Återhämtningen fortsätter

Analys – Trender & Makroekonomi
Den globala återhämtningen fortsätter och IMF har åter justerat upp sina prognoser. Rapportsäsongen, som kom i skuggan av inledande kreditåtstramning i Kina och USA:s tuffare bankreg¬lering, har överraskat med högre vinster än förväntat.

USA
• Motvind för Obama
• Rapportsäsongen i gång
USA:s president börjar nu känna motvind. I Massachusetts specialval i januari förlorade demokraterna en plats i senaten till republikanerna. Massachusetts har traditionellt varit ett av demokraternas starkaste fästen och denna senatsplats har ”kontrollerats” av Kennedy-klanen i 56 år. Förlusten kommer att göra det svårare för Obama att lotsa igenom sin sjukvårdsreform. Valförlusten sammanföll med att Obama-administrationens första år gick till ända. En del bedömare menar att förväntningarna på att Obamas politik ska börja ge konkreta resultat därför nu stiger snabbt och att hans ställning försvagas ytterligare om förvänt¬ningarna kommer på skam.
När cirka 20 procent av bolagen i S&P500 har rapporterat fjärde kvartalet har cirka 80 procent överraskat med högre vinster än väntat, det vill säga ungefär samma andel som i tredje kvartalet. Historiskt är 60 procent en ”normal” nivå. Andelen som hit¬tills överraskat negativt i kvartal fyra är dessutom mindre än ”normalt”. Att vinsterna i de S&P500-bolag som hittills rapporte¬rat stigit med nästan 200 procent i snitt på ett år beror dock i hög grad på att de jämförs med det mycket svaga fjärde kvartalet året innan.

Europa och Sverige
• Centralbankerna fortfarande i vänteläge
• Svensk tillväxt ökar snabbare närmaste kvartalen
Företagsförtroendet inom euroområdet steg bara marginellt i januari och pekar på fortsatt, men måttlig, tillväxt. Produktionen i euroområdet ligger på en nivå som är för låg för att möta efter-frågan, vilket betyder att vi prognostiserar att aktiviteten inom industrin kommer att öka de kommande månaderna. Om vi tittar på efterfrågan, föll detaljhandeln i november i euroområdet. Data från Frankrike, tillsammans med stigande konsumentförtroende i de flesta länderna, pekar på en förbättring i december. Europeiska centralbanken har bekräftat att det inte finns några planer på att höja styrräntan för närvarande, men att de har flexibilitet att agera senare i år.
Storbritanniens tillväxt blev bara 0,1 procent under årets sista kvartal. Det är en negativ överraskning att landet inte har gynnats mer av det svaga pundet och av bättre inhemska finansiella förhållanden. Vi är dock fortfarande optimistiska för 2010. Trots svag tillväxt har inflationen i Storbritannien stigit till nästan 3 procent och den väntas öka ytterligare i januari. Bank of England har meddelat att det vore fel att tolka inflationssiffrorna som en ny trend då de påverkas av flera speciella effekter som onormalt svagt pund under 2009 och även en momshöjning.
Grekland har nyligen preciserat detaljerna i sitt besparingspro¬gram. Programmet syftar till att minska det gigantiska budget¬underskottet (över 12 procent av BNP). Frågan är om och hur övriga EU-länder kommer att ge Grekland stöd.

Sverige
Allt fler aktörer har blivit mer optimistiska om utvecklingen i Sverige 2010. Även regeringen har reviderat upp sina BNP-prognoser rejält jämfört med prognoserna i höstbudgeten.
Aktiviteten är fortfarande långt ifrån normaliserad, vilket ger utrymme för förbättringar. Konjunkturenkäterna ger positiva signaler, samtidigt som den globala återhämtningen fortgår. Sam¬mantaget visar detta en positiv bild för 2010, särskilt med tanke på att den svaga kronan dessutom kommer att gynna exporten.
Vi räknar även med att regeringen kommer med ytterligare fi¬nanspolitisk stimulans. En alltjämt svag arbetsmarknad gör också att Riksbanken går försiktigt fram och höjer reporäntan först till sommaren eller tidigt i höst.

Japan
• Industri och export är de drivande krafterna
Konsumentförtroende föll i januari till den lägsta nivån på sex månader. Konjunkturen inom industrin är däremot på väg åt rätt håll tack vare återhämtning i exporten och den styrkan kan förhoppningsvis gradvis sprida sig till konsumtionen via en bättre arbetsmarknad. Deflationen, motsatsen till inflation, är just nu ett problem för Japans inhemska ekonomi. Det innebär bland annat att efterfrågan på varor och tjänster är mycket låg. Både finans- och penningpolitiken kommer därför att fortsätta bidra med stimulans under 2010.

Tillväxtmarknader
• Stark lånetillväxt i Kina
I Kina kompliceras bilden av att bankerna har inlett året med en extrem låneexpansion för att förekomma förväntade åtgärder från myndigheternas sida, som begränsar möjligheterna att låna ut. Stigande inflationsrisker och risker för att obalanser byggs upp till följd av stimulanserna har gjort att det spekuleras kring en omläggning av politiken i mer åtstramande riktning.
Bankernas ökade utlåning tvingade myndigheterna att redan nu höja bankernas reservkrav samt att signalera att bankerna förväntas låna ut i lugnare takt. Annars riskerar bankerna att uttömma det ”informella” utrymme för nyutlåning, som de fått för helåret långt innan året är slut.

Av Mikael Noack

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.