Vilka tillstånd krävs för renovering på takterrass?

Vilka tillstånd krävs för renovering på takterrass?

Jag har en nyproducerad lägenhet med takterrass. Av takterrassen har endast en mindre del ett glasräcke medan resten av terrassen är omgiven av en mur. Jag och mina grannar funderar på att riva muren mot framsida för att ersätta den med ett likadant glasräcke liksom det som redan finns.
Vilken typ av bygglov eller annat godkännande krävs för att genomföra detta?

Som vi skrivit om i tidigare nummer ingår lägenheter och radhus i Spanien en s.k. samfällighetsförening, Comunidad de Propietarios. Som ägare har du inte rätt att göra några renoveringar eller andra arbeten som strider mot föreningens stadgar eller mot lag.

Bostäder i samfällighetsföreningar regleras i lagen Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Av artikel 7.1 i LPH framgår att en ägare till en fastighet som ingår i en samfällighetsföring får ”(…) ändra fastighetens arkitektoniska element, installationer eller tjänster, om det inte försämrar eller ändrar byggnadens säkerhet, dess allmänna struktur, dess yttre utformning eller tillstånd, eller påverkar en annan ägares rättigheter, och sådana arbeten måste i förväg anmälas till den som representerar samfällighetsföreningen. I resten av byggnaden får inga som helst ändringar göras och om ägaren märker att det behövs brådskande reparationer måste han/hon utan dröjsmål informera förvaltaren”.

Om det i ditt fall är så att muren som ska ersättas med glas är en gemensam del av byggnaden, t ex dess fasad, som påverkar byggnadens konfiguration och yttre skick, får du som ägare till bostaden inte göra några ingrepp eller arbete på muren, såvida det inte särskilt är tillåtet enligt stadgarna. Är det inte uttryckligen tillåtet i stadgarna måste det godkännas av samfällighetsföreningen.

När en ägare avser att utföra denna typ av arbete måste han/hon därför i förväg begära godkännande från föreningens stämma och skicka en begäran till ordföranden att inkludera ärendet som en punkt i dagordningen för nästkommande möte, så att övriga ägare kan röstas om frågan. Sålunda är det inte tillräckligt att meddela förvaltaren eller ordföranden för att få godkännande, eftersom de inte har behörighet att ge denna typ av samtycke. Om du meddelar förvaltaren eller ordföranden om avsikten att utföra arbetena men du inte får något svar och ändå utför arbetet, finns det en risk att föreningen kan begära att du ska återställa det som gjorts till ursprungsskicket samt även kräva dig på eventuell skada på de allmänna områdena.

Begäran om att utföra ovannämnt arbete måste i princip godkännas enhälligt av alla ägare som representerar alla kvotandelar i föreningen, eftersom det handlar om en gemensam del av byggnaden och arbetet påverkar byggnadens konfiguration och yttre skick. Det finns dock vissa arbeten som påverkar gemensamma element men där det räcker att 3/5 av det totala antalet ägare röstar för förslaget, det är därför nödvändigt att studera varje specifikt fall.

En annan sak är bygglov från kommunen som är separerat från godkännandet från föreningen. När du fått godkännande från samfällighetsföreningen, måste du ansöka om tillstånd eller lämna in ansvarsförklaring (beror på arbetets art) hos kommunen där fastigheten är belägen. Du måste sålunda ha båda tillstånden, först från föreningen och därefter från kommunen.

Ana Rodriguez, Jurist

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.