Vilka handlingar gäller vid spanskt hypotekslån?

Vilka handlingar gäller vid spanskt hypotekslån?

Jag och min man ska köpa en lägenhet och tänkte ta ett lån i en spansk bank. De pratar om olika handlingar som vi måste skriva på, Fipre, Fein och Fiae och även att vi måste går till notarien två gånger. Varför då?

År 2019 ändrades reglerna för formaliteterna vid tecknandet av spanskt hypotekslån för att säkerställa att låntagarna är införstådda med villkoren och konsekvenserna av hypotekslånet. Bankerna är sedan dess skyldiga att överlämna vissa standardiserade handlingar innan den slutliga lånehandlingen undertecknas.

FIPRE, Ficha de Información Precontractual, inkluderar allmän information innan låneavtal skrivs, det kan finnas på bankens hemsida och dess innehåll regleras i lag. Det är inte en bindande handling eller avtal, utan gäller som utgångspunkt för att kunna jämföra villkor och förhandla med olika banker.

Utöver information om banken och allmänna villkor för lånet (vad det avser t ex köp av fastighet eller renovering) ska dokumentet också innehålla vissa mer konkreta uppgifter som:

  • Räntesats och valuta.
  • Kostnader och eventuella produkter som är krav att du måste teckna i banken. OBS! Banken kan inte kräva att du tecknar produkter men banken kan erbjuda produkterna för att du ska få en viss räntesats.
  • Särskilda villkor, t ex om det utgår avgift vid betalning av lånet i förtid.

I Andalusien tillkommer också ett annat dokument, DIPREC, med tilläggsuppgifter; exempel på uträkning av kostnader, information om garantier och amorteringssätt, upplysning om rörlig ränta…

FEIN, Ficha Europea de Información Normalizada, ett så kallat standardiserat EU-faktablad.

Detta dokument överlämnas av banken efter att du förhandlat villkoren. Det ska inkludera det lånelöfte som erbjuds och detaljerad information och samtliga villkor som överenskommits.

OBS! Detta dokument är bindande för banken och du måste erhålla det minst 10 dagar innan själva hypotekslånet ska undertecknas hos notarien. Du måste besöka notarien för att underteckna ett ”föravtal”, acta previa de la hipoteca. Syftet är att notarien ska kontrollera att lånevillkoren inte strider mot lag och se till att låntagarna har förstått lånevillkoren och deras innebörd. Detta görs alltså innan själva hypotekslånet som senare undertecknas i samband med köpehandlingen och du erhåller lånet. Tidsfristen på 10 dagar är viktig att ha i åtanke när ni väljer dag för att fullfölja köpet.

FIAE, Ficha de Advertencias Estandarizadas, i detta förklaras riskerna med lånet mer detaljerat; om räntan är rörlig eller fast, valuta, konsekvenser vid utebliven eller försenad betalning av månadsavgiften osv.

Hos notarien; vid undertecknandet av ”föravtalet” kommer notarien kontrollera att du är införstådd med samtliga villkor. Kom ihåg att avtalet fram till dess bara är bindande för banken, du kan därför ångra dig om du inte förstått alla villkor vid tidigare tillfälle.

Jessica Kamph, Delägare & VD

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.