Atopisk allergi är en medfödd tendens att utveckla allergiska symptom såsom kronisk klåda, frenetiskt slickande av kroppsdelar såsom tassar, rygg eller mage eller att gnugga ansiktet på mattan på grund av intensiv klåda.

Eftersom denna allergiform är medfödd, kan den uppstå hos helt unga valpar – allt upp från 3 månader gamla. Allergin kan också utbryta hos hundar upp till 7 år gamla men genomsnittsåldern för utbrytandet är mellan 1 och 3 år. Vanliga orsaker till atopisk allergi är dammkvalster, pollen (från träd, ogräs och gräs) och fågelfjädrar. När dessa mikroskopiska partiklar kommer i kontakt med ett djur kan de åstadkomma en allergisk hudreaktion hos en känslig individ. Beroende på allergitypen kan symptomen vara säsongsbetonade (pollenallergi) eller förekomma året runt, vilket är fallet med kvalsterallergi. Med tiden blir symptomen ofta svårare och fortsätter under en längre period. Allergiska symptom kan också förvärras av eventuella loppangrepp. Det är inte alls ovanligt att ett djur som är allergiskt mot pollen också är allergiskt mot insektsbett – och här kan ett enda bett förvärra exemen

Vilka är tecknen på allergi?
Det vanligaste tecknet på allergi är en intensiv klåda som sekundärt leder till en djup infektion i huden på de påverkade områdena. Speciellt vanligt är det att hundarna slickar sina fötter eller gnuggar ansiktet. Men dessa symptom är inte specifika för atopisk allergi eftersom såväl foderallergi och andra hudsjukdomar kan ge liknande symptom. På grund av att hunden slickar eller kliar sig intensivt leder detta ofta till håravfall, rodnad, mjällbildning, pigmentförändringar och att huden luktar illa.

Hur diagnostiserar man allergi?
Det finns flera olika sätt att gå tillväga för att diagnostisera allergier. Det klassiska är att man gör en hudtest. Detta innebär att man rakar håret på den plats man vill göra hudtestet och injicerar i detta små mängder av renat allergent extrakt. Reaktioner på extraktet (svullnad och rodnad) observeras under de närmaste 30 minuterna. Ett sådant hudtest kan ge falska resultat om hunden
har blivit behandlad med kortison eller antihistamin upp till 2 månader innan. Däremot påverkar inte antibiotika testresultatet. En annan, enligt mitt tycke betydligt mera praktisk metod är att genom ett enkelt blodprov ta reda på om hunden är atopiker och/eller även lider av en foderallergi.

Behandling
I händelse av att hunden lider av en kortvarig säsongsbunden allergi är antihistaminer och kortison den vettigaste behandlingsmetoden. Kortison har dock vissa bieffekter såsom ökat kissande och drickande – även på kort sikt. Kortison använda under längre tider ger allvarliga bieffekter, såsom ökad mottaglighet för infektioner, håravfall, leverskador, muskelsvaghet, kräkningar och diarré. Därför rekommenderas inte långvariga kortisonbehandlingar.

Den klassiska behandlingsmetoden av kronisk allergisk atopi är att hyposensibilitera hunden – dvs med resultatet av hudtestet framställa ett vaccin speciellt för denna typ av allergi. Sedan ger man vaccinet enligt att speciellt protokoll. Nackdelen med denna metod är att den är relativt dyr och en rätt stor procentdel av djuren svarar dåligt på behandlingen.

Själv anser jag inte att det mest väsentliga vid atopiska allergier är att absolut behöva offra mycket pengar på att ta reda på vad det är i djurets omgivning som förorsakar problemen – eftersom dessa allergen aldrig kommer att kunna elimineras från hundens omgivning. Viktig-are skulle det då vara att lägga dessa pengar på att ta reda på om hunden samtidigt lider av en foderallergi och i detta fall gen-om ett enkelt blodprov utreda vilka foder djuret reagerar på och inte minst lika viktigt – vilka foder den inte reagerar på. Den mest frustrerande och allvarliga allergiform är då hunden lider av både atopisk och en foder-allergi – eftersom man då får räkna med att symptomen tidvis kommer att återkomma. Sedan ett par år tillbaka har det funnits utmärkta mediciner på marknaden som har kortisonets positiva effekter men så gott som helt saknar de negativa bieffekterna. De är så kallade cyklosporiner som undervisar kroppens invecklade immunsystem att inte reagera på allergenen som kommer utifrån. Cyklosporinerna ges i sänkande dos – och då kroppens immunsystem har lärt sig – kan medicineringen oftast helt avbrytas.

Med alla typer av hudsjukdomar, inte minst då vi talar om allergier – är omega 3 och 6 fettsyror, fiskolja – inte olivolja!! – som droppas på maten – ett utmärkt komplement. Hundar är köttätare och kan dåligt tillgodogöra sig omega fettsyrorna från vegetabiliska oljor – och fettet lägger sig här på fettlagret på kroppen.

Läkarvetenskapen lär förnya sig på 3 år – och på grund av evig forskning kommer det jämt ut nya och effektivare mediciner som hjälper våra älskade djur!

Jag heter Charlie.
Jag har varit hos FAMA i over ett år nu och letar efter en älskvärd familj där jag kan få ett hem.
Jag älskar att leka och är en bra familjehund.
Jag är en duktig pojke och ni kommer att få en massa ovillkorligt kärlek tillbaka.
FAMA Tel. 620354885 (Pat Coleman)

Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådjursklinik

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.