Fråga Experten – Behövs bygglov för att renovera köket?

Fråga Experten - Behövs bygglov för att renovera köket?

Jag vill renovera köket i mitt radhus. Alla gamla skåp ska slängas ut och jag ska även byta golv, kakel osv. Eventuellt ska också en vägg rivas för att få en öppnare planlösning. Måste jag ansöka om bygglov för detta? Var gör jag det och hur? Hur gör man med allt skräp, kan man kasta sådant i de vanliga sopcontainrarna? Jag tänkte inte anlita någon firma utan göra jobbet själv med några kompisar.

I första hand är det viktigt att veta omfattningen av renoveringen, då tillstånden som du behöver ansöka om är olika beroende på bland annat omfattning och typ av arbete.

I detta fall utgår vi ifrån att det avser en totalrenovering av köket i en fastighet som du själv äger, där även golv och tak ska bytas samt en vägg ska rivas.

Baserat på detta handlar det om ett mindre byggarbete för vilket du inte behöver ansöka om Licencia de Obra (Bygglov) men du måste lämna in en Declaración Responsable (ansvarsförklaring) till kommunen.

Ansvarsförklaringen är ett dokument i vilket ägaren till fastigheten intygar att alla krav som fastställs i den lokala lagstiftningen vid byggnationer och renoveringar uppfylls.

Detta reglas i Lagen Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucia (kallad LISTA) som fastställer att ansvarsförklaring ska lämnas in i följande fall:

  1. Byggarbeten av mindre och enklare teknisk art som inte kräver ett Projekt av en behörig tekniker, enligt vad som fastställs i gällande lagstiftning om byggnationer.
  2. Renovering/arbeten på redan befintliga fastigheter eller installationer som finns belägna på stadsplanelagt område enligt gällande regler och som inte påverkar ytan eller höjd eller att fastigheten byggs ut och liknande.

Efter att du har lämnat in och registrerat ansvarsförklaringen hos kommunen har du rätt att påbörja arbetet, förutsatt att alla underlag som krävs i lagen också lämnas in. Kommunen har rätt att i ett senare skede utöva inspektion eller kontroll av de uppgifter och underlag du lämnat.

Ansökan kan lämnas in av en fysisk eller juridisk person, antigen personligen hos kommunen eller elektroniskt genom s.k. firma digital. Följande underlag måste lämnas in:

  • Ifylld officiell blankett som finns hos kommunen.
  • Detaljerad budget på renoveringen, undertecknad av ägaren.
  • Ritning på hur fastigheten ser ut i dag, foton eller skiss som beskriver renoveringen som ska göras, undertecknad av ägaren.
  • Kvitto på betald byggavgift, som baseras på typen av renovering.
  • Kvitto på betald byggskatt ICIO, som brukar ligga på 4-5 % av budgetens värde (beror på varje kommun).
  • Garanti för att byggskräp slängs på ett korrekt sätt, 1-2 % av budgeten.
  • Ansökan om att få ställa container för byggskräp på gatan.

Sammanfattningsvis är ansvarsförklaringen en förenklad process för att göra en anmälan hos kommunen att du ska utföra renovering i din bostad och ger dig rätt att påbörja arbetet så snart den lämnats in, du behöver alltså inte invänta svar från kommunen.

Om du under arbetets gång bestämmer dig för att utföra ytterligare renovering, måste ansökan kompletteras.

Du får inte slänga byggskräp i vanliga sopcontainrar utan måste beställa en särskild container för ändamålet. 

Victoria Rojas Amaya, arkitekt

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.