En livlig 40-åring på Costa del Sol Svenska Skolan i Fuengirola firar 40-års jubileum

En livlig 40-åring på Costa del Sol Svenska Skolan i Fuengirola firar 40-års jubileum

En solig dag i april besöker jag Svenska Skolan Costa del Sol i Los Boliches i Fuengirola. Det är 10 minuters promenadväg från stranden med alla de stora hotellen och turiststråken. När jag går in genom grindarna, finns det till vänster en klätterställning där jag möts av lekande barn och äldre elever som står i skolans entrétrappa och väntar på sina kamrater. De hälsar vänligt, en del av dem på spanska och andra på svenska. Men det var dock inte här allting började.

Åsa Hvid-Hansen och hennes man anländer till Málaga när landningsbanan bara är en gräsplan och Fuengirola och Los Boliches är två fiskebyar bestående av små vita hus med begränsad elektricitet och vatten. De har kommit till Costa del Sol för att förverkliga sin dröm och startar hotellet La Concha i Los Boliches. De lever som hotellägare i 15 år innan de beslutar sig för att stänga på grund av ekonomiska omständigheter. Åsas främsta bekymmer nu är hennes 5 årige son, att kunna ge honom en bra grund för framtiden samt nya vänner.
1967 möter Åsa journalisten Anne Palmers och hennes man vilka flyttat ned till Costa del Sol, främst av hälsoskäl. Gemensamt för Åsa och Anne är att deras barn är i samma ålder och de söker en lösning om skolgång till sina barn, den spanska skolan uppfattar de som avskräckande.
Tillsammans bestämmer de sig för att starta en egen skola. Anne skickar formella underlag till Skolöverstyrelsen i Sverige och reser själv till Stockholm för att förhandla om stadsbidrag, lärare, undervisningsplan etc. De får även hjälp av Svenska Konsulatet i Málaga, då de får veta att om de lyckas samla ihop en grupp med 12 barn så finns det hjälp att få från Sverige. De knackar dörr hos alla svenskfamiljer de känner och lyckas samla ihop dem, och till slut beger de sig till svenska ambassaden i Madrid som beviljar starten av svenska skolan på kusten våren 1969. De har 14 anmälda elever till skolstarten men när portarna öppnas för upprop på höstterminen väntar 58 elever utanför, från Torremolinos i öster till Nueva Andalucia i väster.
Skolmaterial får de kostnadsfritt från Sverige och mycket flygs ned med hjälp av kontakter, men skolans medlemmar tar också med sig så mycket material de kan vid sina sverigeresor.
Anne Palmers får rollen som ordförande i den första styrelsen och verkar även som rektor de första åren. Åsa Hvid-Hansen sköter finanserna och övriga verksamma är bland annat Herbert Ahnestam som Skolöverstyrelsens representant, Curt Wikner och Kurt Albihn som styrelseledamöter.
1971 lämnar skolans pionjärer sina uppdrag på egen begäran och lämnar över till nya krafter. Åsa och Anne säger att deras största belöning är att få se att alla barn trivs i skolan.

Till en början går skolan under namnet Skepparskolan (efter dåvarande Skolöverstyrelsens ordförande Åke Skeppare) och ligger i ett privat hus vid huvudgatan i Los Boliches mellan restaurangerna Afortunado Pedio och Sin Igual. Men elevskaran växer snabbt och skolbyggnaden i Los Boliches blir för liten. Skolan skriver kontrakt för ett hus på Ramón y Cajal i Fuengirola, Villa Isabel, och efter en del ombyggnader, bland annat tillbyggnaden av en tredje våning, är Svenska Skolan Costa del Sol år 1972 världens största svenska utlandsskola med 200 elever.
Fram till 1990-talet har skolan bara inrymt låg- och mellanstadium, men nu tillkommer ett eget högstadium och gymnasium och under åren övertas grannbyggnaden Villa Mercedes för att inrymma förskola, kansli och lärarrum.
Lugnet i Villa Isabel rivs upp 2005 när besked kommer att skolans mycket attraktiva centrala läge lett till att tomten sålts och att skolhuset ska ge plats åt ett flervåningshus. Dock får skolan snart tillåtelse att i andra hand hyra Norska Skolans gamla lokaler på Avenida Acapulco i Los Boliches. Och så blir det. Under 2006 flyttar klass 6 och uppåt sin verksamhet dit och till 2008 är hela verksamheten på plats i den nya skolbyggnaden.
Idag har skolan fått ett förstahandskontrakt för den nya skolbyggnaden, vilket ger en viktig trygghetskänsla för alla i och kring skolan. Skolans lokaler har rustats upp och stora IT satsningar har gjorts. Rektor sedan 2009, Didier Degols, säger att framtiden för skolan ser ljus ut. Med idag ca 190 elever och runt 30 anställda är skolan fortfarande en av de största svenska utlandsskolorna i världen och utgör en naturlig samlingspunkt för föräldrar, barn och ungdomar.


Svenska skolor i världen
Idag finns 17 svenska utlandsskolor i Europa och ytterligare (svenska utlandsskolor) finns i Asien, Afrika och Latinamerika. I övrigt finns tre utländska skolor som drivs med svenska sektioner.
Topp 5 antal elever, inkl. förskola (2009):
Bryssel: 304
London: 213
Fuengirola: 175
Madrid: 104
Paris: 101
För mer information: www.skolverket.se


Åsa Hvid-Hansen och Anne Palmers efter åren på skolan
Som pensionär i Spanien fick Åsa Hvid-Hansen tid till att skriva. Hon skrev artiklar om olika ämnen i lokalpress på Costa del Sol. Hon flyttade senare till Göteborg och 2001 gavs hennes biografi ut. Åsa avled i Sverige under 2000-talet. På 1980-talet var hennes son verksam som rektor på Svenska skolan Costa del Sol.
Efter avslutad tjänst i skolan sålde Anne Palmers och hennes man sitt hus på Costa del Sol och flyttade till USA samtidigt som de drog ned på arbetstakten. De behöll dock kontakten med kusten genom att ha en liten reträtt i Calahonda under flera år. Idag är Anne 80 år och bor sedan slutet av 1990-talet på Lanzarote.


Villa Isabel & Villa Mercedes

1920 byggdes Villa Isabel som sommarbostad åt en advokatfamilj boende i Málaga. Advokat Ricardo De Ribera Uruburos och fru, hade sett ett fotografi på ett typiskt sydstatshus i USA och ville att huset skulle uppföras i samma stil, ett tvåvåningshus med typiska sydstatspelare och en stor park runtomkring. Tillhörande Villa Isabel fanns också ett mindre hus som tjänade som tjänstebostad (senare kallat Villa Mercedes).
Efter Ricardos död ärvde hans dotter Mercedes byggnaden. Mercedes och hennes familj tvingades dock lämna villan och flytta till Málaga under Franco-regimen, då huset togs i besittning av kommunisterna och användes som fältsjukhus i inbördeskriget. När kriget var över återlämnades huset mycket illa tilltygat, och efter omfattande renoveringar användes huset för privat bruk av familjen igen.
1958 togs huset över av Mercedes dotter, även hon kallad Mercedes, och drevs som vandrarhem fram till 1964 då det åter upptogs som privatbostad av den yngre Mercedes och hennes vän. De bodde i huset fram till 1972 då hon flyttade till ett mindre hus. Hon upplevde Villa Isabel som alldeles för stort och hyrde det till Svenska Skolan.
Villa Mercedes står kvar än idag och kan skymtas genom grindarna.


Svenska skolan Costa del Sol

Svenska skolan erbjuder idag förskola, grundskola och gymnasium. På alla stadium arbetar skolan utefter svensk läro- och kursplan med extra betoning på kärnämnena och idrott. Spanska är obligatoriskt från första klass, men redan i förskolan börjar man arbeta med spanskan. I gymnasiet erbjuder skolan det Naturvetenskapliga och det Samhällsvetenskapliga programmet med stort utbud av individuellt valbara kurser. Till gymnasiet tar skolan varje år emot ett stort antal gäststudenter från olika skolor i Sverige.


Vad hände sedan
Anne Palmers brukade säga till sina misströstande elever: ”Du kan göra allt som passar dig, döm inte ut dig själv, innan du ens har börjat… go for it! Byt spår om du havererar, upp igen!”
Anne berättar att hon hört att en tidigare elev idag är restaurangchef på en Malmös främsta restauranger. En annan flyttade till USA, fick Harvardstipendium och är verksam som fondmäklare vid ett av de stora finansinstituten i New York. En tredje arbetar med framgång inom Ericsson medan en fjärde arbetar med att designa bilar och båtar. Men hon nämner också att inte alla slutförde sina studier, en del på grund av dåliga hemförhållanden.


Att lämna Villa Isabel
Det var hemskt att lämna den gamla skolbyggnaden, vi hade mycket finare skolgård innan och den nya är mer samlad och mindre. Men det bästa med skolan är Spanien, klimatet och naturen.
Linda 17 år

Jag började i Svenska Skolan när jag var 8 år. Det är stor skillnad mellan den gamla skolbyggnaden och den nya, det känns inte alls likadant i den nya. Allt var mycket bättre på ett eller annat sätt förr. Det bästa med skolan är gemenskapen.
Josephine 19 år

 

Jag började skolan när jag var 5 år. Förr var det mycket mer familjekänsla och man kände sig hemma. Det var väldigt sorligt att lämna den gamla byggnader när man hade varit där i så många år och den nya skolan är som en ”normal” skola.
Luisa 18 år

Det bästa med skolan är att det är en så bra sammanhållning mellan elever och lärare och mellan åldrar, det dåliga är att det inte finns någon bra skolgård att vara på, men den nya byggnaden är ganska bra.
Nicole 18 år

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.