Spaniens armada – på expedition för världsherradöme och katolicism

Spaniens armada - på expedition för världsherradöme och katolicism

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email
spaniens amada
 
Året är 1588. En augustidag lägger den spanska flotta, eller armadan, ut från Lissabon, med kurs mot Englands kuster.
Det är en order given av kung Felipe II och det är också hos honom som det går att hitta orsaken bakom denna expedition, som är början på slutet på Spaniens världsherravälde.

Regent över halva världen
Felipe II är enda son till den habsburgska kejsaren Karl V och Isabella av Portugal. Hans farföräldrar är de så kallade Johanna den vansinniga och Felipe den sköne, och ännu en generation längre bak hittas självaste Isabella I av Kastilien och León samt Ferdinand II av Aragonien och Navarra, alltså de katolska monarkerna. Anorna är de rätta och de förpliktigar till storhet.

Själv är han redan kejsare, kung av Spanien, Nederländerna och habsburgarnas område i Italien, samt av alla kolonier, inklusive Filippinerna, som faktiskt är uppkallade efter honom. Att ingå mäktiga allianser genom äktenskap är det bästa sättet att lyckas säkra en maktposition och för att göra nya landvinningar. Men vår Felipe har inte den bästa lyckan med sig och hans första tre fruar dör tidigt i äktenskapen. Först gifter han sig med Maria Manuela av Portugal, sedan med Maria I av England (som även kallas Blodiga Maria), och med detta äktenskap lyckas han dela regentmakten av England. Den tredje frun är Elisabeth av Frankrike medan den fjärde och den som lever längst är Anna av Österrike.

Annars går det ganska bra för Felipe II. År 1571 vinner han det stora slaget vid Lepanto över de turkiska osmanerna. Härmed säkrar Spanien sig herradömer över majoriteten av Medelhavet och några år senare erövrar han Portugal.

En monark med en mission
Felipe II ser protestantismen som ett hot mot katolicismen och hans stora mission är att krossa denna nya trosriktning samt som ett led i motreformationen för att samla hela den kristna världen under den katolska kyrkan, ledd av Spanien. Uppe i England har de ju, under Henrik VII, infört den anglikanska kyrkan, varmed den goda monarken kan gifta sig hur många gånger han vill, utan inblandning från Vatikanen. Och redan detta steg bort från katolicismen ses som ett hot i Spanien, som måste besvaras.

Utöver det är spanjorerna upprörda över engelsmännens kapningar av spanska fartyg i Karibien samt att drottning Elizabeth I stöttar holländarnas uppror mot spanjorernas herradöme. Felipe II kan också vara upprörd över att Elizabeth I vid ett tillfälle tackar nej till att gifta sig med honom. Dock är det engelsmännens avrättning av katolska Mary Stuart av Skottland år 1587 som blir orsaken till ett angrepp.

Det stora slaget
Under ledning av Alonso Pérez de Gúzman, som är amiral samt hertig av Medina Sidonia, seglar således 130 fartyg norrut, med drygt 30 000 män ombord. Men innan de når fram har engelsmännen, ledda av Francis Drake, nåtts av nyheten om expeditionen och att man under färden bränt 39 skepp i Cádiz hamn.

Nu är tanken att spanjorerna, runt Flandern, som är en del av de spanska Nederländerna, ska få följe av hertigen av Parmas 30 000 män för att korsa den engelska kanalen, men engelsmännen står redo. De beskriver senare den spanska flotta som ”den mäktigaste styrka de sett på öppet hav”. Men med mindre fartyg som också är lättare att manövrera lägger de ut från Gravelines (dagens Nordfrankrike) och går till attack på de större spanska skeppen. Slaget pågår under flera dagar och av spanjorernas 130 fartyg är det nog 50 som sänks medan de övriga seglar vidare upp i Nordsjön. Härifrån försöker de vända hem, men de väljer en kurs norr om England och Skottland, och under en två veckor lång storm driver många av fartyg mot kusterna där de kantrar, medan andra förliser på öppet hav. Efteråt är de bara drygt 60 fartyg som når fram till Spanien.

Därmed har landets storhetstid som världsmakt nått en vändpunkt. Dock fortsätter krigen mellan katoliker och protestanter, som menar att segern över spanjorerna är ett bevis på att de har gud på sin sida.

_____

Hämndexpedition
Året efter det stora slaget skickar engelsmännen ut en hämndexpedition till Spanien med en egen ”armada” bestående av 120 fartyg under befäl av Francis Drake och John Norris. Men vid La Coruña och Lissabon lider de mer eller mindre samma öde som den spanska armadan gjorde kring de brittiska öarna.

Armada på vårt språk
Armada kan översättas till beväpnad och därmed är det från den spanska armada, underförstått den beväpnade flottan, som flera andra språk, bland annat svenskan, har lånat en synonym för flotta.

Den spanska armadan kallas även den Stora och Lyckliga Armadan eller Grande y Felicísima Armada.

Av Jette Christiansen

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco