Vi vet det alla: influensan kommer! Länderna på den nordliga hemisfären förbereder sig på epidemi, möjligtvis pandemi och mediern vältrar sig i något som efteråt liknar en djungel av förvirrande och motsägelsefulla upplysningar.
Kanske är det torka på nyhetsfronten som har fått pressen att skapa domedagsstämning. För faktum är att det varken är tal om pest eller kolera, utan ett influensavirus, som enligt hälsomyndigheterna, knappast blir mer våldsamt än de epidemier vi upplever varje vinter.
Influensa A (H1N1) klassificeras ännu inte som pandemi. För att kunna ta ett så stort ord i munnen ska hela jorden drabbas av sjukdommen inom en ganska kort tid och vilket sker mycket sällan.
I tron att våra läsare har följt med bra angående influensafallen över sommaren, vill vi här hoppa över allt prat om smitta och symptomer och gå direkt till en uppdatering av vaccin och behandlingssituationen i Spanien.
Skulle du ändå ha behov att läsa om H1N1 har vi gjort ett överskådligt schema som anger skillnaderna på vanlig influensa och A-typen.

VIP-vaccinen
Egentligen är det cool nog att vara VIP, men i det här sammanhanget är öknamnet VIP-vaccinen lite smickrande. Vem är för viktig för att bli sjuk?
Eller viktig nog att inte bli det? Varför beställer man inte vaccin tillräckligt för hela Spaniens befolkning? När blir den klar? Verkar den överhuvudtaget?
Spanien har faktiskt en verklig plan, en influensaberedskap, som varit igång sedan fågelinfluensan hotade för några år sedan. Efter en rekommendation från WHO har Spanien (liksom en lång rad länder) anpassat planen till det nya viruset.
Myndigheterna manar till besinning och påminner befolkningen om att det handlar om gemensamt ansvar i samhället (förebyggande åtgärder i form av höjd hygiennivå, att undvika spridning av panikstämning, att undslippa dumdristighet…). Staten har inlett en kampanj som följs upp i TV, radio och internet, bland annat med råd om hur man undviker att sprida influensaviruset.
Spanien har köpt 37 miljoner doser H1N1-vaccin tillräckligt för ca 40 procent av befolkningen. Varje person ska ha två doser för att vara helt skyddad.Vaccinet kommer först och främst var tillgängligt för de riskgrupper som överensstämmer med WHO:s rekommendationer och hela kalaset kostar 226 miljoner euro. Spanien har köpt av schweiziska Hoffamann – La roche, som har patent på Oseltamivir, bättre känt som Tamiflu.
Det har självklart varit en strålande affär för schweizarna, som sedan juni måste finna sig i fri konkurens på den pandemi hotade marknaden, där aktörer som GlaxoSmithKline nu blandar sig i med produkten Relenza.

Den spanska hälsovårdsmyndigheten har för övrigt 10 miljoner doser influensamedicin, som vill dämpa symptomen men som inte verkar helt botande. Det kan inte ställas garantier för effekten av vaccinet, dels för att man inte kan åstadkomma en 100% test och dels för att influensaviruset har den egenskapen att den förändrar sig under förloppet.
Således anpassas det vanliga influensaviruset varje år det ändrar karaktär. Man räknar med att ha vaccinet klart för oss här i Spanien i mitten av hösten. Är man i riskgruppen och anknuten till Seguridad Social ska man konsultera sin läkare för att bli vaccinerad.
Vaccinet kan inte i första omgången köpas över disk på apoteket. Är man inte knuten till den offentliga spanska sjukförsäkringen bör man kontakta sitt privata sjukförsäkringsbolag eller konsultera den lokala och svenska sjukvården för vägledning.

Den spanska hälsomyndigheten: http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/gripeAH1N1.htm

Krisinformation: http://www.krisinformation.se/web/StartPage____31105.aspx

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/smittskydd/specnavigation/Omraden/Smittsamma_sjukdomar/svininfluensa.htm
Socialstyrelsen i Sverige upplyser om att de har beställt 18 miljoner doser vaccin, tillräckligt för hela befolkningen. Det är först och främst sjukvårdspersonal som arbetar direkt med patienterna som blir vaccinerade och därefter riskgrupperna i befolkningen, som personer med astma, cancerpatienter och gravida. Myndigheterna har skickat ut en tidning om H1N1 till hela befolkningen.
I Spanien antar man att 20% av befolkningen kommer att bli smittade. Man räknar i övrigt med att de flesta av de smittade är friska igen innan vaccinet kommer till användning.
Det finns enligt flera experter inte någon grund till att köpa vaccin till ett helt lands befolkning. Till exempel säger professorn i medicin vid universitetet i Oslo, Jan Helge Solbakk, att Norge likväl som Sverige köpt vaccin till alla, har slösat en massa pengar. Han grundar det på att influensa A (H1N1) i de allra flesta fallen, om man överhuvudtaget blir drabbad, kommer att visa sig vara en förkylning eller en lindrigare fall av influensa.

Av Alex Søgaard Moreno

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.