SINK eller INTE SINK, det är frågan

De flesta ser SINK skatt som enda beskattningsutväg när man flyttar utomlands. Men så är inte fallet. Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL i Marbella förklarar SINKskatten.

Vad är SINK?
SINK betyder särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Det betyder att de som flyttat ut från Sverige men som har vissa svenska inkomster (t.ex. svensk pension) betalar svensk inkomstskatt med 25% på de svenska inkomsterna. För att få SINK krävs att man ansökt om att få denna skatt på de svenska inkomsterna samt att man faktiskt har flyttat ut från Sverige. Skatteverket kontrollerar att man anmält utflyttning från Sverige, att man sålt sin svenska permanentbostad, att man sålt sitt svenska företag, att man inte deltar i ledningen av ett svenskt företag och att hela familjen flyttat. Svenska skatteverket kontrollerar inte att man faktiskt är inskriven i ett annat land. Kontrollen är att man faktiskt flyttat ut från Sverige. Det man får ha kvar i Sverige är börsnoterade värdepapper, bankmedel och fritidsstuga. Du som ansökt om SINK och fått denna beviljad skattar alltid i Sverige 25 % på dina bruttoinkomster utan möjlighet att göra några avdrag. Det spelar ingen roll om årsinkomsten är 1.000 kr eller 100.000 kr eller 1.000.000 kr. Skatten i Sverige blir alltid exakt 25%. Inkomsten behöver ej deklareras utan den som betalar ut inkomsten skall dra 25 % skatt. Normalt är det ett försäkringsbolag eller Försäkringskassan som betalar pensionen.
I Skatteavtalet mellan Sverige och Spanien kan svensk sinkskatt enbart belasta svensk medborgare. En finsk medborgare som arbet-at ihop sin pension i Sverige får således ut 100 % av sin pension utan svensk skatt.

Nya regler
Skatteverket i Sverige har efter påtryckningar från EU låtit meddela att en utflyttad person kan få bli beskattad i Sverige på traditionellt sätt även om man är utflyttad. Och vad skulle vitsen med detta vara?
Jo, under den borgerliga alliansens regeringstid har de flesta inkomstskatter sänkts med undantag av SINKskatten. Det betyder att den som har svensk pension och bor i Sverige har fått kraftigt sänkt skatt på pensionen. Dock ej de som har SINK. Sinken har alltid varit 25% och den har aldrig sänkts. Vidare har de som skattar med traditionell svensk skatt rätt till alla de avdrag som gäller i Sverige. Om man exempelvis har en belånad svensk sommarstuga får man göra avdrag för räntan i sin svenska deklaration. Om man har lån på sin spanska bostad får man i Sverige ett avdrag för den spanska räntebetalningen. Om man har behov av att renovera sin spanska fastighet får man göra avdrag för ROT/RUT vilket kan uppgå till enorma belopp. Om man vill betala på en pensionsförsäkring kan man få avdrag för detta.
Den som har en inkomst i form av pension utan några som helst avdrag (räntor etc) får en skatt som underskrider 25 % om pension-en understiger 150.000 kr per år. Således vinner denna grupp pensionärer på att inte ha SINK. Den som har högre pension måste ha exempelvis ränteavdrag eller ROT/RUT avdrag för att kunna försvara att lämna SINKsystemet och övergå till traditionell svensk skatt.

Du kan nå Bo Wennertorp på bosse@globalaccounting.es.

Av Global Accounting

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.