Fråga experten: Arvs- och gåvoskatten

Fråga experten: Arvs- och gåvoskatten

Jag har en fråga angående att vår son framöver ska ta över vår lägenhet. Vi är inte fast boende, ej skrivna i Spanien. (1) Hur lägger man bäst upp det, om man vill göra det medan man lever? Jag har förstått att det är mindre kostnader om man låter det bli ett dödsarv. (2) Om en av oss dör, kan sonen ärva den delen direkt eller måste det först gå till överlevande? (3) Om man väntar och står kvar som ägare till dess man dör, kan man då skriva en fullmakt där sonen kan ta hand om autogiro på räkningar mm.?

Tack för er fråga. Ni anger inte var i Spanien ni har er lägenhet, men jag utgår i detta svar från Andalusien. Observera att reglerna kan vara annorlunda i andra delar av Spanien, då arv och gåvoskatt regleras olika beroende på regionen.

(1) Arvs- och gåvoskatten i Andalusien är i dagsläget i stort sett borttagen mellan närstående såsom mellan föräldrar och barn när det gäller tillgångar som understiger 1 miljon euro, men det utgår viss gåvoskatt, även om den är låg. Observera dock att gåvotransaktionen måste uppfylla vissa formkrav för att skattelättnad ska gälla, i annat fall utgår högre gåvoskatt.

Sålunda, finns ingen större skillnad i kostnad vad gäller arv och gåva, om vi bara ser till arv- och gåvoskatten. Dock tillkommer andra skatter, där den stora skillnaden är att kapitalvinstskatt utgår vid gåva men inte vid arv. Detta innebär, att om ni ägt lägenheten under en längre tid och den ökat mycket i värde är det därför generellt lägre kostnader vid arv än gåva, men det måste också beaktas att omkostnaderna för bouppteckning och arvskifte är högre än för en gåvotransaktion. Det är därför inte alltid billigare med arv än gåva, utan varje enskilt fall måste analyseras särskilt.

Därutöver utgår vid både arv och gåva den kommunala värdestegringsskatten, s.k. Plusvalia municipal. Beräkning av plusvalia-skatten har relativt nyligen förändrats och numera utgår endast skatt i de fall där en värdeökning verkligen skett.

Utöver skatter tillkommer också andra lagfartskostnader som t ex avgift till notarius publicus och fastighetsregistret.

Sålunda, för att veta med säkerhet vilket alternativ som medför lägst kostnader, behövs en studie göras av konsekvenserna i varje enskilt fall.

(2) När en av er går bort, sker en bodelning mellan makarna. I bodelningen ingår lägenheten om den är giftorättsgods, d.v.s. om ni inte gjort den till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, vilket innebär att den som överlever den andra tillskiftas i grundfallet 50 procent av lägenheten i bodelning och resterande ska fördelas i arv. Om vi utgår ifrån att det är svensk rätt som ska tillämpas avseende fördelningen av arvet säger huvudregeln att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap, såvida det inte finns s.k. särkullbarn. Genom testamente kan ni bestämma att sonen ska ärva direkt, dock förutsatt att det inte inskränker på den lagliga rätt som efterlevande make har enligt svensk lag.

(3) Det går att göra en fullmakt för er son att sköta t ex alla bankärenden. En fullmakt slutar vara giltigt när fullmaktsgivaren avlider eller blir oförmögen att ta egna beslut. Det finns dock möjlighet att göra en s.k. framtidsfullmakt som gäller även om personen som gett fullmakten blir t ex dement. Men även denna fullmakt slutar vara giltigt när fullmaktsgivaren avlider. Fullmakten måste göras inför en notarius publicus och uppfylla de spanska formkraven för att vara giltig i Spanien.

Sammanfattningsvis, för att veta vilket alternativ som är bäst, arv eller gåva, beror detta på förutsättningarna i det enskilda fallet och en särskild bedömning behöver göras för att se vilket alternativ som är att rekommendera i just ert ärende. Ni är välkomna att kontakta oss för en konsultation och bedömning av ert fall.

Jessica Kamph, Delägare & VD

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.