Svenska politiker sökes oktober 2010

Svenska politiker sökes oktober 2010

Såväl lokala som nationella politiker uppmanar svenskar bosatta i Spanien till att inte bara sitta på åskådarplatsen, utan också gå in aktivt i politiken. De menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.

Fram till och med maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, kommer vi därför, i varje nummer, se närmare på en rad problematiska ämnen. Därtill har vi bett två, politiskt engagerade och i Spanien boende svenskar, att ge svar på en rad frågor om var de två största partierna står. Det är Johanna D. Forsell, som är aktiv i PSOE i Fuengirola och Ángel Nozal, som är PP:s toppkandidat till borgmästarposten i Mijas.

Vilka offentliga arbeten görs färdiga efter regeringen nedskärningar?

Arbetet med tunneln i San Pedro de Alcántara fortsätter.

”500 miljoner euro” sa minister för offentligt arbete (Fomento), José Blanco. ”700 miljoner” sa han några dagar senare då regeringen insåg att de 500 miljonerna inte var tillräckligt.

Det är dock fortfarande långt ifrån de 6,045 miljarder euro som regeringen tidigare under året hade avsatt för landets infrastruktur, offentliga byggnader osv. i syfte att stimulera landets sysselsättning och naturligtvis också den känsliga ekonomin. Effekten blev inte riktigt vad man önskade så man beslutade att reducera beloppet ganska dramatiskt.

Vilket arbete slutförs på det sättet? Till exempel frågar vi om, och i så fall när, vägarbetet i San Pedro de Alcántara blir färdigt.

Ángel Nozal:

Jag säger att det är frågan om total mörkläggning. Besluten om vilka projekt som ska slutföras eller vilka som stoppas verkar bero på enskilda ministerier och lokalregeringar, och besluten träffas på politiska grunder i stället för på tekniska.

Tunneln i San Pedro borde redan vara färdig för staden har fått lida mycket av den minskade turismen och minskningen av handeln som arbetet orsakat. Det verkar dock, som om arbetet inte stoppas, även om det skulle varit färdigt för ett år sedan.

Officiellt blir samtliga påbörjade arbeten slutförda, det är bara en fråga om tid. I realiteten har alla stopp inneburit slöseri av tusentals arbetstimmar, och ännu fler trafikolyckor.

Dessvärre är pengarna spenderade på andra saker och nu har vi inte råd att slutföra de viktiga projekten.

Johanna D. Forsell:

En del arbeten kommer att få vänta, men det handlar inte om många i Andalusien. Det är tack vare ordföranden för regionens lokalregering, José Antonio Giñan, som har försäkrat att de viktigaste arbetena i Andalusien ska slutföras. Det rör sig om bron över Cádizbukten som kommer att vara färdig 2012, arbetet på A 7 vid Almuñecar som återupptas, och det samma sker med A 32, en motorvägssträcka som ska förbinda Sevilla och Valencia via Jaén. A 49 vid Huelva slutförs också.

Gällande arbetet på genomfartsleden och tunneln i San Pedro de Alcántara så är det också avsatt pengar till att avsluta denna sträcka. Enligt plan är den färdig 2011.

Ett tidigare rådhus, kulturcenter eller hotell?

Det tidigare rådhuser är nog Fuengirolas mest intressanta byggning.

Fuengirolas stadsråd (PP) beslutade för en tid sedan att det tidigare rådhuset ska göras om till ett hotell. Några av stadens invånare har protesterat mot detta, medan andra anser att ett nytt, spännande hotell skulle vara en tillgång för turismen och därmed för hela staden.

Johanna D. Forsell:

Stadsrådet har överlåtit rådhuset till ett privat företag som nu vill göra om det till ett hotell. Företaget betalar bara 1 500 euro per månad och har koncession under 50 år.

Jag skulle föredra att byggnaden i stället kom till användning till stadens invånare och naturligtvis också stadens alla utlänningar. Vi föreställer oss ett riktigt spännande kulturhus.

Det är sant att Fuengirola inte har ett speciellt spännande, eller ett femstjärnigt hotell. Anledningen är att kommunen tvingar hotellen att betala 30 procent mer i egendomsskatt (IBI) än privata. Som bekant räknas egendomsskatten ut per kvadratmeter, så det skrämmer naturligtvis bort hotellägare. Om jag blir borgmästare så lovar jag härmed att jag kommer göra allt vad jag kan för att Fuengirola ska få ett femstjärnigt hotell!

Ángel Nozal:

Vi kan alla önska att det var tusentals byggnader för offentligt bruk, men det skulle bara innebära enorma utgifter för både konstruktion och underhåll. Vi anser att de äldres behov är täckt i form av äldreboende, Hogar del Jubilado.

Fuengirola är en mycket liten kommun, och att staden inte har de stora inkomsterna från industri eller konstruktion, som nästan bara hålls levande med hjälp av skatter. Vi kan inte annat än ta emot de intäkter som denna byggnad och ett hotell skulle medföra. Och med dessa pengar kan vi istället erbjuda hemhjälp eller framöver bygga ett äldreboende någon annanstans – på en plats som inte har samma värde som det gamla rådhuset, men som kommer att vara lika bra för ändamålet.

I samband med ombyggnaden kommer det dessutom ett parkeringshus eftersom det är så stor brist på parkeringsplatser i staden.


Känn till färgen på ditt kommunalråd:
Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Empadronamiento ska bekräftas
Inrikesministeriet har beslutat att alla utlänningar nu måste bekräfta, att de är fast boende i kommunen. Framöver måste man därför bekräfta sin empadronamiento vart annat år. Detta innefattar inte spanjorer, utan bara utlänningar, och denna ”diskriminering”, beror på, att utlänningar ofta flyttar, utan att meddela den ifrånflyttade kommunen, vilket man alltså också bör göra.
De olika kommunerna hanterar dock saken olika, till exempel:

Mijas: Här behöver man inte göra någonting. Sker det ändringar, kommer alla bli informerade personligen av kommunen.
Marbella: Här har kommunen sänt ut brev till samtliga invånare som är mantalsskrivna. Har man mottagit detta brev, behöver man inte göra någonting. Har man inte mottagit brevet, bör man kontakta stadshuset.

Fuengirola: Här ombeds man att själv inställa sig för att förnya det. Det kan göras i utlänningsavdelningen på våning 4 i stadshuset, måndag – fredag kl. 09:00-13:00. Ta med uppehållstillstånd (NIE) samt en kopia.

Politiska uppdrags A, B, C
• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är inte lagstadgat att man ska skriva in sig i folkregistret (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkregistret. För varje inskriven person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och en viss summa till den lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.

Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens på betald elektricitet, vatten, andra avgifter eller telefon, där din adress framgår.
NIE eller residencia samt pass.

• Och på röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För att kunna rösta måste man presentera sin önskan att rösta i Kommunala Valenheten innan slutet av detta år.
Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)

• Medlemskap av parti
För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t.ex. www.ppmalaga.es, www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com eller
www.marbella-sanpedro.com
Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl.a. www.psoemalaga.es, www.psoemijas.org,
www.fuengirola.psoe.es och www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiva eller passiva medlemmar.

Nästa kommunalval
Nästa val hålls den 22 maj 2011.
Partikandidaterna är ännu inte bestämda i alla städer.
PSOE fattar beslut i juli.
PP har redan fattat beslut om vissa kandidater och de övriga kommer att väljas senast sex månader före valet, d.v.s. i december eller januari. Partiet meddelar att de flesta kommer att återväljas från senaste kommunalvalet.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.com

 


Moderaterna på Solkusten


Lars Lindblad, riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i riksdagen, besökte den 25 augusti Fuengirola. På restaurant La Chispa i Fuengirola, samlades intresserade för att få ta del av partiets planer inför valet och framtiden, bl.a. partiledaren för PP i Mijas, Ángel Nozal och Moderaterna på Solkustens Anders Emich.

Inledande berättade vi som deltog och som bor här på Costa del Sol, om våra upplevelser och erfarenheter om livet här, vilket Lars lyssnade uppmärksamt och intresserat på. Han fortsatte sedan själv att tala om, för honom viktiga delar inom politiken, som t ex det fortsatta arbetet med den starka finanspolitiken. Upprepade gånger nämnde han, att trots att det under Socialdemokraternas mandatperiod, innan Moderaterna vann valet 2006, var högkonjunktur, så är sysselsättningen i Sverige högre idag. Det här är någonting som Moderaterna kommer att fortsätta kämpa för. Som speciellt positivt för spaniensvenskar nämnde han den slopade förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Vad gäller dubbelbeskattningen, den så kallade sinkskatten, mellan Sverige och Spanien berättade han att statssekreteraren på finansdepartementet i Sverige formellt har skrivit till sin motsvarighet i Spanien för att länderna tillsammans ska sätta sig i öppna förhandlingar och finna en ömsesidig lösning mellan de båda staterna. Han fortsatte med att säga att hans intresse för Solkusten är stort och att arbetet med att skapa en bättre kontakt med utflyttade svenskar är ett långsiktligt arbete.
Lars avslutade mötet med att poängtera vikten av att sprida ordet om hur viktigt det är alla röstberättigade alltid tar tillfället att göra sin röst genom att rösta vid val, oavsett om det gäller val i Spanien eller Sverige, eller någon annanstans, då detta är varje människas rätt för att kunna påverka det samhälle som man lever i.

Lars Lindblad är för övrigt den första svenska politikern som besökt kusten under en valrörelse. 


Rösta i Sverige
Nu har det precis hållits riksdagsval i Sverige, nästa val hålls 2014. Rösträtt i riksdagsval i Sverige har du som är svensk medborgare, är över 18 år och som någon gång varit folkbokförd i Sverige. Är du folkbokförd i Sverige skickas röstkort till angiven adress. Som utvandrad svensk är du med i röstlängden om du utvandrat under de senaste 10 åren eller anmält dig till röstlängden hos skattemyndigheten.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.