Att starta egen verksamhet i Spanien

Många svenskar, i synnerhet familjer med barn i skolåldern, har under de senaste åren flyttat till Costa del Sol för att starta eget företag. Flera har redan vuxit sig stora, andra är på väg. Det berättar Bo Wennertorp från Global Accounting, en revisionsbyrå i Marbella, som har hjälpt många av dem att komma igång.
Det är inte komplicerat att starta eget företag i Spanien, även om många regler naturligtvis är annorlunda än i Sverige. Bo Wennertorp förklarar hur.

Vare sig du startar egen verksamhet i Spanien eller i Sverige gäller det först och främst att ha en genomtänkt affärsidé innan man startar. Tänk på sådana saker som din egen kunskap, vem som är den tilltänkte kunden, vad önskar denne kund, hur skall du nå dina tänkta kunder, prisnivå etc. Gör en enkel kostnadskalkyl. Punkta gärna ner dina tankegångar på ett papper för att sedan tvinga dig att tänka igenom en extra gång.

Spanskt personnummer
Det första man alltid bör göra är att skaffa sig ett personligt spanskt personnummer. Det erhålls på polisstationen.

Enskild firma
Den enklaste företagsformen är enskild firma. Det betyder att ens privatekonomi helt är sammankopplad med företagets. Kan ditt företag ej betala sina skulder måste man med hjälp av sin privatekonomi betala. Vill man undvika detta måste ett aktiebolag startas.
En enskild firma registreras hos skattemyndigheten på den ort där verksamheten bedrivs. Vid registreringen måste du uppvisa ditt spanska personnummer (NIE), pass, samt ifyllda registreringsblanketter.
När företaget är registrerat måste man anmäla sig till försäkringskassan för inbetalning av ett fast månadsbelopp (fn ca 260 euro per månad) som täcker sjukvård och viss pension.

Aktiebolag
Ett bolag bildas genom att stiftarna inför Notarien upprättar bolagshandlingarna. Dessa handlingar påminner mycket om de handlingar som i Sverige skickas till bolagsverket i samband med att ett aktiebolag bildas. I praktiken fungerar det på så vis att stiftarna tillsammans med sin revisor upprättar förslag till stiftelsehandlingar och bolagsordning. Dessa handlingar skall som minimum inkludera bolagets namn, verksamhet, säte, kapital, röstningsbestämmelser, delägare, stämmoregler, varaktighet. Handlingarna lämnas till notariens assistent som granskar dessa.
Därefter träffas Notarien, revisorn och ev. delägare. Handlingarna undertecknas framför Notarien. Identifikationshandlingar måste presenteras. I original måste även finnas bankintyg över inbetalt aktiekapital samt namncertifikatet.

Ansökning om bolagsnamn
Bolagsnamnet ansöker man att få registrerat hos centrala namnregistret i Madrid. Normalt ansöker man om tre namn som anges i den ordning man önskar dem. Är det första namnet upptaget kontrolleras nästa namn på listan. Namnet blir skyddat i hela Spanien. När namnet godkänts har man två månader på sig att genomföra bolagsbildningen.
Enskilda firmor erhåller samma namn som ägaren, annat namn är endast av marknadsföringskaraktär och registreras därför ej.

Sista stegen
Med kopior över bolagshandlingarna skall man snarast hos skattemyndigheten ansöka om ett organisationsnummer för det nystartade bolaget. Detta är ett preliminärt nummer men stämmer i praktiken alltid med det slutgiltiga som erhålls när alla papper är i ordning.
Till sist skall man inom 30 dagar från besöket hos Notarien sända bolagshandlingarna samt namncertifikatet plus kvittot på att stämpelskatten är betald till bolagsregistret i den provins bolaget tillhör. Bolaget registreras då i ett register som påminner om bolagsverkets register i Sundsvall.
När bolaget är registrerat erhålls det slutgiltiga organisationsnumret. Kollektivbolag får ett organisationsnummer som börjar med B. Aktiebolag börjar med A. Och enskilda personer börjar med annan bokstav.
Den ovanstående proceduren tar mellan sex veckor och några månader. Den kan inte genomföras utan kvalificerad hjälp från erfaren revisor/advokat.

Stämpelskatt
Inom 30 arbetsdagar efter besöket hos Notarien skall stämpelskatten betalas. Beloppet är 1 % av det tecknade kapitalet.

När företaget är registrerat
När väl företaget är registrerat måste även följande åtgärder vidtas.

  • Registrering hos skattemyndigheten avseende inkomstskatt och moms.
  • Ansökan om öppningslicens. Den kommunala myndigheten kontrollerar därvid att lokalen där verksamheten skall bedrivas är ändamålsenlig. Kontrollen beror på verksamheten.
  • Den nystartade verksamheten skall registreras hos socialförsäkringsmyndigheten.
  •  Om man anställer någon (även familjemedlem) skall ett anställningskontrakt skrivas.

Lokal
Försök att hyra. Normalt måste man som säkerhet deponera två månaders hyra. Hyran kommer att momsbeläggas och du betalar normalt 82 % av hyran till hyresvärden medan resterande 18 % betalas direkt till skattemyndigheten som säkerhet för att hyresvärden kommer att deklarera för den mottagna hyran. En vanlig kontraktstid är två år.

Moms och skatt
Samtliga företagare måste betala moms och skatt. Dessa avgifter regleras per kvartal. Momsen är normalt 16 % (stiger 1 juli till 18 %) men för vissa verksamhetsgrenar är den 7 % (stiger till 8 %) eller 4 % (stiger inte). Moms på försäljning minus moms på inköp betalas per kvartal. 20 % av varje kvartals vinst betalas som preliminär f-skatt (För nystartad verksamhet 7 %).
Vid årets slut beräknas den slutgiltiga skatten varvid man kan få tillbaks eller kanske restskatt att betala. De flesta enskilda firmor kan som ett alternativ betala ett schablonbelopp i skatt och delvis för moms. Skatten beräknas efter yta, läge, elförbrukning, antalet anställda etc.
Även momsen beräknas enligt schablon. Du får själv avgöra om du skall betala moms och skatt enligt schablon eller enligt din bokföring. Normalt rekommenderas ett nystartat företag att betala skatt och moms enligt bokföringen eftersom man inte vet hur företaget kommer att utvecklas. Schablonen kan ge alltför hög avgift.
Schablon rekommenderas främst till vinstgivande företag som på så sätt kan få lägre skatt och moms att betala.

Bokföring
Alla företag måste ha en bokföring enligt spansk kontoplan såvida du inte valt schablonbeskattning som medför att du slipper bokföring. Spansk bokföring är mycket olik svensk. Är man själv inte är proffs på bokföring avråds man att själv bokföra. Bokslutet behövs ej skickas någonstans, förutom att man i sin självdeklaration måste bifoga räkenskapsutdrag.

Svenska skattemyndigheten
Om du inte är skattemässigt utskriven ur Sverige är din spanska inkomst från enskild firma även skattepliktig i Sverige. Den skatt du betalt i Spanien har du tillgodo i Sverige. Normalt är den spanska skatten betydligt lägre än den svenska och avgiften till spansk försäkringskassa är för de flesta oerhört mycket lägre än motsvarande svenska egenavgifter.

Slutråd
Ovanstående är en kortfattad redogörelse för hur företag startas. I praktiken uppstår många komplicerade frågeställningar varför erfaren hjälp måste erhållas från revisor/advokat.


Global-fakta

  • Global Accounting är en spanskregistrerad revisionsbyrå, en asesor fiscal.
  • Förutom de punkter som nämns i artikeln kan revisorerna också hjälpa till med deklarationer för privatpersoner o.d. samt pappersarbetet i samband med bostadsköp – även för fastighetsmäklare.
  • Bo Wennertorp grundade Global Accounting 1998. Revisionsbyrån har idag 11 anställda, både svenska och spanska medarbetare.

Läs mer på www.globalaccounting.es.

Av Bo Wennertorp, Global Accounting

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.