Flyktingkrisen härjar – flyktingarna uteblir

Flyktingkrisen härjar – flyktingarna uteblir

År 2015 var året när den treåriga Aylan Kurdi, ni kommer ihåg den drunknade pojken som låg på stranden, blev bilden för hela flyktingkrisen. Bara ett år senare, i september 2016, var det den femåriga syriska pojken Omran Daqneesh som satt i en ambulans, i fullständigt chocktillstånd med damm och blod över hela kroppen och ansiktet, som påminde oss om att inbördeskriget fortfarande härjar i Syrien och att oskyldiga människor dör varje dag.

Spanien sa ja till att ta emot 18 000 flyktingar

Liksom bilderna av drunknade migranter rullade över våra skärmar och näthinnor sattes det press på EU för att komma med ett förslag på lösning på situationen. En del av förslaget gick ut på att fördela en kvot på 160 000 flyktingar mellan de olika EU-länderna, för att lätta på det tryck som låg på Italien och Grekland, som är de länder som drabbats hårdast av flyktingströmmarna, på grund av deras geografiska läge som närmaste stopp på vägen bort från Syrien. De som kommer är flyktingar som söker en bättre framtid i Europa, utan den Islamiska Staten.
Hösten 2015 gick Mariano Rajoys regering med på att ta emot 18 000 flyktingar i Spanien innan slutet av 2017. Första steget var att ta emot drygt 600 flyktingar från lägren i Grekland, Italien, Turkiet och Libanon innan slutet av juni 2016. Men hösten 2016 hade landet bara tagit emot drygt 300 flyktingar. Det är med andra ord orealistiskt att Spanien ska fylla sin kvot innan slutet av 2017.

Många är intresserade av att hjälpa men flyktingarna uteblir

Redan 2015 påbörjades ett arbete med att registrera familjer som frivilligt ville ta emot flyktingar i lediga gästrum, men dessa familjer har fortfarande inte tagit emot en enda flykting, någonting som irriterar regeringen. Inrikesministeriet lägger skulden på byråkratin och pekar på de fall av terrorism som ägt rum i Europa de senaste åren som gjort att auktoriteterna blivit försiktigare.

Obehagligt rekord

Antalet immigranter som dör försöken att korsa Medelhavet har nått obehagliga rekord under det gångna året. Innan slutet av förra året hade fler än 3 800 personer dött i sitt försök att nå Europa. Och det trots att det var färre som försökte korsa havet förra året jämfört med året innan. År 2016 var det nämligen ”bara” 330 000 personer jämfört med en miljon året innan, då en av 269 människor som försökte korsa havet omkom – 2016 var det en av 88. Dödligheten är dock störst på sträckan mellan Libyen och Italien, där dödligheten är en av 47.
Orsaken bakom att fler flyktingar har slutat på havsbotten 2016 är att det används sämre båtar samt sämre material, som inte kan stå emot väderförhållandena och den långa resan. Och så fyller människosmugglarna båtarna till bristningsgränserna med människor för att maximera sina intäkter, berättar William Spindler, talesman för FN:s flyktingkommissariat.

Immigranternas tillvaro i de spanska flyktinglägren är kritisk

De flyktingar som har släppts in i landet sitter nu i olika flyktingläger där det råder ofta mycket knappa förhållanden. Flertalet icke-statliga organisationer har rapporterat att asylsökarna i Spanien lever under värre förhållanden än interner i de flesta fängelser.
I lägren erbjuds flyktingarna kris- och psykologhjälp samt undervisning i spanska. Det optimala skulle vara att de skulle vara redo att bli självförsörjande på ett år men Amnesty International uppskattar att de utvalda asylsökarna, som de sydeuropeiska länderna vill ta emot, ofta måste vänta i asylcentren i upp till nio månader. Det finns människor som väntar en evighet på att få deras asylansökan godkänd, säger Virginia Alvarez, chef för inrikesfrågor i Amnesty Spanien. Därefter skickas immigranterna ut i samhället. De första sex månaderna får de ekonomiska bidrag till bland annat hyra och mat. En del kan få bidrag i upp till elva månader om de anses vara i en speciellt utsatt situation.
Hösten 2016 inträffade en händelse på ett asylcenter i Madrid. Det var flyktingar som härjade centret i protest mot levnadsvillkoren där. De hängde bland annat en banderoll från asylcentrets tak med texter om frihet och värdighet, innan de gick med på att komma ned tolv timmar senare. Polis som var på plats har vittnat om hur en del asylsökanden kastade stenar och möbler, men ingen ska enligt uppgifter ha burit vapen och ingen skadades under händelsen. Det inträffade har uppmärksammat Spaniens politik om att hålla kvar illegala immigranter på åtta asylcenter.

Ekonomisk sanktion – kanske

Trots att EU talar om sanktioner för de länder som inte tar emot flyktingar råder det fortfarande oklarheter kring om det kommer att bli några ekonomiska följder för länder som Spanien, som inte lever upp till de överenskomna kvoterna. Detta beror på att ingen ännu är ansvarig för att det inte har skickats fler flyktingar till Spanien.
Av Louise Mercedes Frank

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.