Svenska skolan – Bia Nyman tackar för sig

Svenska skolan - Bia Nyman tackar för sig

Namn: Bia Nyman
Ålder: 66 år
Familj: Sambo, 2 barn + 3 bonusbarn, totalt 7 barnbarn
Bor: Marbella
Antal år på kusten: 14

Efter två år som rektor på Svenska skolan i Marbella är det nu dags för Bia Nyman att lämna över stafettpinnen till Annika Scharnke.

Bia axlade rektorsrollen på skolan efter att hon upprepade gånger tillfrågades till posten. Då arbetade hon som lärare i kompletterande svenska på skolan, i bagaget hade hon flera års erfarenhet som lärare och rektor i Sverige, samt från privat näringsliv. Från början var det tänkt att hennes rektorstjänst skulle vara ett år och att hon sedan skulle avsluta sin yrkesverksamma karriär, men nu har det alltså gått två år. Men nu vill hon alltså, med hänsyn till skolan, lämna över till någon som kan förvalta rektorsrollen på mer långsiktigt perspektiv och förklarar: ”I och med alla de nya förändringarna inom det svenska skolväsendet så känner jag att det skulle vara egoistiskt av mig att sitta kvar. Det är dags att släppa fram Annika som har fler år kvar i sitt yrkesverksamma liv och jag har fullt förtroende för henne”.

För Bia känns rätt att lämna över rollen till hösten, när skolan har vind i seglen och flaggan i topp. Hon är stolt och lycklig över sina två rektorsår, men hon tar inte åt sig äran av framgången. Hon är noga med att poängtera att skolans framgång varit möjligt tack vare ett gott samarbete med elever, föräldrar, lärare och styrelse. Stort fokus har lagts på att utveckla skolan och höja kvaliteten. Arbetet har skett bl.a. genom fortbildning av lärare med hänsyn till den nya läroplanen, förbättrad skolbyggnad, aktiv marknadsföring för att ge svenskar ett alternativ till traditionell spanska och internationella skolor, och inte minst med att fokusera på varje elev som individ samt att arbeta med EQ. EQ (emotionell intelligens) genomsyrar hela organisationen. Det innebär bl.a. att barnen lär sig med känslor och att känslor accepteras, men inte att man skadar någon annan. Det får barnen att tidigt se sambandet mellan handling och konsekvens. Även ett nära samarbete med kommunen har byggts upp vilket skapat förmåner, som är desamma som de spanska kommunala skolorna har, bl.a. gratis tillgång till idrottsarenor, studieresor etc.

Nu är det alltså dags att gå vidare och lämna sina yrkesverksamma år bakom sig och ägna sig mer åt sina egna barn och barnbarn, samt resor och andra nöjen. Redan nu har hon massor av planer, bl.a. se mer av Spanien, spendera två månader med familjen i Sverige, hälsa på vänner i Manchester och resa till Berlin. Dock lämnar hon inte skolan helt. Redan idag arbetar hon parallellt med Annika och efter förfrågan från både personal och styrelse så har hon valt att arbeta i skolans styrelse under det kommande året, samt finnas tillhands för Annika. Det är ett aktivt beslut för att göra överlämnandet till den nya rektorn smidigt.

Bia säger att skolan är världens roligaste arbetsplats som erbjuder både utmaningar, glädje och tacksamhet, och att hon är lycklig att få avsluta sin karriär med det hon trivs bäst med. ”Det är underbart att komma på morgonen och få kramar av barnen, och det är vemodigt att sluta, men nu får jag tid till andra saker” säger hon med ett varmt leende.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.