Många svenskar som har eller kommer att ha någon form av koppling till Spanien hör av sig till oss på Advokatfirman Isacsson och vill ha information om vad som gäller beträffande arv och testamente. Inte minst får vi frågor av den här arten i samband med fastighetsköp.

Jag ska här ge några allmänna råd och tips – men varje situation är unik. Därför rekommenderar jag att ni som har frågor och funderingar kring dessa frågor vänder er till en advokat (svensk eller spansk) som har kunskaper inom detta område och som har erfarenhet av internationella förhållanden.
 
Om ni är gifta är det viktigt att komma ihåg att reglerna om bodelning följer av lagen i det land där man bosatte sig (eller var bosatt) vid tidpunkten för giftermålet. Det är därför lämpligt att redan vid äktenskapets ingående överväga om man bör upprätta ett äktenskapsförord som reglerar hur egendomsförhållandena ska regleras. Då behöver man inte senare drabbas av överraskningar i samband med en framtida bodelning – oavsett om denna görs på grund av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Man kan givetvis också upprätta ett äktenskapsförord efter giftermålet.
 
Arv och testamente är något som vi får frågor om nästan dagligen. Och jag vill betona att jag rekommenderar alla som har någon koppling till Spanien att rådgöra med en advokat beträffande detta. Sedan en tid tillbaka går det bra att, inom EU, välja om det är medborgarskapslandets lag eller lagen där man har sitt hemvist som ska tillämpas på arvsordningen. Detta gör man i ett testamente som kan upprättas i Sverige eller i Spanien. För den som har egendom här i Spanien rekommenderar jag att ett spanskt testamente upprättas och registreras här. Detta underlättar ett arvskifte i Spanien.
 
Även om man har valt svensk rätt i ett testamente går det inte att välja bort de spanska arvsskattereglerna (eller andra spanska skatteregler). Till skillnad från vad som gäller i Sverige har vissa spanska regioner, däribland Andalusien, skatt på arv. Skatten utgår med olika procentsatser för olika arvsklasser. Arvsklasserna baseras på släktskap mellan respektive arvinge och arvlåtaren. Skatten progressiv och högsta skattesats är normalt 34 %, men skatten kan i vissa fall bli betydligt högre.
 
Arv efter en i Spanien resident person beskattas här för all kvarlåtenskap som ägs i hela världen. En icke resident person arvsbeskattas i Spanien för egendom som finns i Spanien, t ex en fastighet. Om tillgångarna ifråga finns i Spanien, t ex en fastighet, så beskattas arvtagarna även om de inte är skattemässigt residenta i Spanien. Den tidigare spanska arvslagen behandlade icke-residenta och residenta i Spanien olika, men sedan den 1 januari 2015 behandlas residenta och icke-residenta lika. Men det är viktigt att sätta sig in i de regler som gäller för att avgöra om man är skattskyldig i Spanien eller inte. Detta är nämligen inte någonting som kan väljas utan det finns ett regelverk som tillämpas av det spanska skatteverket för att avgöra frågan om skattskyldighet i Spanien.
 
Förutom det jag i korthet har beskrivit ovan finns det naturligtvis många överväganden som måste göras som ett led i en planering för framtida skattekonsekvenser, exempelvis:
• Bör man överväga att redan avstå från arvet till förmån för någon eller några arvingar för att på så sätt minska skattekostnaden?
• Kanske ska barnen äga en fastighet redan vid köpet av densamma?
• Ska fastigheten belånas vid köpet för att på så sätt minska arvsskatten?
• Vad gäller beträffande laglott? Särkullbarn?

Av Lars Isacsson, advokat och ägare till Advokatfirman Isacsson – en svensk-spansk advokatfirma med lång tradition på Costa del Sol, som handlägger alla typer av juridiska ärenden med anknytning till svensk och spansk rätt.
 
Av Bostadsspecial

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.