Vad gäller vid anställning av personal?

Vad gäller vid anställning av personal?

Jag har en restaurang i Marbella och tänker anställa en servitör. Finns det regler för hur avtalet ska göras och vad har jag för skyldigheter? Personen jag tänkt mig är svensk och har precis flyttat till Spanien. Är jag som företag skyldig att registrera personen hos Seguridad Social och hjälpa denne att ordna NIE-nummer osv. eller kan jag kräva att hen ordnar det själv? Vilka begränsningar finns i spansk lag om jag vill säga upp den anställde om det inte funkar?

Hos Gonvel & Kamph får vi ofta frågor om typen av anställningsavtal som finns i Spanien. Syftet med den senaste lagändringen i Spanien är att tillsvidareanställning ska vara normen och om anställningen endast ska gälla under en viss bestämd tid måste det anges särskild anledningen till tidsbegränsningen (t ex mer arbetsbelastning än vanligt under en bestämd tid). När det gäller restauranger är det vanligt att de endast är öppna vissa månader under året och då finns vissa särskilda regler att se över. Det finns möjlighet att anställa under säsong som återkommer år från år, t ex att den anställde har fast anställning men endast under säsongen som restaurangen har öppet.

Vad gäller medborgare från annat EU-land och vissa andra länder med särskilt avtal med Spanien (Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz) krävs inget arbetstillstånd eller visum för att resa in i Spanien.

Ditt företag måste vara registrerat hos Seguridad Social (spanska försäkringskassan) för att anställa personal. Företaget kan elektroniskt ansöka om ett nummer för den anställde om denne är medborgare i ett EU-land. Det görs på en särskild digital plattform där företaget också registrerar och avregistrerar sina anställda.

Det är nödvändigt att den anställde har ett NIE-nummer. Då NIE-nummer är en personlig handling, är det något som personen i fråga själv måste ansöka om, eller om hon anlitar ett ombud. Du som arbetsgivare har sålunda ingen skyldighet att ordna NIE-nummer. Ansökan görs hos polisen eller utlänningskontoret i kommunen där den anställde ska bo. Det går också att ansöka på spanska ambassaden i respektive land, t ex i Stockholm om det gäller en svensk person.

Alla anställningsavtal inkluderar en prövotid. Längden beror på det kollektivavtal som tillämpas eller i stadgarna för arbetstagare. Under prövotiden kan anställningen avslutas utan laga skäl både från företagets som den anställdes sida. Efter prövotiden gäller reglerna för uppsägning. Generellt kan uppsägning grundas på objektiva grunder eller disciplinära grunder. De objektiva grunderna inkluderar ekonomiska-, tekniska- eller organisationsskäl eller arbetsbrist. När det gäller disciplinära grunder måste uppsägningen baseras på att den anställde grovt misskött sig. Oavsett orsak måste uppsägningen ske skriftligen och grunderna ska anges i uppsägningen.

María José Vázquez Coronas, personalkonsult

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.