Vård- och omsorgsförsäkring hos Kaas och Kirkemann

Vård- och omsorgsförsäkring hos Kaas och Kirkemann

År 2006, precis före krisen, antog man i Spanien en lag som skulle säkra invånarna vård om de blev invalida eller så sjuka att de blev beroende av hjälp utifrån. Allting började positivt men med krisen tömdes kassorna snabbt och de invånare som behövde hjälp har i verkligheten inte sett skymten av den – oavsett vad lagen säger.
För att få detta offentliga bidrag ska man lämna in en mängd dokument varefter myndigheterna gör en utvärdering huruvida man är berättigad bidrag eller ej.
”Då, 2006, var väntetiden ett par månader. I dag handlar det i stället om år”, säger Pernille Kaas, som är glad att kunna informera om att försäkringsfirman Kaas & Kirkemann nu erbjuder en vård- och omsorgsförsäkring, som täcker sådana situationer.
”Denna försäkring riktar sig inte bara för äldre människor. Den är lika relevant om du är i arbetsförålder. Fram tills det att du fyller 40 år kostar försäkringen bara 50 euro om året och skulle du vara inblandad i en trafikolycka, får en hjärnblödning eller får skleros, bara för att ge några exempel på sådan som kan drabba en oavsett ålder, och bli förklarad som beroende av vård, får du upp till 2 000 euro utbetalat varje månad, resten av ditt liv. Beloppet baseras på om du förklaras som ”dependencia severa” eller ”gran dependencia”, vilket är två grader var man är mindre eller mer beroende av vård och omsorg”, berättar Pernilla Kaas.
 
Att man försäkrar sig för om man skulle bli beroende av vård är ingenting nytt. Men då de flesta försäkringsbolag lutar sig mot utvärderingar gjorda av statligt anställa läkare som, liksom nämnt ovan, kan ta många år, har detta bolag sina egna läkare som gör utvärderingar mycket snabbare än det allmänna systemet någonsin har kunnat göra.
”Dessutom kan du nu teckna försäkringen fram till det att du fyller 70 år och därefter kan du fortsätta med den. En olycksfallsförsäkring löper ut när du fyller 70 år”, berättar Pernille Kaas, som är mycket glad över att kunna erbjuda denna nya försäkring.
 
”Vi försäkrar gärna våra bilar och hushåll men skulle det hända att vi själva inte kan arbeta längre till den grad att vi har behov av vård, har det ju en enorm påverkan på vår ekonomi och vår familjs situation. Vi blir inte ruinerade om vår bil går sönder men det kan vi bli om vi inte längre kan arbeta. Med denna sorts försäkring stoppas inbetalningen av premien direkt som du förklaras beroende av vård och från den stunden kommer du börja ta emot månadsvisa utbetalningar resten av ditt liv. Jag kan inte säga det nog: det är viktigt att man tecknar försäkringen medan man är frisk. Och då det handlar om stora summor som utbetalas ligger karenstiden för denna sortens försäkring för det mesta på ett år, med undantag för demens och neurologiska sjudomar, när karenstiden är tre år”, förklarar Pernille Kaas.
Det belopp som betalas ut varje månad när du är försäkrad med Kaas och Kirkemanns vård- och omsorgsförsäkring är helt oberoende av vad du får i pension eller har för sparade medel, och också oberoende från vad du kanske kan få från det spanska allmänna systemet.
 
”Det belopp som man mottar från det allmänna systemet baseras på hur mycket man har betalat in till seguridad social, och är man autónomo är inbetalningen och därmed även en eventuell utbetalning mycket liten. För bara 50 euro om året kan man försäkra sig mot att hamna i en situation vari man är ekonomiskt och fysiskt oberoende av sin familj. Det enda som krävs är att man är resident här i Spanien. Flyttar man tillbaka till Sverige sägs försäkringen självklart bara upp”, avslutar Pernille Kaas.
För mer information, kontakta Kaas & Kirkemann – www.kaaskirkemann.es

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.