Jag har ett spanskt SL-bolag med flera anställda. Alla har spanska anställningsavtal. Vad har jag för andra skyldigheter mot dem som arbetsgivare?

Jag har ett spanskt SL-bolag med flera anställda. Alla har spanska anställningsavtal. Vad har jag för andra skyldigheter mot dem som arbetsgivare?

Frågan är ganska bred och det finns i Spanien en hel del lagstiftning till för att garantera anställdas rättigheter och om företaget bryter mot dessa kan det medföra sanktioner av olika slag. Vi ska försöka sammanfatta de huvudsakliga skyldigheterna som en arbetsgivare i Spanien har.  

Företaget måste registreras som arbetsgivare hos Seguridad Social (motsvarande Försäkringskassan) och därefter registrera och betala sociala avgifter månadsvis för de anställda.

Själva arbetsplatsen ska också meddelas till den myndighet som är behörig i arbetsrättsliga frågor i den autonoma regionen i fråga. Vid eventuella förändringar av väsentlig art ska det också meddelas.

Spansk lagstiftning fastställer att alla företag ska ha en Plan de Prevención de Riesgos Laborales (plan för förebyggande av arbetsskador) där det ska framgå de anställdas tjänster och funktioner, förfaranden inom företaget för att förbättra arbetsmiljön, eventuella risker m.m. och att det finns tillräckliga resurser för att utföra företagets verksamhet. Det finns särskilda företag som är specialiserade på att upprätta de handlingar som krävs och som gör en kontroll av arbetsplatsen varje år för att se att kraven uppfylls. Därutöver behöver även de anställda genomgå läkarkontroller osv, vilket dessa företag också hanterar.

På arbetsplatsen ska det finnas schema lättillgängligt över när de anställda arbetar. Detta ska visa arbetsplatsens arbetstider, helgdagar och fördelning över arbetsdagar under året.

Ett annat krav är att registrera den tid som de anställda faktiskt arbetar, där det ska fyllas i konkreta arbetstider när arbetsdagen börjar och slutar. Om det är så att den anställda arbetar deltid, måste lönebeskedet varje månad överlämnas tillsammans med kopia på registret över timmarna.

Vad gäller månadsbetalningar måste arbetsgivaren utöver lönen betala sociala avgifter varje månad. Därutöver är arbetsgivaren också skyldig att göra avdrag för inkomstskatt på varje lönebesked och betala in skatten till skattemyndigheten. Företaget bör varje år samla in uppgifter på den anställdes personliga förhållanden för att kunna beräkna det skatteavdrag som ska göras.  

Det är viktigt att kontrollera det kollektivavtal som gäller, då det i vissa avtal finns en skyldighet för arbetsgivaren att teckna en ansvarsförsäkring som täcker olyckor som sker på arbetsplatsen och som sedan leder till dödsfall eller arbetsoförmåga.

Det finns vissa regler som är till för att kontrollera att det råder jämställdhet på arbetsplatsen i fråga om lön mellan män och kvinnor som utför samma arbetsuppgifter. När det gäller större företag med 50 eller fler anställda är företaget skyldigt att upprätta en Likabehandlingsplan för att garantera likabehandling mellan könen.

María José Vázquez Coronas, personalkonsult

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.