Olle-präst – mycket kunskap och bred erfarenhet

Olle-präst - mycket kunskap och bred erfarenhet


Den första september börjar Olle Franzén som präst i Svenska kyrkan på Costa del Sol, Fuengirola.

"Det är på dagen ett år sedan jag blev pensionär", säger Olle-präst, "och inte kunde jag då ana att ett år senare skulle jag ha hunnit med två vikariat i Spanien och påbörjat det tredje."
Vikariatet på Costa del Sol sträcker sig fram till årsskiftet då den nye kyrkoherden, Mattias Andersson, tillträder.
"Det är begränsat hur mycket man hinner med under fyra månader. Men det är viktigt att behålla kontinuitet i arbetet inom församlingen."

Kyrkan i utlandet ökar mest
Enligt Svenska Kyrkan är det verksamheten kyrkan i utlandet som växer snabbast. Antalet besökare under de senaste 6 åren har ökat från 600 000 till en miljon. I snitt är det ca en halv miljon svenskar som ständigt befinner sig utomlands.
"Under min tid på Kanarieöarna i vintras lade jag märke till den stora genomströmningen av människor", säger Olle. "Väldigt många tittar in på ett besök när de ser den svenska flaggan."
Svenska kyrkan i utlandet har sina rötter dels i Sjömanskyrkan och dels i församlingar som bildades runt svenska ambassader och i områden där det bodde många svenskar. När Svenska kyrkan 1876 sände sina första sjömanspräster till Kiel och West Hartlepool föddes också Sjömanskyrkan. Deras huvudsakliga uppgift var besöksverksamhet på svenska fartyg i utländska hamnar. På 1970-talet omorganiserades sjömanskyrkan och bytte namn till Svenska kyrkan i utlandet. Idag har församlingarna i utlandet samma uppdrag som församlingarna i Sverige, fast med en särskild inriktning på den uppsökande verksamheten i hamnar, fängelser och på sjukhus. Det är flera olika grupper av människor som söker sig till kyrkan i utlandet, studerande, pensionärer, backpackers, affärsmän, vanliga turister och såklart alla fastboende.

"Jag tror att när folk är lediga är det lättare att tänka. Man kommer från vardagens alla måsten och rutiner. Ledighet leder till en annan öppenhet och var och en kan mer vara sig själv. Jag har märkt att inställningen till religionen förändras och allt fler intresserar sig för livsfrågor. Helt enkelt en ökad andlighet. Det gör också att fler och fler söker sig till kyrkan utomlands. På platser som Costa del Sol finns många människor med mycket fritid."

Kyrkans roll utomlands är mycket mer än bara gudstjänster
"I Sverige går man ofta hem direkt efter gudstjänsten, vilket jag tycker är synd. I utlandet fungerar kyrkan som en samlingsplats för alla även efter gudstjänsten. Kyrkan ska vara en naturlig mötesplats där alla ska känna sig välkomna, känna en social gemenskap, fira högtider tillsammans och kunna tala sitt eget språk vilket är viktigt när man är utomlands en längre tid. Det får inte bli för komplicerat och märkvärdigt. Enkelheten är viktig. Ibland räcker det med att kunna tända ett ljus och finna en stunds lugn och ro."

Öppenhet är viktigt
Olle-präst tror att öppenhet mot människan är av stor betydelse. Alla vill uppleva att de blir sedda. För präster i utlandet är det särskilt angeläget att vara flexibel och öppen för möjligheter. Det gäller att ta tillvara engagemanget som finns i kyrkan, för mycket av verksamheten bygger på frivilliga insatser.

En präst i utlandstjänst måste vara förberedda att möta människor i alla tänkbara situationer
"Prästen har en mycket viktigt uppgift i hem- och sjukhusbesöken. Men också jourtelefon och jourberedskap är viktigt. Den som ringer prästen mitt i natten behöver hjälp. Ofta är det mycket allvarligt. Det gäller ha en social beredskap i kyrkan."

Olle-präst har aldrig tidigare varit på Costa del Sol även om han varit i Spanien en hel del. På den klassiska frågan om han talar spanska svarar han:
"Faktum är att jag kan en del, men inte tillräckligt för att säga att jag talar spanska och kan använda det i mitt arbete. Jag får ha hjälp med spanskan när jag ska prata med myndigheter, polis och liknande."

Efter sina fem år på Cypern är han van vid språk han inte behärskar:
"Alla pratade bra engelska. Tur var det för på Cypern fanns det två officiella språk, grekiska och turkiska."


Fakta:
Namn:
Olle Franzén.

Född:
Halmstad.

Familj:
Gift med Kerstin som också tjänstgör inom Svenska kyrkan, i första hand som assistent åt Olle och husmor. Tillsammans har de 5 barn.

Tjänstgjort Svenska kyrkan utomlands:
Under 1970-talet i Marseille, Frankrike, 1980-talet i England, de senaste fem åren på Cypern och 2009 vikarierat på Kanarieöarna och Mallorca.

Aktuell som:
Vikarierande präst vid församlingen på Costa del Sol, Fuengirola.

Visste du att:
– Svenska kyrkan i utlandet finns i 25 länder med 45 utlandsförsamlingar och på ytterligare 80 platser firar man regelbundet gudstjänst.
– Spanien har flest antal svenska utlandsförsamlingar.
– Svenska kyrkan i Fuengirola bildades 1974.
– Madrid och Lissabon ingår i kyrkan på Costa del Sol som gudtjänstsorter tillsammans med Almuñécar, Marbella, Nerja.
– Svenska Kyrkan i utlandet tillhör Visby stift och att biskopen och domkapitlet har tillsyn över utlandskyrkorna.
– SKUT – är förkortning på Svenska kyrkan i utlandet.
– utsänd personal har förordnanden på två till fem år och tjänsterna är indelade i fyra kategorier: präster, assistenter, husmödrar och kantorer.
– all personal i utlandsförsamlingarna är utbildade i kris- och katastrofberedskap och att Svenska kyrkan ingår i de stödstyrkor som Räddningsverket är ansvarig för.
– den första svenska utlandsförsamlingen bildades 1626 i Paris.
– Svenska kyrkan i utlandet finansieras genom: intäkter i utlandsförsamlingar 42%, kyrkoavgifter 31%, insamling 10% och övriga bidrag 17%.


 

Av Elswig Patriksson

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.