Djup konflikt i kyrkan

Det har skett mycket i vår svenska kyrka här på kusten sedan mars månad, då kyrkoherde Mikael Jönsson samt dennes äkta maka, kyrkoassistent med diakonal inriktning Lena Ottosson informerades om att deras tjänster sägs upp från och med den 31 december i år. Detta följer visserligen de ursprungliga kontrakten mellan parterna, men ett muntligt avtal som gavs våren 2017, om förlängning av deras tjänstgöring, ligger nu som grund till en djup konflikt som blivit ett fall för tingsrätten i Uppsala.
”Jag förväntar mig mer av en organisation som har ledorden: Tro, Öppenhet och Hopp”, kyrkoassistent Lena Ottosson.

Bakgrund

Mikael Jönsson och Lena Ottosson påbörjade sina tjänster på svenska kyrkan i Fuengirola den 1 januari 2015. De kom från en mycket välfungerande församling i Rotterdam, som de ihärdigt arbetat upp under fem år, och ville nu, i samband med sina tjänster på den nya orten, förverkliga familjedrömmen om ett liv i Spanien. Som många kustbor känner till var Svenska kyrkan Costa del Sol vid denna tidpunkt näst intill icke-existerande efter att Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 2011 beslutat att kyrkan i Fuengirola skulle läggas under pastoratet Södra Spanien med kyrkoherde i Torrevieja. Tack vare en drivande kyrkokommitté och volontärkrafter hölls verksamheten vid liv, om än i liten skala, tills SKUT tre år senare insåg behovet av en kyrka på Costa del Sol och således fattade beslut om att anställa en präst och en assistent, och valet föll på Mikael och Lena. Snart väckte Mikael och Lena liv i församlingen och kyrkans gudstjänster samt andra aktiviteter blev snabbt oerhört populära bland Costa del Sols svenska invånare. Engagemanget fick SKUT att inse behovet av en svensk församling på Costa del Sol och den 1 maj 2017 utnämndes kyrkan som fullvärdig församling med eget pastorat.
 
I dag blomstrar församlingen på Costa del Sol. Lokalerna fylls många gånger i veckan till sista lediga plats i samband med gudstjänster, aktiviteter och bröllop. Men även hjälparbetet som kyrkan bedriver när livet ställs på sin spets, vilket ju också händer i Spanien, fyller många arbetstimmar. Behovet av en fungerande kyrka på Costa del Sol är uppenbart.

Muntliga avtal bindande eller ej inom svenska kyrkan

Strax innan utnämnandet av kyrkan på Costa del Sol som fullvärdig församling med eget pastorat 2017 ska Mikael och Lena lovats förlängd tjänstgöring av den dåvarande utlandschefen Klas Hansson. Deras ursprungliga kontrakt, som skulle utlöpa den 31 december 2019, skulle förlängas till att gälla till år 2027. Det hela skedde genom en muntlig överenskommelse och nya skriftliga anställningsavtal skulle upprättas så snart som frågan om socialförsäkringstillhörighet klarlagts. Men några skriftliga kontrakt har prästparet inte mottagit, trots att just frågan om socialförsäkringen inte är ett hinder för att inte fullfölja det muntliga avtalet med skriftliga kontrakt, vilket är en skyldighet för SKUT. I stället har den nya ledningen på SKUT först i mars 2019 lämnat besked om att de tillbakavisar förlängningen av kontrakten, oaktat att ett muntligt avtal är bindande enligt gällande rätt inom arbetsrätten.

Stämningsansökan inlämnad

51855786 2204500229814820 3396651933736370176 o
 
Det har alltså uppstått en tvist mellan arbetstagarna Mikael Jönsson samt Lena Ottosson och deras arbetsgivare Kyrkostyrelsen som i sin tur delegerat handläggandet av tvisten till SKUT. Från SKUT har information getts om att baserat på bestämmelser inom SKUT kan utlandstjänster bara sträcka sig över fem år med grund i bland annat socialförsäkringsregler och normer om femårskontrakt – normer som Mikael påstår ej stämmer.
Prästparet har således under försommaren lagt in varsin stämning mot SKUT hos Uppsala tingsrätt, vari de yrkar på kontraktsbrott. Detta offentliggjordes i juli och de företräds av advokaterna Göran Rise och Börje Leidhammar med Jessica Kamph som senior paralegal. Bland sina bevis har de e-postkorrespondens som visar bland annat kommunikation om upprättande av skriftliga kontrakt och som visar att SKUT uppgivit att man arbetade med avtalen så sent som i mars 2019. Dessutom har den tidigare utlandschefen vitsordat att SKUT träffat de muntliga avtalen som han anser är fullt bindande.
Advokat Göran Rise har även poängterat för En Sueco att Mikael och Lena flyttade direkt från Rotterdam till Fuengirola och att de i Nederländerna givetvis tillhörde landets socialförsäkring, men att SKUT fått för sig att det inte går i Spanien, vilket han finner obegripligt.
 
En Sueco har talat med Rickard Jönsson, utlandschef i SKUT, som sagt att han ej kommenterar ärendet fram till dess att tingsrätten tar upp det, mer än att det är första gången som en präst stämmer SKUT samt att det inte har någonting med Mikaels arbetsinsatser att göra.
För den detaljintresserade ska det här nämnas att det inte är första gången som det inkommit en stämning mot SKUT men att det är första gången som det sker under Rickard Jönssons tid.

Stort stöd

Efter att stämningen offentliggjorts har det populära prästparet, som nu riskerar arbetslöshet efter årsskiftet, mött stort stöd från svenskar på Costa del Sol. Många har bland annat visat sitt stöd på sociala medier med uppmuntrande kommentarer på både kyrkans samt Mikaels och Lenas privata Facebook sidor, liksom att många även uttrycker sin besvikelse mot SKUT – en organisation som många uttrycker nu bör sörja för att medlemmar känner trygghet i sin församling. Kommentarer på sociala medier ifrågasätter även SKUT med hänsyn till att beslutet om uppsägande av kontrakt även berör prästparets två barn, vilka är väl integrerade i samhället och skolan på Costa del Sol.
I början av augusti upprättades även Facebook sidan ”Vi som vägrar låta vår prästfamilj sägas upp” där flera spaniensvenskar och andra uttrycker sitt stöd till prästparet.
Av Sara Laine, sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.