bidragit till att allt fler Svenskar söker sig till Costa del Sol, har jag kommit fram till att stress kan ses som en viktig utlösande faktor till att beslutet att lämna Sverige faktiskt tas från första början.”

Viljan att flytta ifrån storstäderna är inget nytt fenomen och har studerats länge under parollen counter-urbanzation, där människor har valt att lämna den urbana miljön för att i stället söka sig till en allt mer idealiserad landsbygd. Dan Sigvardsson har ställt sig frågan vad som skiljer dessa migranter som väljer att flytta till den svenska landsbygden, mot dem som i stället packar väskorna och beger sig söderut, till Costa del Sol?

”Troligtvis finner vi orsaken bakom detta när vi vänder oss och ser på vad det är man faktiskt vill lämna”, menar Dan Sigvardsson, och förklarar: ”Människor som är trötta på storstadens buller, föroreningar, trängsel och brist på natur, söker sig till vad de uppfattar vara det raka motsatta till detta, det vill säga till landsbygden. Å andra sidan, människor som är trötta på storstadens stress, sociala hets, statusjakt och kanske till och med skryt, söker sig till vad de uppfattar vara det raka motsatta till detta, det vill säga till turistdestinationen.”

Är man alltså trött på den urbana fysiska miljön söker man sig till det fysiskt motsatta, till landsbygden. Är man å andra sidan trött på den urbana sociala, eller även psykologiska, miljön söker man sig däremot troligtvis till vad man uppfattar som en frizon från just dessa attribut, till turistorter, såsom Costa del Sol.

Och vad representerar inte turistorten om inte den raka motsatsen till just stress? Tidigare undersökningar har visat att utlandssvenskarna i mångt och mycket är lyckligare än sina fränder i moderlandet. Och samma visar DagnSigvardssons masterstudie. Så kanske har vi svenskar boende här på Costa del Sol gjort helt rätt val!

_____

Demografiskt skift
Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige visar att åldern för svenskar som flyttar till Spanien har skiftat betydligt mellan år 2000 och år 2014:

Ålder Antal pers. år 2000 Antal pers. år 2014
0-29 35 % (185) 68 % (845)
30-64 52 % (425) 25 % (309)
65+ 13 % (104) 7 % (92)
Totalt: 100 % (814) 100 % (1 246)

 

Tidigare forskning visar att människor förr i större utsträckning än i dag migrerade till Spanien för att njuta av ålderns höst i ett varmare klimat. Uppdaterade siffror och Dan Sigvardssons studie visar på nya resultat. I dag ses fler yngre flytta för att komma ifrån den urbana stress som nämns i artikeln. Dan Sigvardsson uppmärksammar även att migranterna till Spanien inte söker karriär och status utan i stället flexibilitet, lugnare livstid samt äventyr. De yngre migranterna visar sig fortsätta arbeta; många gånger tack vare möjligheten att arbeta online, en del startar eget och andra tar anställning i redan etablerade företag. Ett annat faktum som Dan Sigvardsson tar upp i sin studie är det som setts efter recessionen som drabbat Costa del Sol, nämligen sänkt priser och därmed ökade prisskillnader i både bostadspriser samt levnadskostnader mellan Sverige och Spanien

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.