De oöverskådliga taxipriserna

De oöverskådliga taxipriserna

Det är säkert många som undrar varför de spanska myndigheterna inte kontrollerar taxibolagen bättre, än vad de verkar göra för tillfället. En stor undersökning har gjorts med ett representativt urval av 10 identiska taxiresor i 18 stora städer som visar på förvånansvärt stora prisskillnader. Det är varje kommuns statsfullmäktige, i samråd med trafikrådet som ska fastställa taxorna. Sedan kan alla företag själva välja om de vill ta extra betalt för transport av bagage, djur, turer till och från buss- och tågstationer och flygplatser.

Stor skillnad i priser
I nästan 40% av taxibilarna som ingick i undersökningen var taxan inte synlig för kunden, även om den enligt spansk lag ska vara det. Kunden kan därför inte under resans gång hålla sig uppdaterad om hur mycket resan kostar. Känner man till staden där man åker taxi har man vanligtvis en aning om hur mycket det ska kosta, men om så inte är fallet, så har man ingen som helst möjlighet att veta om chauffören t ex kör en omväg för att tjäna lite extra.

I undersökningen som gjordes fanns också exempel på att taxametern inte fungerade och att flera chaufförer rent av inte hade en taxameter. Undersökningen visade dessutom på att en och samma sträcka, i två olika taxibilar i Alicante kunde ha en prisskillnad på hela 41%.
I Málaga har man ett fast tak på resor från stan ut till flygplatsen, men inte på motsvarande resa från flygplatsen in till stan. Så också här kan det skilja i pris trots att två taxibilar kör samma väg, visar undersökningen.

När är det egentligen natt?
Det är också skillnad på när nattaxan börjar i de städer som deltog i undersökningen. I t ex Barcelona gäller nattaxa från kl. 20.00 till kl. 08.00, alltså 12 timmar, medan den i Pamplona bara gäller under sju timmar, från kl.23.00 till kl. 06.00. I de flesta städer gäller den under åtta eller nio timmar.
Det är också stor skillnad på hur mycket det kostar att låta en taxi vänta, inte minst under nattimmarna; det är billigast i Madrid, där det kostar 18,35 euro i timmen, medan det kostar hela 29,53 euro i Zaragoza. Dagtid är skillnaderna något mindre, det skiftar från 15,71 euro i Bilbao till 20,35 euro i Oviedo. Vid hälften av turerna framgick det inte hur många passagerare som var tillåtna i taxin och det var ständigt problem gällande kortbetalning, i flera städer, t ex i Barcelona, accepterades inte kreditkort som betalningsform.

Ett annat generellt problem var att man på de kvitton som man fick i samband med resorna tydligt kunde se priset men inte på- och avstigningsplatsen. Det betyder att man inte kunde se vilken resa man betalat för, bara den totala kostnaden för resan.
Trots de mindre positiva resultaten vid några av de 180 turerna är attityden till taxi generellt bra i Spanien, var 95% av alla fordon är i ”gott” eller ”mycket gott” skick; vilket är en förbättring på 13% jämfört med 2005.

Samtidigt har användningen av GPS börjat bli mer och mer utbrett och alla taxibilar som ingick i undersökningen hade luftkonditionering. Nästa stora steg blir att undersöka utbredningen av möjligheten att betala sin taxiresa med kreditkort.

Förhållandena på Costa del Sol
En Sueco har gjort en undersökning vid fyra olika taxihållplatser i Fuengirola med totalt 28 bilar. Hållplatserna som ingick var de vid tåg- och busstationerna samt två stycken längst Paseo Marítimo. Här kom vi fram till att det fanns taxameter i alla bilarna, men att bara fem av dem hade GPS. Det kan därför verka underligt att det fortfarande finns ett pris som heter från 30 euro, när man ska till flygplatsen. Detta kommer från Radio Taxi Fuengirolas egna hemsida. Men vad händer om man åker på taxameter och den bara visar 29 euro för samma resa? På hemsidan informerar de också om att man kan få reda på priset för sin resa via taxicentralen innan man har åkt den.

Vi har talat med den ansvariga för Radio Taxi Fuengirola, Sergio Loaisa, som gav följande svar på varför de kör på fasta priser: ”Vi menar att det är bäst för kunderna att de i förväg vet vad resan kommer att kosta. På så sätt är det ingen som blir lurad, och vi anser att det är den bästa lösningen för båda parter.”

Det är underligt att de uppfattar taxametrarna som opålitliga … speciellt då det kan vara stora skillnader på de prislistor som taxichaufförerna har. ”Skulle våra kunder inte vara nöjda är de självklart välkomna att lämna in ett officiellt klagomål”, säger Sergio Loaisa.

Men lagen gäller, och från Policia Nacional får vi bekräftat att man överallt i landet kan kräva att chauffören använder taxametern.

En taxa är inte alltid en taxa
Förutom skillnaderna inom de vanliga taxibolagen finns det också en annan typ av taxi, de så kallade autoturismos, som inte följer samma lagstadga som en vanlig taxi.

Bland dessa inräknas färdbilarna i Mijas och Marbella var lagen gällande autoturismos inte kräver att de har taxameter, utan istället har de rätt till att köra efter fast taxa.

Källor: Consumer Eroski, www.radiotaxifuengirola.com

Situationen i Sverige
I Sverige är situationen annorlunda. Där avreglerades taximarknaden 1990 vilket gav utrymmer för både organiserade förare samt friåkare, vilket betyder att en organiserad chaufför följer organisationens taxor medan en friåkare har fri prissättning. Priset ska framgå av en prislista placerad väl synlig från både bilens insida och utsida. Där ska anges typpris för olika taxor, kilometerpris, timpris och grundavgift. Typpris är ett jämförelsepris som visar hur mycket en typresa kostar, dvs. 10 kilometer på 15 minuter.

Vi har talat med Lennart Hamnered, som är ordförande för Svenska taxiförbundet och har fått veta att priserna kan variera kraftigt mellan olika åkare. Det vanligaste för en typresa hos de stora etablerade organisationerna i storstäderna är ca.250 kr med dagtaxa och ca.280 kr med nattaxa. Dock finns exempel på friåkare som tar uppemot 1580 kr för en typresa. När dagtaxa respektive nattaxa gäller bestäms fritt av organisationen eller friåkaren.
Det är kundens ansvar att i förväg jämföra priserna mellan olika bolag och man rekommenderas att åka med taxibilar från de väletablerade organisationerna, samt att inte välja en taxi som tar över 300 kr för en typresa.

Utvalda taxipriser
Mijas Pueblo – Fuengirola: 14 euro
Fuengirola – Málagas flygplats: 32 euro
Benalmádena – Málagas flygplats: 20 euro
Benalmádena – Fuengirola: 21 euro
Mijas Pueblo – Benalmádena: 20 euro
Marbella – Fuengirola: 30 euro
Torremolinos – Málaga centrum: 18 euro
Fuengirola – Torremolinos: 25 euro
Marbella – Málagas flygplats: 60 euro
Algarrobo – Málaga: 43 euro
Nerja – Málaga: 63 euro
Coín – Fuengirola: 30 euro

De nämnda priserna är priser efter taxa 1, dvs. dagstaxa och de är avrundade till närmaste heltal. Under helger och nätter är priserna högre.
De så kallade autoturismos finns på flera platser längst Costa del Sol, på de platser dit det kommer många turister. Det gäller bl.a. i Mijas, Marbella, Benalmádena och Torremolinos. De flesta taxibolag tar inte extra betalt för bagage, men om man tvekar så kan man alltid fråga chauffören innan man påbörjar sin resa.

Av En sueco

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.