BodyTalk – om hur klarhet i hjärnan skapar sundhet i kroppen – Del 2

BodyTalk – om hur klarhet i hjärnan skapar sundhet i kroppen - Del 2

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email
bodytalk-okt
BodyTalk-tekniken som kallas hjärnbarksbalansen är särskilt viktig då den påverkar hela KroppSinneAnde-komplexet genom att återskapa nervcellsaktiviteten varför stora förbättringar upplevs vid såväl fysiska som mentala sjukdomar. Det sker då hjärnbarksbalansen återskapar kommunikationen mellan hjärnans olika delar.
Tekniken hjälper även hjärnan med att släppa taget om övertygelser samt låsta tankemönster som lagrats i hjärnan och som fungerar som filter för vårt medvetna – och varför det också har en stor betydelse för både vår mentala och fysiska hälsa. Utöver att balansera det livsviktiga Amygdalakomplexet skapar tekniken en bro mellan den högra och den vänstra hjärnhalvan – även kallat den feminina och maskulina hjärnan eller den kreativa och mekaniska sidan.
De flesta människor menar att det finns en viss kamp mellan könen. En negativt laddad kamp kring makt. Gällande detta frestas jag att säga att det är ett missförstånd, då skillnaden mellan könen faktiskt ger en fantastisk dynamik… Men det är en helt annan historia – och min egna, subjektiva åsikt. Allt annat lika sker könskampen i hjärnan mellan två värderingssystem, två olika sätt att uppfatta och se saker samt två olika sätt att agera på: den vänstra hjärnhalvans logiska egenskap mot den högra hjärnans intuition. Att köra bil blir t ex en vänsterhjärna-aktivitet. Vi kör från punkt A till punkt B utan att egentligen aktivt tänka på att trycka ned gasen, bromsen eller kopplingen, växla, svänga på ratten m.m. Faktiskt kan vi tänka på någonting helt annat samtidigt och trots allt köra alldeles felfritt.
I vänster hjärnhalva sitter alltså våra inlärda kunskaper, logik, intellekt, ordningsföljd m.m. medan den högra hjärnhalvan är platsen för intuition, kreativitet och känslor. Man kan alltså med fördel göra en hjärnbarksbalans med fokus på att antingen vara mer höger- eller vänsterhjärnad i en given situation. För en lättretlig person som mig har hjärnbarksbalansen ändrat mina möjligheter till problemlösning markant. Tidigare agerade jag ofta i affekt med resultat därefter. Nu kan jag dämpa min högerhjärnhet och ”tända” den mer logiska och konsekvenstänkande vänsterhjärnan medan jag arbetar med en specifik sak. Och jag ser verkligen förbättrade resultat. Hos en sund människa är en väl fungerande kommunikation och bra balans mellan dessa två extremt viktiga system så att båda sätten att resonera kan utnyttjas optimalt.
En stor del av kommunikationen i hjärnan och mellan den och övriga kroppen pågår emellertid på en mycket högre nivå genom energisystem som meridianer – en ström av elektroner, protoner och elektromagnetiska frekvenser som har en enorm betydelse för kroppens förmåga att läka sig själv samt förebygga fysiska och mentala skador, just så som kroppen är skapad till att göra, men som den har ”glömt bort” på grund av vår moderna livsstil. Hjärtat skapar ett mycket större elektromagnetiskt fält än hjärnan och det verkar som om hjärtat är mycket ”klokare” också, samt att hjärtat lyckats fånga det svårtillgängliga undermedvetna som gömmer på orsaker till bl.a. sjukdomar i mycket högre grad än hjärnan. Därför är ett hjärna-hjärtasamarbete absolut nödvändigt.
Som nämnts i tidigare artikel lär jag alla mina BodyTalk-klienter att utföra hjärnbarksbalansen. Hos en del är effekten stor och direkt medan andra upplever resultat över en längre tid. De flesta känner sig klarare i huvudet efter att ha gjort hjärnbarksabalansen, bättre förankrade och har liksom mer plats i huvudet. För en del fungerar tekniken som ett morgonvitamintillskott som ger dem en bra start på dagen medan andra använder den till att få lugn och ro och säkra en god natts sömn. Jag har klienter som med tiden har förändrat ett olämpligt beteende i specifika situationer, så att det blivit lugnare i familjen, i vänskapskretsen eller på jobbet. Många upplever även att eventuell smärta avtar och helt försvinner ur deras liv så att de kan sluta med sömnmedel, lyckopiller och smärtstillande preparat.
Hjärnbarksbalansen har även effekt vid akuta skador som t ex brännsår, stukningar, astmaanfall och liknande då chocken efter olyckan omedelbart avtar och läkandet kan sätta igång direkt.
Nästa månad tar hjärnbarksbalansen med oss till chockbehandling i samband med olyckor, men i lika hög grad behandling av människor som lever i ett konstant, om än milt chocktillstånd. Det gör fler än du tror!
 
Vill du beställa tid till en session eller få mer information om BodyTalk är du välkommen att ringa mig på tel. +34 607 62 91 06, eller läs mer om BodyTalk på: www.bodytalk-torreblanca.com. Här kan du välja mellan BodyTalk-artiklar om allt från hormonella obalanser, depressioner, utbrändhet och stress till ätstörningar, migrän, fibromyalgi, cancer, diabetes, ångest och immunförsvar.
Av Helle Espensen, auktoriserad BodyTalker

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco