Återvunnet glas, tak, sol och förnyelsebar energi

Återvunnet glas, tak, sol och förnyelsebar energi

En Sueco bjöd in SolTechs Svenske VD Frederic Telander och deras Spanienchef Andreas Telander, för att berätta om vad som står bakom glastaken som skimrar i solen och bidrar till bl.a. bättre miljö och lägre energiförbrukning då de också fungerar som solceller. Frederic och Andreas är halvbröder. Frederic bor i Sverige och arbetar som VD i SolTechs moderbolag. Andreas bor på Costa del Sol och är chef över det Spanska helägda dotterbolaget.
Från KTH till Costa del Sol

År 2006 kom Frederic i kontakt med forskare på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och uppmärksammade ett projekt kring förnyelsebar energi i form av glastakplattor med integrerade solfångare. Detta väckte hans intresse och genast framstod det mer logiskt för honom att ha ett tak med integrerade solfångare än ett tak med solpaneler uppställda ovanpå.

Deras familj har sedan 70-talet bred erfarenhet inom byggsektorn i Spanien, så byggbranschen var inte ny för Frederic. Han tog fram information och byggde upp en struktur kring produkten. Redan från början var det självklart att taket skulle marknadsföras i Sverige då det är en svensk produkt och teknologi, men tanken fanns också, att om produkten var gångbar i Sverige med Sveriges begränsade soltimmar, så skulle den vara gångbar överallt. Att sedan efter lanseringen i Sverige välja Spanien som andra land, var ett självklart steg då Andreas bodde i Spanien och hade god erfarenhet inom affärsutveckling. Dessutom är det spanska klimatet perfekt för solenergi.

Andreas byggde upp det spanska dotterbolaget med samma koncept som moderbolaget, men anpassade det till den spanska marknaden med en tydlig struktur och stark fokusering på miljö, miljövänlig produktion samt kvalitet. Idag består det väletablerade dotterbolaget av ett kompetent team på 8 personer med stort stöd av sina industriella ingenjörer.

Andreas menar att Spanien är perfekt för SolTech, som med nästan ett oändligt antal soltimmar och den goda miljömedvetenheten från statens sida, med generösa subsidier till dem som t ex väljer att byta ut sitt tak mot ett soltak.
SolTech & Soltaket (Techo Solar)

SolTech började som en idé under 1999 och utvecklades till ett projekt på KTH i Stockholm. Forskare inom energifrågor och biologer undersökte möjligheterna att ta tillvara solens energi på ett nytt sätt. Resultatet: en integrerad och multifunktionell produkt som fungerar som yttre taktäckning med glastakplattor och solfångarfunktion som kan generera energi till bl.a. uppvärmning av varmvatten, centralvärme och pooluppvärmning. Detta kan kombineras med redan existerande system såsom gas, värmepump, golvvärme, element mm.
Miljömedvetenhet och koldioxidutsläpp

SolTech kan idag kvalitetssäkra och kontrollera produktionsleden samt säkra att produktionen inte är miljömässigt destruktiv. De arbetar huvudsakligen med generiska komponenter, vilket betyder att de utvecklar sin produkt utifrån standardkomponenter vilka alla har undersökts noggrant. Komponenternas koldioxidavtryck har varit en avgörande faktor för beslutet om vilka som ska ingår i tekniken. För att kunna kvalitetssäkra sin produkt, även miljömässigt, så håller de produktionen inom EU.

Som ytterligare ett steg inom miljömedvetenhet ser de för stunden över möjligheten att i Sverige samarbeta med Svensk Glasåtervinning, då det är mindre energikrävande att tillverka glaspannorna av återvunnet glas än av jungfruligt glas. Nu söker de en liknande samarbetspartner också i Spanien.
För att visa sina kunder vad de gör för miljön när de installerar ett soltak, delar SolTech ut ett certifikat som kvantifierar hur mycket energi kunden kan spara med soltaket angett i antal kilo CO2 per år. Det kan hjälpa till att förklara hur mycket en installation kan minska energiförbrukningen. För att ytterligare förtydliga energiförbrukningen kan det sättas i relation till att en euro på elräkningen motsvarar ca 3,5 kilo CO2.

”SolTechs teknologi blev i mars 2010 utsedd till årets hetaste materialnyhet på Nordbyggsmässan, vilken är Skandinaviens byggmässa nummer ett. Det ser vi som väldigt hedrande.” – Frederic Telander

”Sverige ligger långt fram i miljömedvetenhet och arbetet kring det, spanjorerna är medvetna om det och ser positivt på produkten för att den kommer från just Sverige.” – Andreas Telander

”Miljömedvetenheten finns i Spanien, men kunskapen om hur man kan kunna göra saknas, där tror vi SolTech kan hjälpa till.” – Frederic Telander
 


Frederic om sig själv:
Jag är utbildad vid Stockholms Universitet och har finansiell bakgrund och har bred erfarenhet av företagsutveckling och investering. Jag har alltid fascinerats av att skapa, att investera och bygga verksamheter som genererar arbetstillfällen och mervärde för människor. Inom familjen har vi ett investmentbolag som nu har investerat i SolTech, och jag tycker att resan vi har framför oss är enormt intressant.

Andreas om sig själv:
Jag har alltid bott i Spanien och känner till Spanien mycket väl. Under lång tid var jag verksam i textilbranschen. Men så fick jag upp ögonen för fastighetsmarknaden. Jag satt ihop en 3-D designstudio var man kunde göra en 3-D video av en fastighet så att byggmästare kunde visa filmen för potentiella kunder. Jag byggde upp ett stort nätverk inom fastighets- och byggbranschen. Idag jobbar jag med SolTech och ser en produkt med stor potential och med enormt goda framtidsmöjligheter.

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.