Vilken bolagsform är bäst?

Jag har funderat på att bedriva verksamhet i Spanien, eventuellt tillsammans med en kompis. Vad är bäst, att driva verksamheten genom aktiebolag eller enskild firma? Vad är skillnaderna? Jag har hört talas om både SL-bolag och SA-bolag, men förstår inte skillnaden. Båda verkar vara aktiebolag.

Vilken företagsform som är bäst lämpad beror på flera faktorer, bland annat vilken typ av verksamhet du ska bedriva, omsättning, risker, hur många delägare det ska vara m.m.

I en enskild firma (empresario individual – autónomo) bedrivs verksamheten i ditt eget namn, vilket innebär att du personligen bär ansvaret för hela verksamheten och samtliga nutida och framtida skulder. Det är därför en verksamhetsform som bäst lämpar sig för mindre verksamheter och där det är fråga om verksamhet som inte medför större risker. Eftersom verksamheten bedrivs i ditt eget namn kan det inte finnas fler delägare, dock kan du som enskild firma anställa personal.

Själva registreringen görs hos skattemyndigheten, hos motsvarande Försäkringskassan för sociala avgifter. Beskattning sker i den personliga inkomstskatten som är progressiv, vilket innebär att det kan medföra en hög skattebörda om du har omfattande inkomster. Utöver den årliga inkomstskatten måste du kvartalsvis redovisa moms och eventuella innehållna källskatter.

Till skillnad från enskild firma finns som du skriver Sociedad Limitada (SL-bolag) som är en av de vanligaste bolagsformerna och Sociedad Anónima (SA-bolag). De kan båda liknas vid ett aktiebolag. Skillnader är att SL-bolaget delas in i andelar (participaciones) och SA-bolaget i aktier (acciones), samt att det första har ett minimikapital om 3 000 euro, medan SA-bolaget har ett aktiekapital om minst 60 000 euro, vilket gör att det senare lämpar sig bättre för större verksamheter. Det finns inget krav för SL-bolag att ha revisor, medan det är revisionsplikt för SA-bolag. I båda verksamhetsformerna har ägarna ett begränsat ansvar, till skillnad från enskild firma. Bolagen måste bildas inför en notarius publicus och registreras i Registro Mercantil, motsvarande Bolagsverket.

Ska verksamheten bedrivas tillsammans med annan är någon av dessa bolagsformer de mest lämpade, eftersom det går att vara antingen ensam eller flera aktie-/andelsägare.

Ägarna i bolaget måste utse firmatecknare för bolaget, som kan vara en enskild ställföreträdare (administrador único) som är det vanligaste för mindre företag, eller också flera firmatecknare som tecknar var för sig eller gemensamt eller genom en styrelse. Både SL-bolag och SA-bolag måste sköta bokföring enligt kontoplan och deklarera kvartalsvis och lämna in årsredovisning efter vissa formkrav efter räkenskapsårets slut, vilket gör att administrationen för verksamheten är något mer betungande än i en enskild firma.

Sålunda är det flera faktorer som behöver ses över för att kunna bedöma vilken verksamhetsform som är bäst lämpad i ditt fall. Du är välkommen att kontakta oss för en genomgång av förutsättningarna i ditt enskilda ärende. Våra spanska advokater och skatterådgivare har mångårig erfarenhet av verksamhetsfrågor i Spanien.

Jessica Kamph

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.