Skatteregler vid flytt från Sverige till Spanien

Skatteregler vid flytt från Sverige till Spanien

EKONOMI
| skatteavtalet

När en svensk person flyttar från Sverige till ett annat land har Sverige kvar beskattningsrätten för värdepappersaffärer 5 eller 10 år efter utflyttningen. Normalt har även Sverige rätt att beskatta vinster som görs i nya affärer. Således inte enbart vinst vid avyttring av värdepappersinnehav från tiden man bodde i Sverige. Skatteavtalet mellan Sverige och den andra staten reglerar tiden på Sveriges skatterätt. Men i avtalet mellan Sverige och Spanien stadgas att enbart Spanien har beskattningsrätten från och med utflyttningsdagen från Sverige. Den spanska beskattningen är väsentligt lägre än den svenska vad avser vinst vid värdepappersaffärer.

SINKskatt drabbar alla svenska pensionärer i stort sett var man än flyttar i världen med 25 % av pensionen. Undantag gäller bla för Frankrike, Malta samt ett par länder till. Men vid flytt till alla andra länder får varje svensk pensionär betala 25 % i SINKskatt. Vad beträffar flytt till Spanien gäller ett undantag för de som är utländska medborgare. Tag tex de som är finska, norska eller spanska medborgare men som intjänat pension i Sverige och vid sin pension flyttar till Spanien. Då tar Sverige inte ut någon skatt på den svenska pensionen. Många är de utländska personer som flyttat till Sverige, arbetat i Sverige, blivit svenska medborgare och som sedan vid sin pension avsäger sitt svenska medborgarskap och får således 0 i svensk skatt på sin pension.
Den som uppbär direktpension från ett svenskt företag och som flyttar till Spanien slipper betala svensk sinkskatt på direktpensionen. Även denna punkt är ett specialvillkor i det svensk-spanska skatteavtalet.

Den som flyttar ut fån Sverige får i samband med att Skatteverket godkänt utflyttningen alltid SINKskatt med 25 % beviljad. Detta förutsätter att man kan visa att man är skattemässigt utflyttad. Man behöver inte visa att man är inflyttad i ett annat land. I Spanien har man ett unikt villkor som bara återfinns i Spanien samt i något ytterligare land. Det är att man som invandrad peson inte anses skattskyldig innan man bott sex månader i Spanien. Det betyder att om man flyttar från Sverige till Spanien så upphör Sveriges beskattningsrätt på utflyttningsdagen. Men under den första sexmånadersperi-oden anser Spanien inte att man är skattskyldig i Spanien. Det uppstår således ett vakum under den första sexmånadersperioden. Detta vakkum kallas av skattejurister för det spanska fönstret. Det spanska fönstret torde ofta användas i samband med seriös skatteplanering. Speciellt vid avyttring av värdepapper.

Skatteavtalet mellan Sverige och Spanien har en del unika villkor som saknas i de flesta andra skatteavtal. Många upptäcker dessa poster i samband med en flytt från Sverige till Spanien.

Vilka är då dessa olikheter. Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting & Auditing SL i Marbella reder ut begreppen.
Tänk på att en tidningsartikel är allmän och kanske inte passar in på din situation. Rådfråga därför alltid en erfaren revisor eller advokat.

Bo Wennertorp träffas på
bosse@globalaccounting.es
 

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.