Rektorn har ordet: Kompletterande svenska
Skolen
 
Svenska skolan i Marbella har nu flyttat in i nya stora, fina lokaler. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda undervisning i dessa lokaler. Skolgården är en trädgård fylld med växter. Olivträd, bananträd och massor med vackra blommor. Som pricken över i har vi en stor pool där barnen får bada när det blir varmare. En helt fantastisk skola!

På skolan har vi olika verksamheter. Förutom att vi numera kan erbjuda elever från åk 7 och uppåt undervisning (via Sofia Distans i Stockholm) har vi även kompletterande svenska för elever som har sin ordinarie skolgång i en spansk eller internationell skola. Maria som undervisar dem berättar:
 
Vad är kompletterande svenska?
Kompletterande svenska är en kurs för flerspråkiga barn och ungdomar. Kursen ger möjlighet att uttrycka sig på svenska och att lära känna det svenska samhället bättre.
Varför ska man gå på kompletterande svenska?
Kompletterande svenska är till för de barn och ungdomar som växer upp i en två- eller flerspråkig miljö och där de behöver utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de kan fungera i det svenska samhället.
Den kulturella aspekten är också viktig då kulturen och traditionerna i det land barnen/ungdomarna bor i ofta tar över. På kompletterande svenska arbetar vi därför mycket med svenska traditionerna så att barnen ges möjlighet att uppleva dessa tillsammans med andra två- eller flerspråkiga barn.
Att känna sig bekväm i sitt språkbruk och inte känna att man är annorlunda är oerhört viktigt för de barn och ungdomar som jag arbetar med. Att man pratar svenska men aldrig bott i Sverige är helt normalt, att ena föräldern är svensk och den andre från landet man bor i och därför pratar två språk hemma är normalt, eller att man bor i ett tredje land där ett språk utöver hemspråket talas är normalt. Att ge barnen/ungdomarna möjlighet att skapa och utveckla sin svenska identitet fast de inte bor i Sverige är mycket viktigt.
Det finns även svenska barn som bott utomlands större delen av sitt liv och behöver koncentrera sig på att anpassa sin svenska till olika situationer.
 
Vad gör man på lektionerna?
Innehållet varierar beroende på åldrarna men alla elever ska alltid känna att de har lärt sig någonting nytt i svenskan när de går hem. Det ska vara roligt att komma till kompletterande svenska.
De yngre barnen lär sig mycket genom lek och spel. Att läsa tillsammans är viktigt och att barnen sedan får återberätta en saga genom bild och text arbetar vi mycket med. Att själv presentera någonting på svenska ger dem ökat självförtroende och de får känna vad de kan.
Våra äldre barn lär sig genom att själva undersöka olika ämnen, t ex svenska landskap, Vasaloppet, det svenska kungahuset, svensk film och musik eller det svenska samhället. Även för de äldre barnen är det viktigt att kommunicera på rätt sätt. Ordkunskap och grammatik arbetar vi aktivt med. Tv-programmet Lilla Aktuellt är ett bra sätt att lära sig eftersom man inte alltid förstår meningen av innehållet även om man kan de flesta orden.
Stor betoning läggs på svenska traditioner, t ex firade vi Lucia tillsammans och framförde ett luciatåg för föräldrarna i kompletterande svenska. Det viktigaste var upplevelsen av att vara med i ett luciatåg och sjunga traditionella sånger. Vi lägger stor vikt vid att fira det svenska, baka semlor, våfflor och att fira påsk är några andra traditioner vi håller på med.
 
Vilka åldrar riktar sig kompletterande svenska till?
Vi delar in eleverna i två grupper. 6-8 år och 9-11 år. Åldersindelningen baseras på de barn som vi har för tillfället. Det skulle vara roligt att få utöka med även en tonårsgrupp.
Kan man ha någon nytta av kompletterande svenska?
Absolut! Språket är det viktigaste vi har för att vi ska kunna tänka, kommunicera och lära. Kompletterande svenska bidrar till att eleverna utvecklar sin identitet genom att uttrycka känslor och tankar på svenska.
Kompletterande svenska är också attraktivt vid fortsatta studier i Sverige då det ställs ett visst krav på svenska.
 
Vad ger det dig personligen att undervisa i kompletterande svenska?
Jag möter en otrolig tacksamhet för det eleverna lär sig. Det är inget tvång att komma till den kompletterande svenskan vilket gör eleverna mycket mottagliga för det de lär sig. Jag har själv tvåspråkiga barn som gått på kompletterande svenska vilket gör det lättare för mig att identifiera mig med de familjer som väljer kompletterande svenska. Det är extremt roligt att undervisa dessa barn och ungdomar då tacksamheten är så stor.
 
Är ni intresserade av att låta ert barn gå på kompletterande svenska på Svenska skolan i Marbella? Ring: 633 17 35 35
Välkomna!
 
Av Annika Scharnke, rektor, Svenska skolan Marbella

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.