Strama muskelhinnor med smärta i vaden – kroniskt kompartmentsyndrom

Strama muskelhinnor med smärta i vaden - kroniskt kompartmentsyndrom

Främre skenbensinflammation och invändig skenbensinflammation är en frekvent åkomma hos löpare och fotbollsspelare. Åkomman är ofta ett tecken på felbelastning eller överbelastning av musklerna i underbenet. Hårt underlag och dåliga skor ofta kombinerat med en större ökning av träningsmängden utlöser ofta tillståndet.

Åkomman beror på en överbelastning av muskelhinnan på framsidan och insidan av skenbenet, där främre skenbensmuskeln eller bakre skenbensmuskeln har sitt fäste.

Resultatet blir en mycket stram muskelhinna som förorsakar ett ökat tryck i muskeln när muskeln ansträngs i samband med t.ex. löpning. Reellt kan man beskriva tillståndet som att muskeln "surar" till på grund av syre- och energibrist eftersom blodet inte kan lämna muskeln på grund av det ökade höga trycket.
Tillstånden kan också drabba lårmuskeln hos cyklister och triatleter samt underarmarna hos motocrossförare och paddlare.

Symptom
Symptomen är smärtor på framsidan och utsidan av skenbenet eller på insidan av skenbenet. Smärtorna ökas vid belastning men kan också finnas där under vila och göra det svårt att gå.
Andra tillstånd, som liknar skenbensinflammation, är trötthetssmärtor i skenbenet eller seninfektion i sträcksenan till stortån.

Undersökning
Diagnosen ställs via sjukdomshistorien och läkares undersökning. Ofta kan ultraljudsscanning eller MR-scanning användas för att bekräfta diagnosen.

Behandling
Du ska ta en paus med den aktivitet som har utlöst tillståndet. Att sträcka ut muskler och senhinnor i samarbete med fysioterapeut är viktigt.
Giktmedicin kan prövas liksom injektion av binjurebarkhormon längs med skenbenet kan hjälpa. De bakomliggande orsakerna bör utredas med en grundlig sjukdomshistoria och undersökning jämfört med eventuell löpstilsanalys och bedömning av slitmönstret på skorna.
Prognosen är bra vid vila, men det är viktigt att förhindra att det blir kroniskt om traditionell behandling i dessa fall inte hjälper.

Operation
Hjälper inte den traditionella behandlingen kan en operation där muskelhinnan lösgörs vara en möjlighet. Detta gör att trycket omkring muskeln sänks så att muskeln återigen kan "andas", det vill säga det uppnås en normal blodgenomströmning och muskeln kan bli av med sina avfallsämnen.
Operationen görs genom två mindre snitt på vardera sida av skenbenet var genom hinnan öppnas upp. Därefter rekommenderas att man väntar tre-fyra veckor med att återuppta sportaktiviteter.

Av Allan Larsen, Överläkare, Ph.D, Specialläkare i ortopedisk kirurgi

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.