Jag har för en månad sedan köpt ett semesterhus i Mijas/Fuengirola. Jag läste om uthyrning och blev lite fundersam. Vi tänkte inte hyra ut, i alla fall inte de första åren, men väl låta familj och vänner låna lägenheten när vi inte är där mot att de betalar för el och vatten. Min mor kommer t ex troligen stanna en längre tid under vintern. Räknas det som uthyrning? Och måste dessa gäster registreras? Måste man registrera gäster som kommer på besök när man själv (helt eller delvis) är där?

Det finns olika regelverk för uthyrning för korttid och turiständamål, och uthyrning under längre perioder. Regelverken ser även olika ut i olika delar av Spanien. I Andalusien regleras uthyrning under korttid genom Decreto 28/2016 de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos; Förordning 28/2016 av den 2 februari rörande bostäder för turismändamål.

Bostad som används för turismändamål definieras i artikel 3 i nämnda förordning, det avser bostäder i Andalusien för semesterbruk, som erbjuder stadigvarande logi för semesterändamål mot betalning. Med detta menas bostäder som annonseras ut eller marknadsförs genom kanaler som erbjuder tjänster till turister, såsom internet eller förmedlingar, t ex Airbnb, och under förutsättning att de hyrs av samma hyresgäst under kortare tid än två månader i följd. Följande bostäder undantas regelverket: de som upplåts kostnadsfritt, de som är belägna i landsbygdsområden eller tre eller flera bostäder i grupp som tillhör en och samma person och ligger i samma fastighet eller angränsande fastigheter. De två senare exemplen regleras i särskilda regelverk.

För att kunna erbjuda bostaden till uthyrning enligt ovan behövs registrering göras hos Junta de Andalucia, för registrering i Andalusiens turismregister och tilldelas bostaden ett registreringsnummer som måste anges i all annonsering. För registreringen krävs att vissa krav uppfylls, som vi redogjort för i tidigare artikel. Det går att registrera uthyrning för hela lägenheten/fastigheten eller delar av den, t ex vid uthyrning av ett rum och att du själv bor i övriga delar av fastigheten. Utöver registrering hos Junta de Andalucía måste även alla hyresgäster som är över 16 år registreras med pass och andra personuppgifter hos polisen inom 24 timmar från ankomst. För detta finns ett särskilt register som går att registrera sig för elektroniskt.

Sålunda, om du inte erhåller någon ekonomisk ersättning krävs ingen registrering.

Skulle du i framtiden vilja hyra ut bostaden, utöver att se till att uppfylla alla krav för registrering i turismregistret, kontrollera även att samfällighetsföreningen, Comunidad de Propietarios, inte har något förbud mot uthyrning till turister. Det är nämligen sedan 2019 möjligt för föreningen att begränsa eller villkora uthyrning, vilket ska beslutas på föreningens stämma med en majoritet som motsvarar tre femtedelar av ägarna, vilka samtidigt måste motsvara minst tre femtedelar av andelarna/kvoterna i föreningen (varje lägenhet har ett andelstal, kvot, som står i lagfarten). Föreningen kan också med samma majoritet besluta om extra avgifter eller högre andel av kostnaderna för de gemensamma områdena i föreningen (såsom trädgård, pool, vaktbolag och liknande) för de lägenheter som hyrs ut, dock att ökningen i avgift inte får vara högre än 20 procent.

Ana Rodriguez, Jurist

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.