Hur är den svenska kvinnan utomlands?

Hur är den svenska kvinnan utomlands?

Hur svensk är den svenska kvinnan när hon flyttar utomlands? Hur förändras livet genom migration? Det och mycket annat undrar Catrin Lundström, postdoktor vid Umeå universitet och centrum för genusstudier, som arbetar med ett forskningsprojekt som undersöker svenska kvinnors självvalda migration, utlandsboende och vardagsliv i tre regioner, Asien, USA och Europa.
Som kvinnor boende utomlands i Europa har Catrin valt Costa del Sol och under två månader har hon varit här på kusten och intervjuat flera svenska kvinnor i Fuengirola och Marbella.
"Jag har tidigare varit i Kalifornien och Singapore och gjort motsvarande intervjuer med svenska kvinnor”, berättar Catrin. "Fast att jag inte är färdig med projektet kan jag redan nu se att det finns en hel del likheter mellan kvinnorna som flyttar utomlands, oavsett om det är till Europa, Asien eller USA. Men där är också klara skillnader som delvis har att göra med arbetssituationen."
En stor skillnad är också åldersfördelningen mellan kvinnorna. I USA är de svenska kvinnorna mellan 25-85 år, medan kvinnorna i Singapore var koncentrerade till åldersgruppen 30-45 år. I Spanien var det stora flertalet 50+.
"Till Spanien flyttar lite äldre kvinnor och det är väldigt få som har barn med sig. Hit flyttar man inte på grund av arbetet så som man gör till Singapore. Där stannar kvinnorna i snitt 2-5 år och längden beror på hur länge man är stationerad i landet. Längden på vistelsen är arbetsrelaterat och man flyttar härifrån för att arbeta någon annanstans i världen. Till USA flyttar i princip alla av relationsskäl. Många kom dit som au pair eller student och har sedan gift sig och stannat kvar. 2/3 av dem har gift sig med en amerikansk man."

Flyttar på grund av mannen
Nästan alla kvinnor som flyttade utomlands gjorde det i ett parförhållande och i de flesta fallen var kvinnorna den medföljande parten.
"Även om det inte är så många som flyttar till Spanien på grund av arbetet, så är de som flyttar för att arbeta nästan uteslutande ett par som arbetar tillsammans, exempelvis inom restaurangbranschen. I Singapore och USA är det mannen som fått arbete och kvinnan följer med och tar hand om barn och familj. De flesta är ekonomiskt beroende av sina män."
Undersökning visar också att flera av de medföljande kvinnorna känt sig utbrända i Sverige, framför allt av stress.
"De flesta kvinnorna har inget emot att ge upp sin karriär och flytta utomlands för att ägna sig åt familjen. De menar att hade de bott kvar i Sverige hade det inte skett någon förändring”, förklarar Catrin som ska vara färdig med forskningsprojektet 2011
Det är få av de medföljande kvinnorna som skaffar sig ett arbete utomlands.
"Det finns tre anledningar till att kvinnorna stannar hemma. En orsak att det är svårt med barnomsorgen, en annan är dåliga villkor på arbetsmarknaden i det landet de har flyttat till och att majoritet av kvinnorna vill resa till Sverige under sommaren och stanna under sommarmånaderna."
Den svenska jämställdheten verkar inte flytta med utomlands.

Känner sig inte som utlänningar
Det övervägande antalet svenska kvinnor som är bosatta utomlands känner inte sig som utlänningar, utan som svenskar.
"Det kan bero på hur länge man bor i ett land och hur pass integrerad man är. För kvinnor som bor i Spanien är det viktigt med integration och något man talar mycket om, även om man är gift med en svensk. Svenska kvinnor i USA integreras i samhället på ett naturligt sätt. Många är gifta med amerikaner och det svenska försvinner allt eftersom med åren. I Singapore var det annorlunda. Man bor där en kort tid och lever i en internationell miljö. Dessa kvinnor "integreras" mer till en den internationella världen än den nationella."
Det finns två saker som kvinnorna betonar när de beskriver vad svenskheten betyder, det svenska medborgarskapet och svenska traditioner. Även om man bott utomlands en längre tid månar man om Lucia och midsommarfirandet. Det är också viktigt för dem att upprätthålla svenskheten. För många är SWEA, som är en global ideell organisation för svensktalande kvinnor över hela världen, en sätt att träffa andra svenskor och bygga ett eget kontaktnät. Syftet med SWEA är att främja svensk kultur och traditioner men också att stärka Sverigebilden utomlands.
"För en del kvinnor är SWEA den enda kanalen till Sverige och det som är svenskt”, säger Catrin, som genom SWEA kommit i kontakt med flera av kvinnorna som är med i forskningsprojektet.


"Det är få av de medföljande kvinnorna som skaffar sig ett arbete utomlands."

"De flesta är ekonomiskt beroende av sina män."

Av Elswig Patriksson

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.