Golf i Solen – Mars 2021

Golf i Solen - Mars 2021

Denna artikel är en insändare från Golf i Solen, En Sueco ansvarar ej för innehållet.


Hur hanterar vi hela världens fiende, coronaviruset?

Vill vi inte stanna hemma och isolera oss måste vi i så stor utsträckning som möjligt följa de råd och anvisningar som finns.

Gå till källan för att informera dig. Tro inte allt som skrivs på diverse sociala medier. Det finns många ”experter”, men det är de officiella experterna vi ska lyssna på. Uppgifter till denna artikel är hämtade från hemsidorna tillhörande svenska Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. 

För det första måste vi betrakta alla som potentiella smittbärare, även dem som är vaccinerade mot covid-19, se nedan.

Vad säger ett test?

Det finns test som kan visa om du har en pågående infektion just nu och test som kan visa om du redan har haft covid-19 och utvecklat antikroppar:

PCR-test

Ett positivt testresultat identifierar med hög säkerhet förekomst av coronavirus (dvs. sjukdomen covid-19) i kroppen.

Ett negativt testresultat utesluter inte eventuell smitta efter provtagningen eller att infektionen håller på att gro.

Antigentest

Kallas ibland snabbtest. Det visar förekomsten av coronavirus i likhet med PCR-test, men är inte lika tillförlitligt.

Antikroppstest

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär ett positivt antikroppstest sannolikt lägre risk att insjukna i covid-19 i ungefär sex månader från provtagningstillfället. Du kan sannolikt fortfarande smitta andra, men det betyder att risken är mindre. 

Vaccinering

Inget vaccin ger 100 % skydd. Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom och död. Du kan bli smittad men får covid-19 mycket lindrigare. Du kan fortfarande smitta andra. Det pågår för närvarande studier för att ta reda på hur stor sannolikheten är att du smittar andra när du har det kompletta vaccinationsskyddet. Vaccinationen mot covid-19 är ett av verktygen för att bromsa smittspridningen. Men ett vaccin är inte den enda lösningen. Vi behöver fortsätta skydda varandra från smitta genom att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Så har vi allt tyckande om Corona vaccin. Vad gäller? Man blir inte informerad? Ska man bli matad med allting? Läs vad Läkemedelsverket skriver.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin?fbclid=IwAR0TZYhUV6D4xxvCRGIaNYYKzgJHI7Svs5U7GY5oaRfRObzC0fJpib1ht-U


Hur kan Golf i Solen spela golf i dessa tider? 

Myndigheterna har gjort en riskbedömning var smittspridning är som störst. Att vistas ute och hålla avståndet har låg risk. Det gäller för oss att leva upp till det.

Golf i Solen har regler för hur vi skall bete oss i samband med och under spel. Bland annat gäller: 

  • Sprita händerna före och efter spel. 
  • Rör aldrig vid något som någon annan har rört vid t ex scorekort, bollar eller penna… 
  • Ingen prisutdelning efter spel. Priserna (presentkort) får man vid ett senare tillfälle.

Fler detaljer finns på vår hemsida.  www.golfisolen.eu. 

Vid sjukdom stanna hemma. Vid misstanke om covid-19 testa dig. 

Vi är många som är 65+ (medianen 65) och kanske lite sköra. 

Vid återgång till spel efter covid-19 sjukdom dubblar vi därför Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten Om du testats positiv för covid-19

Visar testet att du har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan och annan verksamhet om du blivit frisk och minst sju dygn (vi har 14) har gått sedan du blev sjuk. De två (vi har fyra) sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Personen skall fortsättningsvis, som alla andra, betraktas som smittorisk.

Sedan gäller särskilda regler om någon i ens familj smittats av covid-19.

Golf i Solens normala program är satt ur spel eftersom vi inte får korsa kommungränsen. Vi har två grupper som spelar; en i Marbella och en i Mijas kommun. I Mijas har vi kört igång en matchserie. Det var ett populärt inslag. Den spelas på Santana varje torsdag.

Dagens vinnare och vidare till nästa omgång. Wilfried, Bosse G, Stefan J, Morten som vann på 19:e hålet över Stig en hård match som böljade upp och ner.

Så här ser vårt program ut. På grund av lokala bestämmelser kan visa speltyper utgå eftersom inte alla spelare har möjlighet att ta sig till tävlingen.

Vid pennan Monica

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.