På besök hos ambassadören Cecilia Julin – diplomat med uppdrag i Spanien

På besök hos ambassadören Cecilia Julin - diplomat med uppdrag i Spanien

En Sueco har varit i Madrid för en pratstund med vår nya svenska ambassadör, tidigt en lördag morgon.

Namn: Cecilia Julin
Född: 1955
Från: Kungsbacka
Familj: Man (med i Madrid) och 2 barn (20 och 24 år, boende i Stockholm)
Bor: Madrid
Hobby: Spelar golf
Gör på fritiden: Utforskar Madrid och omgivningarna
Aktuell: Som Sveriges ambassadör i Spanien sedan september 2011. Uppdraget gäller i tre år med möjlighet till två års förlängning

Residentset, inte bara bostad
Det är mycket lätt att hitta till Svenska ambassaden i Madrid som ligger på Calle Caracas nr. 25, ca 20 minuters promenad från livliga Puerta del Sol. Men vi ska inte till ambassaden denna gång, utan runt hörnet till residenset. Här möter oss Cecilia som bjuder på rykande hett kaffe och Singoalla kakor i residensets arbetsrum, det känns hemtrevligt och jag får veta att det just är nymålat. Cecilia berättar att hon flyttade in just vid tidpunkten för en upprustning, så hon fick ha ett finger med i spelet i val av kulörer. Annars ändras inte så mycket i den officiella delen av residenset vid byte av ambassadörer, men naturligtvis är det ett och annat som tillkommer, plockas bort eller byter plats.
Ambassaden och residenset bekostas som andra ambassader av det egna landets skattemedel, men då byggnaden har varit i svensk ägo sedan 1904 förklarar Cecilia att dessa kostnader inte är rimliga. Hon berättar också att det är en myt att ambassadören huserar i hela residentbyggnaden. Den används hela tiden av hela ambassaden för olika aktiviteter. Det kan vara svenska företag som presenterar sina produkter, konferenser, dueller mellan svenska och spanska kocklandslagen m.m. Det finns dock en privat del, som är en vanlig lägenhet, där Cecilia och hennes man får husera som de önskar med egna möbler, kulörer och tyger. Där lagar de sina privata måltider, går och handlar, plockar och donar, och kryper upp i soffan och ser på någon film, när hon inte är upptagen med aktiviteter och uppdrag förstås. Visst är det fint säger hon, men hon betonar att hon befinner sig på jobbet hela tiden.
Då Spanien inte räknas som högriskland behöver Cecilia inga livvakter eller specialutrustning och hon berättar att byggnaden har vanlig säkerhetsutrustning, som kameror och larm. Utanför byggnaden är det den spanska statens skyldighet att upprätthålla säkerheten.

Lång diplomatkarriär och familj
Cecilias intresse för att arbeta i utlandet fick hon genom sin bror, som när hon var ung arbetade för Ericsson i Latinamerika. Hon tyckte allt han fick göra i utlandet var spännande så när hon var 22-år sökte hon därför arbete på UD (Utrikesdepartementet) vilket resulterade i en treårig sekreterartjänst i Sydafrika. Sedan bar det av till Stockholm och en civilekonomutbildning vid Stockholms Universitet varefter hon genomgick UD:s handläggarutbildning. Därefter har hon haft olika utlandstjänster vid olika ambassader; Lima 1985-1988, Tel Aviv 1988-1990, Washington 1998-2003 och Bratislava 2003-2006 (som ambassadör). De sista åren innan ambassadörstjänsten i Madrid arbet-ade hon som kommunikationschef på UD i Stockholm.
Med en arbetshistorik som Cecilias blir det automatiskt att hon har bott på många platser, någonting som aldrig har varit ett hinder i hennes privata liv. Man och barn har flyttat med och delat äventyret med henne. Barnen har gått i internationella skolor och berikat sina liv med mångkulturell kännedom. Dock är barnen så stora nu att båda bor kvar i Sverige, där familjen alltid haft en fast punkt och spenderat somrarna under alla år.

Ambassadör i Spanien
Cecilia Julin har tillträtt posten som ambassadör efter lite annorlunda omständigheter då tjänsten har varit vakant under ett år, vilket hon menar aldrig är bra. Dock understryker hon att arbetet på ambassaden under tiden har skötts utmärkt.
Själv har hon fortfarande, när En Sueco träffar henne, inte fått träffa Juan Carlos, pga. sjukdom, för att få sitt formella ambassadörsutnämnande, men hennes arbete är trots det i full gång. Som ambassadör är hennes uppgift att driva och ta tillvara på Sverige intressen i Spanien inom alla områden. Hon ska tolka den svenska regeringens vilja och driva de intressefrågor som finns. Föra svenska regeringens talan och verka som deras förlängda arm. På frågan om hur mycket hennes egna åsikter får spela in svarar hon att de i detta sammanhang, som ambassadör, är irrelevanta. Men med ett leende förklarar hon att hon verkligen trivs med sitt arbete, att hon tycker att det är roligt och spännande att hitta och lägga fram de bästa argumenten när hon driver svenska intressen i landet, att utmana sig själv och göra det så bra som möjligt.
Så här långt har stora delar av hennes ar-
bete handlat om att kommunicera Spaniens ekonomiska situation till Sverige. När vi talar om Sverige och krisen i Spanien berättar hon att det från Sveriges sida för närvar-ande inte finns planer på stora finans-iella insatser, men att Sverige är delaktig i diskussionerna och delar gärna med sig av erfarenheter efter krisen på 90-talet, om reformpaket som varit lyckosamma och liknande. Naturligtvis gäller det även inom andra områden, som t ex den svenska trafiksäkerheten.

Krisen och 2012
Enligt Cecilia ligger grundproblemet i statsskuldkrisen i att länderna ej lever upp till sina åtaganden inom eurozonen. Hon menar att det krävs mer gemensam finanspolitik än vad vi sett hittills samt skapandet av fungerande gemensamma grundinstrument. Hon betonar även att reglerna bör vara hårdare för att tvinga medlemsländer att följa spelreglerna.
Beträffande det nya året tror hon att det kommer att bli hårt och att nya åtstramningar är att förvänta från den nya regeringen. Hon siktar ingen snar vänding i det ekonomiska klimatet och tyvärr inte heller någon förbättring på arbetsmarknaden säger hon men tillägger att hon hoppas på lite ljusare tider 2013.
När samtalet kommer in på Europa, om det finns risk för en splittring inom EU berättar hon att det från den nya spanska regeringens sida visas intresse för att se på de modeller som har använts i Sveriges och Norden, vilket verkar enande mellan nord och syd, samt att Sverige som sagt gärna delar med sig, också för ett starkare enande mellan länder. Så ett splittrat Europa menar hon är inte intressant för något av länderna.
Innan hon måste ta sig an dagen arbete, det rustas för fullt runtomkring oss för besök senare under dagen, tillägger hon att omvärlden nog ser ett Europa, som just nu befinner sig i ekonomiskt katastrofläge, och inte som enstaka länder som det går bättre eller sämre för.

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.