Historisk glimt Vad hände med Spaniens guld?

Historisk glimt Vad hände med Spaniens guld?

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email
Historisk glimt  Vad hände med Spaniens guld?
510 ton guld transporterades från Banco de España till Moskva.

 
När det spanska inbördeskriget bröt ut mellan de republikanska nationalisterna (som inkluderade den sittande regeringen) samt de nationalistiska fascisterna (ledda av Francisco Franco) år 1936 hade Spanien 647 ton guld liggande i sin centralbank Banco de España. Detta var världens fjärdestörsta guldreserv och majoriteten hade tjänats in i samband med handel under första världskriget, då landet tjänade gott på att vara neutralt.
Men när inbördeskriget slutade år 1939, och när Franco tillslut kunde kalla sig sin efterlängtade titel generalísimo, hade det mesta av guldet försvunnit.

Stalins nummer

Det verkar ha varit så att det var Josef Stalin, den dåvarande sovjetiska ledaren som ju stöttade den republikanska regeringen (som vid den tidpunkten bestod av en vänsterkoalition samt kommunister och anarkister) som roffade åt sig det. Detta kunde han göra då den spanska regeringen saknade krigsmaterial vilket sovjet var redo och flitiga på att leverera till dem. Samarbetsviljan grundades inte bara på idealistiska sympatier utan även på att Stalins senaste femårsplan kapsejsat samt på att sovjet svälte och klagade. Så för att få bröd på borden i landet samt för att få tyst på sina kritiker slöt han, faktiskt redan några månader innan det spanska inbördeskriget bröt ut, ett avtal om att leverera krigsmaterial till Spanien, och leveranserna skulle betalas med guld.
”Guldet först! Och så kan ni tryggt lita på att leveranserna kommer”, sa diktatorn i Moskva.
Den spanska regeringen, som enligt de flesta historiska källor, leddes av finansministern Juan Negrín, valde således att skicka 510 ton guld från Madrid till Moskva.

Guld från Madrid till Moskva

Guldets resa började den 14 september 1936. Soldater, tjänstemän och regeringsmedlemmar infann sig denna dag på Banco de España för att öppna boxarna och lägga över guldet, som främst bestod av mynt, i trälådor. Dessa lådor transporterades därefter med lastbilar till tågstationen Atocha varifrån guldet fortsatte med tåg till Cartagena, där de befann sig flera hundra kilometer från de allvarliga striderna. Detta gav republikanerna en chans att tänka. Men sovjeterna lyckades övertala dem om att genomföra avtalet och det sades att den enda platsen för att förvara guldet var Moskva, och att spanjorerna kunde se det som sålt och förbrukat, som de behagade.
Den 22 oktober lastades guldet ombord på de sovjetiska fartygen Kine, Kursk, Neva och Volgoles med kurs mot Odessa vid Svarta Havet.
Det, som sedan har kallats ”Moskvaguldet” hade ett värde som uppgick till 1 592 miljoner av de gamla pesetas, som på den tiden kunde räknas om till 518 miljoner dollars.
Resten av guldet skickades förövrigt till Frankrike där det växlades in mot kontanter, som också spenderades på krigsmaterial.

Upp i rök

Negrín skrev under 19 ordrar för att sälja guld för att köpa krigsmaterial. Därefter satt regeringen och väntade på leveranser med bombflygplan, stridsvagnar, krut och kanoner, som skulle stoppa de frammarscherande fascistiska nationalister som när guldet sändes till Moskva bara befann sig några 100 kilometer från Madrid. Men av guldets värde hade de sovjetiska kamraterna dragit av diverse avgifter för transporter, förvaring, omsmältning samt en rad andra kostnader som de ville täcka. Dessutom krävde de betalning för material som hade skickats när kriget började, som republikanerna hade trott var en gåva till dem i kampen mot den internationella fascismen samt för spridningen av kommunismen.
Det ska också ha uppstått en plötslig inflation liksom att det tros att sovjeterna ska ha manipulerat växelkurserna, som gick från rubel till dollar och från dollar till pesetas.
Efter allt detta fanns det inte mycket kvar till det material som republikanerna hade räknat med och det lilla som tillslut kom fram – några bombflygplan, stridsvagnar och kanoner, ska ha levererats utan ammunition eller ha varit i så dåligt skick att trupperna lämnade det vid fronden, där Francos soldater kunde samla upp det.
Stalins regim överlevde på Spaniens guld medan den spanska regeringen tvingades lämna över makten till fascisterna, som alltså tog över en uttömd centralbank.
Fortfarande i dag finns det flera teorier som spekulerar kring vad som egentligen hände och varför eftersom det inte finns några dokument bevarade kring det hela, varken i Spanien eller i det gamla Sovjet. Enligt tidningen Pravda ska den sovjetiska regimen 1957 ha meddelat Franco att allt guld var förbrukat av den republikanska regeringen. Samtidigt ska dock en dåvarande spansk tidning som hette Mundo Obrero, ha hävdat att Spanien faktiskt var skyldig Sovjetunionen 50 miljoner dollars.
I dag är de flesta historiker överens om att det, som många säger skulle ha varit en hjälp från Sovjetunionen till Spanien i kampen mot Franco och fascisterna, faktiskt bidrog till republikens slutgiltiga fall.
Av Jette Christiansen

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco