Om Walt Disney och Bröderna Grim vetat att de genom sina sagor och filmer om vargen, skulle fördärva så mycket för djuret, hade de nog ändrat sina texter. Genom att framställa vargen som en blodtörstig best har vargskräcken spridit sig.
 

"Att vargen skulle vara farlig för människan är en vanföreställning", säger Daniel Weigend, även kallad för vargmannen. "Vargen är mycket skygg och det är en av orsakerna till att Lobo Park finns."

Lobo Park – vargparken – ligger strax söder om Antequera, ca 6 mil från Málaga. Det är ett projekt som är unikt i sitt slag. Daniel Weigend och hans fru Alexandra Stieber köpte ett stort landområde, 420 000 m², som inhägnades för att ge plats åt fyra sorters vargar, samt ge dem en så snarlik miljö som vargen i det fria, och på så sätt lära sig mer om djurets beteende. Parken öppnade 2004 och har sedan dess blivit känt i stora delar av världen.
"Man vet så lite om vargen. Det är nästan omöjligt att studera vargen i det fria, då de är mycket skygga. Man vet så klart en del om dem, som hur de förflyttar sig, vad de äter och när de parar sig men mycket lite om deras beteende och reaktioner. Studier som gjorts i andra djurparker är ofta rent missvisande då vargen inte lever i ett naturligt tillstånd och beter sig många gånger på ett irrationellt sätt. De lever under mycket stress, trånga utrymmen och ständigt med människor nära inpå. Det är precis tvärtemot deras naturliga miljö", berättar Daniel som vigt sitt liv åt att hjälpa vargen och öka förståelsen för den.


Parken har för närvarande 29 vargar och fyra olika sorters vargar; tundra alaska, kanadensiska, ryska och den iberiska. De är väldigt olika till utseendet, både till färg samt storlek. Men en sak har vargarna gemensamt, de lever ett avstressat liv.

"Ett bevis på att vargarna i Lobo Park inte är stressade är att de kan sätta sig och uträtta sina behov framför besökarna vid utkiksplatserna, Och det fast att de har stora områden att vara på, helt avskilt och fritt från insyn. Det gör inte en varg som är stressad."

Ser ner på besökaren
Vanliga djurparker och Zoo är byggda så att besökarna ser ner på vargarna, vilket är mycket stressande för djuren då de sällan har någonstans att dra sig undan. I Lobo Park är det tvärtom. De fyra vargområdena ligger på sluttningar där besökarna är nere i dalen och tittar upp på vargarna. Här kan vargarna själva bestämma om de vill komma fram eller inte. Det är väldigt begränsat var man som besökare får komma i kontakt med vargarna. Som besökare får man inte själv gå runt i parken. Däremot får man gå med guidade turer och besöka varje vargområde. Ibland är det Daniel som guidar eller någon av medhjälparna. En rundvandring tar ca en timme och efteråt har man en helt annan inställning till vargen.
Alla vargarna kommer från andra djurparker eller så är de födda i Lobo Park. Samtliga är socialiserade, men inte domesticerade eller tränade. Daniel Weigend är den ende som kan gå in till dem. De uppfattar honom som en besökare, men inte någon som hotar deras flock. Och det är viktigt. Varje störning i flocken leder till stress. Daniel står inte över flockledaren. Den rollen kan man inte ta och det är helt emot naturen. Om han skulle ha försökt innebär det också att han var tvungen att para sig med tikarna.
Alla vargungar som föds i parken är uppfödda med diflaska och Daniel är den som matar dem. Periodvis får han nästan ingen sömn alls då vargungarna ska äta nästan varje timme, även på natten. Det gör att vargarna känner honom och är socialiserade.

Varg i Andalusien
Idag finns det ca 2 500 vargar i Spanien och flertalet av dem lever i norra Spanien. Men det finns vilda vargar i Andalusien. Norr om Córdoba, i Sierra Morena, räknar man med att det finns omkring 40-60 vargar. Tyvärr minskar även beståndet av den Iberiska vargen.
"Det går inte att placera ut domesticerade eller socialiserade vargar i det fria. Det enda sättet att flytta på vargar och få dem att föröka sig det i fritt tillstånd är att ta vilda vargar och flytta på dem. Parker som påstår att de placerar ut vargar i naturen talar inte om sanningen. De afrikanska vilddjursparkerna är de enda som kan lyckas då djuren lever i stora skyddade områden och inte är i kontakt med människan."

Vargkorsning
I Lobo Park finns två varghybrider, korsning mellan varg och hund, och den tredje är på väg från Mallorca. Enligt spansk lagstiftning är det förbjudet att inneha en varghybrid, men intresset är dessvärre stort.
"Man får inte avliva en varghybrid eftersom vargen är skyddad. Men problemet är att man inte vet var man ska göra av dem", berättar Daniel som plötsligt skärper tonen och får ett bistert drag i ansiktet. "Allt som oftast kommer det hit personer med sina hundar och undrar om jag inte vill para mina vargar med deras hund. Nu för tiden är jag mycket tuff mot dem. Jag förklarar vad en varghybrid är och sedan ber jag dem lämna parken omgående. En del personer tycker det är coolt att ha en hund med varginstinkter. Och då brukar jag fråga mig, hur dum får en människa vara?"

Daniel Weigend är inte bara specialist på vargars beteende utan också på hundars. Sedan en tid tillbaka har han också hundträning på Lobo Park. Det är inte hunddressyr i vanlig bemärkelse utan här får hundägaren lära sig grunderna i hundens beteende, att inte socialt överbelasta hunden och skillnaden på inlärning och förståelse. Han tar också emot problemhundar och hundar som visar aggressivt beteende.
"Jag har tidigare tränat både polis- och mitlitärhundar i Tyskland. Mitt första betalda tränaruppdrag fick jag som 12-åring. Men jag har alltid ifrågasatt tränings- och inlärningsmetoderna och sökt mig bakåt i tiden, till ursprunget, för att försöka förstå djurens sätt att reagera. Det ledde mig till vargarna som blivit mitt liv."

Lobo Park har ett stort internationellt utbyte, framför allt i Europa och i Australien. Parken anordnar också seminarium, förläsningar och internationella studier om vargens beteende. Det kommer också studerande från hela Europa för att lära sig mer om vargen och ta del av Daniel Weigends enorma kunskap.


Adoptera en varg
Vill du hjälpa till att stödja Lobo Park och i gengäld få något tillbaka? Eller ge bort en annorlunda present? Då kan man "adoptera" en varg och bli en beskyddare till någon av vargarna. För mer information om adoptionsprogrammet och parken; www.lobopark.com.


Daniel Weigend förstår sig inte på den svenska vargskräcken, framför allt då vargen är mycket skygg och aldrig går på människor. I Spanien har man ingen vargskräck men däremot en liknande rädsla för räven. Vill du veta mer om Daniel Weigends och Lobo Parks arbete mot rävskräcken?

Projektet "räven Oscar"
"Till min förvåning upptäckte jag att räven i Spanien, och framför allt här i Andalusien, hade mycket dåligt rykte. Inte lika illa som råttan men inte mycket Bättre", berättar Daniel Weigend.
Det ledde till projektet "räven Oscar" som innebär att Lobo Park har en tam räv som de kallar för Oscar. Den kan göra konster, är mycket tillgiven och älskar barn. Många spanska skolklasser besöker parken och Daniel är då med och visar upp räven Oscar.
"Fy, en räv! Det är alltid första kommentaren från barnen, och även lärarna. Men när jag har visat dem hur snäll och tillgiven Oscar är och att han varken luktar eller är farlig vill de klappa och avskyn har vänts till en positiv upplevelse."

Oscarprojektet har hållit på i några år och nu kan man se resultatet.

"Jag har medvetet skapat en "Disney-räv" för att få spanjorerna att ändra inställning. Och det har lyckats. Räven Oscar har blivit ett begrepp i Spanien, som Bambi eller tjuren Ferdinand. Jag hör allt oftare från den yngre generationen "Det är ju en Oscar och han är helt ofarlig". Varje gång jag hör det ger det mig kraft att fortsätta mitt arbete."


Av Elswig Patriksson

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.