VIP – Vi Pensionärer – ett nytt politiskt parti?

VIP - Vi Pensionärer - ett nytt politiskt parti?

Missnöjet verkar koka bland de svenska pensionärerna och det till den grad att ett nytt politiskt parti håller på att bildas, VIP – Vi Pensionärer. Initiativtagaren är Sven Wistling, pensionär, som de senaste 10 åren bott på Costa del Sol under vinterhalvåret.
"När regeringen lade fram budgeten för 2010 bestämde jag mig. Nu måste vi pensionärer göra någonting och då räcker det inte med ett allmänt tyckande. Vi måste vara med och påverka beslutsprocessen och det var början till VIP – Vi Pensionärer," säger Sven Wistling.
I nuläget är det inte registrerat som ett politiskt parti utan ska mer ses som ett "upprop". Vi Pensionärer tog fart på Costa del Sol.
"Det finns tre anledningar till varför Costa del Sol blev startplatsen. Jag bor ju själv här och det finns många svenska pensionärer på kusten. Och missnöjet med riksdag och regering är lika utbrett här som i Sverige bland de pensionärerna."

Ett tvärpolitiskt parti
"I VIP ska vi pensionärer samlas oavsett om vi har höger- eller vänstersympatier. Vid nästa val är ca 30% av valmankåren pensionärer. Det är en stor grupp som är mycket missnöjda med hur våra pensioner handhas, skattepålägg och mycket annat som har med den här åldersgruppen att göra".
I dagsläget handlar VIP mest om missnöje, det som fick droppen att rinna över, som till stor del är inriktat på ekonomska frågor. Sven Wistling, ekonom och pilot, förklarar:
"I det här läget har VIP inte något partiprogram, men det är inte min sak att ta fram. Det ska den framtida styrelsen ta ställning till och definiera."
VIP har som ambition att ställa upp i kommunal-, landsting- och riksdagsval.
"Jag tror det är mycket viktigt för oss att ha en stark kommunal representation därför att mycket av det som berör pensionärer ligger under kommunerna."
För att kunna ställa upp i det kommande valet måste VIP lämna in en anmälan om registrering till Valmyndigheten innan den 1 mars 2010.
"Jag räknar med att vi i början av 2010 ska ha vårt första riksmöte, och även lokala möten, där vi ska välja styrelse."

Stark känsla för rättvisa
Sven Wistling har inte tidigare varit politiskt aktiv. På frågan vad det är som driver honom att starta ett nytt politiskt parti, vilket är ett stort arbete och mycket tidskrävande ,svarar Sven:
"Jag har alltid haft en stark känsla för rättvisa och jag tror det har varit drivkraften i kombination med att det inte finns en reell representation av pensionärer i beslutande organ."

Vill du komma i kontakt med Swen Wistling och VIP – Vi pensionärer skriv till vipensionarer@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.